Nabídky překlenovacích úvěrů v září

stavební spoření
7. 9. 2015 | Jak si stojí nabídky překlenovacích úvěrů stavebních spořitelen na začátku nového školního roku? Během srpna se změnily nabídky Modré pyramidy a Lišky.
S jakými nabídkami vstoupily stavební spořitelny do nového měsíce? Podívejme se na porovnání překlenovacích úvěrů k 1. září.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V první části se soustředíme na překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, tedy hypotéky. Překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč získáme nejlevněji u Buřinky (Stavební spořitelna České spořitelny), a to s čistou úrokovou sazbou již od 1,88 %.
V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem, tedy 1. 8.2015.

Další podrobnosti najdete v metodice

S odstupem přibližně jednoho procentního bodu ji následují Raiffeisen, Liška (Českomoravská stavební spořitelna) a Modrá pyramida. Momentálně nejdražší nabídku má Wüstenrot.

Když porovnáme dnešní rozpětí sazeb (barevné úsečky) se stavem před měsícem (šedé úsečky), na první pohled se zdá, že nedošlo k žádným změnám. Nepatrně se však zlepšila nabídka Lišky, která pro žádosti zpracované od 17. 8. do 15. 9. nabízí zpracování úvěru typu Kredit bez poplatku. Díky tomu se snížila horní hranice rozpětí.

Akční nabídku s nulovým poplatkem má v měsíci září i Modrá pyramida. Vzhledem k výši poplatku (2900 Kč) se jeho absence na výši čisté úrokové sazby milionového úvěru téměř neprojeví (změna je o 0,02 procentního bodu).

20150901-pu2.png
Porovnání nabídek překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější milionový úvěr zajištěný nemovitostí získáte u Buřinky (čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky činí 1,88 %).

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí porovnáváme nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč. V září se konkurenci vzdálila Modrá pyramida. Ta v průběhu srpna snížila úrokovou sazbu Rychloúvěru na 4,99 % a Rychloúvěr se tak stal nejlevnějším překlenovacím úvěrem bez zajištění pro částky do 400 tis. Kč (pro vyšší částky je nejvýhodnější Úvěr od Buřinky 400).

Na dalších místech je pak Raiffeisen stavební spořitelna, Wüstenrot a Buřinka. Liška je v kategorii nezajištěných překlenovacích úvěrů na místě posledním, a to i přes akční nabídku nulového poplatku za zpracování úvěru typu Kredit.

20150901-pu1.png
Porovnání nabídek překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Z grafu je patrné, že pouze dvě spořitelny (ČMSS a Modrá pyramida) snížily v posledním měsíci své úrokové sazby. Modrá pyramida je také jediná, která nabízí jediný typ překlenovacího úvěru bez zajištění.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují určitý objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Aby byly údaje přehledné, nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a další parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled čistých úrokových sazeb překlenovacích úvěrů k 1. 9. 2015
Úvěry zajištěné nemovitostí nezajištěné
ČMSS – Liška 2,98  % – 7,77  % 7,87  % – 8,23  %
Modrá pyramida 3,03  % – 4,11  % 5,26  % – 5,26  %
Raiffeisen 2,71  % – 7,23  % 5,71  % – 7,73  %
SSČS – Buřinka 1,88  % – 3,29  % 6,40  % – 7,90  %
Wüstenrot 5,42  % – 6,82  % 6,22  % – 8,44  %

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře