Hypoúvěr Modré pyramidy bez poplatku

MPSS překlenovací úvěr
1. 9. 2015 | S platností od dnešního dne nabízí Modrá pyramida možnost sjednání Hypoúvěru bez poplatku za zpracování úvěru a za ocenění nemovitosti. Tato nabídka platí pro Hypoúvěry s žádostí podanou od 1. 9. do 30. 9. 2015
Také Modrá pyramida (MPSS) nabízí od září něco nového. Klientům, kteří podají v průběhu měsíce září žádost o Hypoúvěr, nabízí za zpracování úvěru i ocenění nemovitosti zdarma.

Standardní poplatek za poskytnutí Hypoúvěru činí 2900 Kč. Pokud klient požaduje, aby byl Hypoúvěr vyplacen dříve než je zřízeno zástavní právo, je možno čerpat úvěr již po vložení návrhu na vklad, v takovém případě se poplatek za poskytnutí zvyšuje na 4400 Kč.

Pro žádosti podané od 1. 9. do 30. 9. 2015 je Hypoúvěr poskytován bez poplatku za zpracování úvěru, nulový je i poplatek za ocenění nemovitosti. V případě zpracování smlouvy o Hypoúvěru s možností čerpání úvěru na návrh na vklad (plomba), bude uplatněna sleva za zpracování úvěru ve výši 2900 Kč.

Více o Hypoúvěru Modré pyramidy

Modrá pyramida nabízí dva typy překlenovacích úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostí, a to Hypoúvěr, a Hypoúvěr 100. Pro nabídku jednoho či druhého překlenovacího úvěru je rozhodující poměr výše úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV). Pro LTV do výše 85 % (včetně) je nabízen Hypoúvěr, pro LTV nad 85 % je klientovi nabídnut Hypoúvěr 100. Pro nabídku produktu je tedy rozhodující hranice LTV 85 %

Úrokové sazby

Základní úrokové sazby jsou v následující tabulce:

Hodnota LTV Produkt Sazba
do 85  % (včetně) Hypoúvěr 2,69 %
od 85  % do 90  % (včetně) Hypoúvěr 100 2,69 %
nad 90  % Hypoúvěr 100 3,69 %

Tyto sazby mohou být dále sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK