Pevná úroková sazba znamená jistotu konstantních splátek. Jak jsou na tom překlenovací úvěry?

praktické rady překlenovací úvěr úvěr
24. 2. 2022 | I překlenovací úvěry znamenají vyšší jistotu úrokových sazeb. Navazují na ně totiž úvěry ze stavebního spoření, úročené buď pevnou, nebo alespoň omezenou úrokovou sazbou.
Úvěry na bydlení mají často úrokovou sazbu pevnou pouze po dobu několika let. Po ukončení doby fixace úrokové sazby má banky právo úrokovou sazbu změnit. Dnes, když úrokové sazby rostou rekordním tempem, to může znamenat citelné zvýšení měsíční splátky a tím i celkové ceny úvěru. Výhodu mají klienti stavebních spořitelen. Ti, kteří čerpají úvěr ze stavebního spoření, mají úrokové sazby pevné po celou dobu. Častěji jsou však využívané překlenovací úvěry. I překlenovací úvěr je však dříve nebo později převeden na úvěr ze stavebního spoření s pevnou, nebo alespoň omezenou úrokovou sazbou.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

V následující tabulce jsou charakteristiky překlenovacích úvěrů, u kterých je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti (hypoték). Stavební spořitelny je poskytují s různými dobami fixace, a vždy na ně navazuje úvěr ze stavebního spoření.

Úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen
Spořitelna Úroková sazba překlenovacího úvěru Úroková sazba následného úvěru ze stavebního spoření
ČSOBS (Liška) Pevná po celou dobu splatnosti nebo fixovaná na 3 až 10 let. Pevná po celou dobu splatnosti.
Modrá pyramida Fixovaná na 3 až 10 let. Fixovaná na 3 až 10 let, ale shora omezená.
MONETA Pevná po celou dobu splatnosti. Pevná po celou dobu splatnosti.
Raiffeisen Fixovaná na 3 nebo 5 let. Pevná po celou dobu splatnosti.
SSČS (Buřinka) Fixovaná na 3 až 10 let. Fixovaná na 3 až 10 let, ale shora omezená.

MONETA Stavební Spořitelna poskytuje pouze překlenovací úvěry s pevnou úrokovou sazbou a pevnou úrokovou sazbou je úročen i následný úvěr ze stavebního spoření. Klienti MONETY jsou tedy vždy chráněni před růstem splátek.

Úvěry s pevnou úrokovou sazbou poskytuje i ČSOB Stavební spořitelna (Liška). Současně však nabízí i překlenovací úvěry se sazbou fixovanou na dobu 3 až 10 let.

Mezi fixací úrokové sazby na 3 nebo 5 let si mohou vybírat klienti Raiffeisen stavební spořitelny. Překlenovací úvěr s pevnou úrokovou sazbou tato stavební spořitelna nenabízí. Následný úvěr ze stavebního spoření je však úročen pevnou a předem sjednanou úrokovou sazbou.

Modra pyramidaBuřinka (Stavební spořitelna České spořitelny) mají podmínky podobné. Pevnou úrokovou sazbu nenabízejí, klienti si musí vybrat mezi fixací od tří do deseti let. Pevnou úrokovou sazbu nemá ani následný úvěr ze stavebního spoření. I ten má tří až desetiletou fixaci, ale s jedním důležitým omezením. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je shora omezená, nesmí překročit pevně stanovenou hranici, která je uvedena ve smlouvě.

Jaký je rozdíl mezi úvěrem ze stavebního spoření a překlenovacím úvěrem?

Hlavním cílem stavebního spoření je poskytování úvěrů ze stavebního spoření. Ty jsou poskytovány s pevnou úrokovou sazbou, která je sjednána již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření, tedy několik let před poskytnutím samotného úvěru. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je navíc regulovaná zákonem
Stavební spořitelny poskytují dva typy úvěrů, které vycházejí ze zákona o stavebním spoření.
  • Úvěr ze stavebního spoření je podle § 5 odst. 2 nárokový.
  • Kromě toho může stavební spořitelna poskytovat překlenovací úvěry podle § 5 odst. 5.
– její hodnota smí převýšit úrokovou sazbu z vkladů na účtu stavebního spoření nejvýše o tři procentní body. Nevýhodou úvěru ze stavebního spoření je skutečnost, že pro jeho dosažení je nutno nejprve několik let spořit a úvěr je možno získat až po splnění podmínek pro přidělení.

Pokud klient nechce nebo nemůže čekat několik let na přidělení úvěru ze stavebního spoření, může mu stavební spořitelna vyjít vstříc poskytnutím překlenovacího úvěru, který překlene dobu do přidělení. Jedná se tedy o náhradní řešení pro ty, kdo si nenaplánovali správně svou smlouvu o stavebním spoření. Takových klientů je bohužel převažující část. Drtivá většina úvěrů, které stavební spořitelny poskytují, jsou úvěry překlenovací.

Jak funguje překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je doplněk stavebního spoření. Poskytuje se klientům, kteří již mají smlouvu o stavebním spoření, aby nemuseli tak dlouho čekat na přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření. Tito klienti tedy mají striktně vzato dva bankovní produkty:
  • smlouvu o stavebním spoření, a
  • překlenovací úvěr.
Přitom obě části jsou spolu neoddělitelně spojeny – nelze získat překlenovací úvěr bez smlouvy o stavebním spoření.

Poskytnutím překlenovacího úvěru (na obrázku níže zeleně) stavební spořitelna vyplatí klientovi cílovou částku, kterou může použít na řešení svých bytových potřeb. Samotný překlenovací úvěr obvykle není průběžně umořovánExistují výjimky, v době psaní tohoto článku jsou umořované všechny překlenovací úvěry Modré pyramidy, drtivá většina překlenovacích úvěrů Buřinky a některé překlenovací úvěry Raiffeisen stavební spořitelny. , platí se z něj pouze úroky. To proto, aby klientovi zbyl dostatek prostředků pro spoření na účtu stavebního spoření (na obrázku modře).

Překlenovací úvěr
Jakmile jsou na účtu stavebního spoření splněny sjednané podmínky, dojde k přidělení cílové částky. Naspořená částka je použita k částečnému splacení překlenovacího úvěru, zbytek je umořen přiděleným úvěrem ze stavebního spoření. Tím překlenovací úvěr zaniká a dále je splácen již jen úvěr ze stavebního spoření.

Překlenovací úvěr končí úvěrem ze stavebního spoření

Jak už napovídá sám název, slouží překlenovací úvěr pouze k překlenutí doby, než je možno poskytnout úvěr ze stavebního spoření. Dříve nebo později je každý překlenovací úvěr zčásti splacen naspořenou částkou a zčásti převeden na úvěr ze stavebního spoření. To má pro klienta jednu důležitou výhodu: ví, jakou bude mít úrokovou sazbu, protože ta je v případě úvěru ze stavebního spoření sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Navíc většina stavebních spořitelen umožňuje předčasné splacení úvěru ze stavebního spoření bez sankcí.

Pevná úroková sazba znamená jistotu

Mechanizmus fungování překlenovacího úvěru má tedy jeden zajímavý a často opomíjený důsledek. Úroková sazba překlenovacího úvěru může být sjednána na určitou omezenou dobu, ale úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je sjednána jako pevná již na samotném počátku. Může tedy vzniknout paradoxní situace, kdy v první fázi se sazba překlenovacího úvěru může měnit třeba každý rok, ale po přidělení cílové částky je již sazba pevná a neměnná. Tuto vlastnost ocení klienti především v dnešní situaci rostoucích úrokových sazeb.

Ani špatný, ani dobrý

Překlenovacímu úvěru je často neprávem přisuzována řada špatných vlastností. Ve skutečnosti jeho jedinou nevýhodou, která je v něm předem naprogramována, je jeho složitost. To, že jde o kombinaci překlenovacího úvěru a účtu stavebního spoření, který má sám o sobě dvě fáze a dvě úrokové sazby, je natolik komplikované, že řada klientů tápe v neznámu. Ale to, jak je překlenovací úvěr výhodný a vhodný pro daný účel, to závisí výlučně na nastavení jednotlivých úrokových sazeb. Celkové náklady na úvěr totiž nezávisí pouze na jedné úrokové sazbě, ale hned na třech. Výsledek je totiž ovlivněn
  • úrokovou sazbou z vkladů na účtu stavebního spoření,
  • úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření a
  • úrokovou sazbou samotného překlenovacího úvěru.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Důsledkem této složitosti je fakt, že nelze předem odhadnout výhodnost či nevýhodnost konkrétní nabídky překlenovacího úvěru. Závisí totiž na řadě parametrů, mezi které patří nejen úrokové sazby, ale také poplatky, státní podpora a podmínky pro přidělení. I výše předepsaného hodnotícího čísla totiž ovlivňuje čekací dobu na přidělení a tím i celý výsledek kalkulace. Na stavebkách.cz nejdete aktuální přehled překlenovacích úvěrů, včetně podrobných výpočtů. Zde si můžete zjistit, kolik za překlenovací úvěr skutečně zaplatíte a odpovídající čistou úrokovou sazbu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK