Od dubna má většina stavebních spořitelen nové sazebníky poplatků

stavební spoření
2. 4. 2019 | Buřinka, Raiffeisenka a Wüstenrot mají od 1. dubna nové sazebníky poplatků Změn není mnoho a řada z nich je dokonce pozitivních.
První duben byl ve stavebních spořitelnách ve znamení změn. Od Apríla změnily hned tři stavební spořitelny sazebník poplatků. Změny v sazebnících jsou různorodé, mají však dva společné jmenovatele: 1. změny jsou spíše drobné a 2. až na jednu výjimku jsou ve prospěch klientů nebo jsou neutrální. Jaké změny tedy přinesly nové sazebníky Buřinky, Raiffeisenky a Wüstenrotu?

Buřinka usnadní předčasné ukončení smlouvy

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) má v novém sazebníku poplatků dvě položky, u kterých se objevila sympatická informace zdarma a obě souvisejí s ukončením smlouvy o stavebním spoření.

Zdarma je předčasné ukončení smlouvy, přičemž jako předčasné se považuje ukončení, ke kterému došlo dříve než po šesti letech spoření. Zdarma je to však pouze u smluv o stavebním spoření uzavřených od 1. dubna, u dříve uzavřených smluv zůstává poplatek 1 % z cílové částky. I tak je to příjemná změna a Buřinka se tak stává první stavební spořitelnou, u které je předčasné ukončení smlouvy zdarma. Některé stavební spořitelny umožňují předčasnou výpověď zdarma v rámci různých akčních nabídek nebo speciálních programů, standardní ceníkový poplatek se však pohybuje mezi 0,5 % a 1 % cílové částky.

Druhou pozitivní změnou je zrychlená výplata uspořené částky zdarma, opět pouze pro smlouvy uzavřené od 1. dubna 2019. Standardní výpovědní lhůta je u všech stavebních spořitelen tříměsíční, stavební spořitelny však často umožňují tuto lhůtu zkrátit. Většinou to není jen tak, požadují za to buď poplatek, nebo založení nové smlouvy o stavebním spoření. Buřinka nyní nabízí tuto službu bez poplatku.

Raiffeisen ruší sankci při přespoření

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) ruší sankční poplatek 1500 Kč při přespoření cílové částky. U všech stavebních spořitelen totiž platí, že klient smí na účtu stavebního spoření naspořit nejvýše cílovou částku. Naspoří-li více, je to považováno za přespoření, které je nepřípustné a stavební spořitelny se tomu různými způsoby brání. RSTS si ponechává právo jednostranně zvýšit cílovou částku a inkasovat příslušný poplatek za zvýšení. Kromě toho byl donedávna v sazebníku poplatek ve výši 1500 Kč, který se klientovi účtoval při ukončení přespořené smlouvy. Tento sankční poplatek je již minulostí, zůstává pouze právo stavební spořitelny na poplatek za jednostranné zvýšení cílové částky.

Tato změna je jednoznačně pozitivní, ve prospěch klienta, nicméně zřejmě nebude mít nějaký zásadní dopad. Kromě uvedených poplatků totiž může být přespořená smlouva zrušena a je na stavební spořitelně, zda možnosti ukončit smlouvu využije. Nedá se tedy počítat s tím, že by klienti své smlouvy úmyslně přespořovali.

Další změny v sazebníku jsou spíše kosmetické, nejviditelnější je zjednodušení poplatku za změnu tarifu o stavebním spoření. Poměrně dlouhá tabulka byla nahrazena univerzálním vzorcem. Klient, který přechází na tarif s nižší úrokovou sazbou uhradí poplatek, jehož výše odpovídá rozdílu úroků v obou tarifech, maximálně však 1500 Kč. Výše poplatku zůstává, mění se pouze formulace, kterou je tento poplatek v sazebníku popsán.

Wüstenrot snižuje poplatek za předčasné splacení úvěru a zvýší poplatek u některých smluv

Nejzajímavější změnou v sazebníku poplatků Wüstenrot stavební spořitelny je úprava náhrady při předčasném splacení úvěru. Tuto náhradu si účtuje Wüstenrot pouze při předčasném splacení překlenovacího úvěru, úvěry ze stavebního spoření je možno splácet zdarma bez omezení. Náhrada za předčasné splacení úvěru je vyžadována v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, který detailně řeší práva klienta na předčasné splacení úvěru.

Wüstenrot si účtuje náhradu za předčasné splacení podle vzorce, který obsahuje několik členů a jednou z položek je alikvotní část provize vyplacené za zprostředkování úvěru. A právě tato položka byla v novém sazebníku odstraněna. Těžko říci, jak velký dopad tato změna bude mít, protože kromě náhrady počítané tímto vzorcem Wüstenrot uplatňuje také pětiprocentní limit – výše náhrady nemá být vyšší než 5 % z předčasné splátky. A konečně samotný zákon o spotřebitelském úvěru definuje řadu situací, kdy je možno úvěr splatit zcela zdarma, bez poplatků.

K poplatku za předčasné splacení úvěru se sluší připomenout výklad, který Česká národní banka zveřejnila začátkem března. Podle výkladu ČNB totiž provize zaplacená zprostředkovateli nemůže být součástí náhrady za předčasné splacení úvěru.

Další změnou – tentokrát méně příjemnou – je zjednodušení poplatku za vedení účtu. Základní poplatek 27 Kč měsíčně zůstává, ale některé smlouvy uzavřené v minulosti měly řadu výjimek a díky těmto výjimkám nižší poplatek (například smlouvy o stavebním spoření uzavřené v roce 2012 měly poplatek 20 Kč měsíčně). Tyto výjimky se od 1. dubna ruší, ne však důsledně. Smlouvy uzavřené od 1. ledna 2013 do 1. ledna 2015 jsou zpoplatněny 25 Kč měsíčně, u ostatních je sjednocený měsíční poplatek 27 Kč. A zůstává další výjimka, kterou jsou „smlouvy uzavřené do 31. prosince 2010 s nárokem na určitý typ zvýhodnění“ – ty platí 50 Kč měsíčně.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře