Na jak dlouho se uzavírá smlouva o stavebním spoření?

stavební spoření
23. 11. 2017 | Při uzavření každé smlouvy je dobré mít jasno také o jejím ukončení a platí to i pro smlouvu o stavebním spoření. I když se často říká, že "stavebko je na šest let", není to tak docela pravda.
Oproti obecně rozšířené představě se smlouva o stavebním spoření neuzavírá na dobu šesti let. Spořit můžeme podstatně déle, jsme omezeni pouze cílovou částkou, kterou nesmíme překročit. Stavební spoření můžeme ukončit kdykoli výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, jen je potřeba vědět, že pokud smlouvu vypovíme dříve než dokončíme šestý rok spoření, přijdeme o státní podporu.

Smlouva o stavebním spoření nekončí po šesti letech

Šest let je ve stavebním spoření natolik důležitý mezník, že je často chybně zaměňován s pevně nastavenou a nepřekročitelnou délkou spoření. Není tomu tak. Minimálně šest let je nutno spořit, abychom získali nárok na státní podporu. Pokud smlouvu o stavebním spoření ukončíme dříve, o státní podporu přijdeme. Naopak, když spoříme šest let nebo déle, můžeme smlouvu o stavebním spoření ukončit kdykoli a státní podpora nám bude vyplacena bez ohledu na to, jakým způsobem naspořené peníze použijeme. Je také dobré vědět, že státní podporu můžeme dostávat po celou dobu spoření, tedy i déle než šest let.

Smlouvu je možno ukončit kdykoli, ale…

Smlouvu o stavebním spoření můžeme skutečně kdykoli ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od začátku měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jsme podali výpověď. Takže když podáme výpověď například v lednu, výpovědní lhůta začne běžet od začátku února a skončí na konci dubna. Smlouva tedy skončí na konci dubna a bezprostředně poté nám stavební spořitelna pošle naspořené peníze na účet, který si vybereme.

Tímto způsobem můžeme smlouvu o stavebním spoření ukončit skutečně kdykoli. Ale pozor: pokud smlouvu ukončíme dříve, než uplyne šest let od jejího uzavření, ztratíme tím státní podporu a navíc zaplatíme poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Zatímco nárok na státní podporu je stanoven zákonem, poplatek za předčasné ukončení smlouvy je vyměřen stavební spořitelnou a může se proto lišit. Dnes se u jednotlivých stavebních spořitelen pohybuje mezi 0,5 % a 1 % z cílové částky. Předčasné ukončení smlouvy je tedy možné, ale není výhodné a je dobré k němu sáhnout pouze v případě, kdy peníze skutečně potřebujeme.

Pozor na přespoření

Pokud smlouvu neukončíme, můžeme na ni spořit i mnohem déle než šest let a po celou tuto dobu můžeme čerpat státní podporu. Jediným omezením je cílová částka. Pokud totiž naspoříme více, než je sjednaná cílová částka, jedná se o takzvané přespoření a stavební spořitelna nám smlouvu ukončit, nebo přestat naše vklady přijímat. Některé stavební spořitelny si také v takové situaci vyhrazují právo cílovou částku jednostranně zvýšit a naúčtovat si za to příslušný poplatek. Proto je dobré se takové situaci vyhnout.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.