Nepřihlášený uživatel: přihlaste se prosím

DataSet »

Monitor

Přehled parametrů stavebního spoření a překlenovacích úvěrů

Stavební spoření Překlenovací úvěry

  Popis služby a další podrobnosti

Jak používat nástroj Monitor?

V Monitoru najdete přehled všech aktualizací produktů stavebních spořitelen pro fyzické osoby. Přehled je rozdělen na dvě části: Ovládání přehledu je pro stavební spoření i překlenovací úvěry stejné. Kromě tabulky s daty najdete na stránce:
 • Filtry, pomocí kterých je možno z přehledu vybírat pouze určité řádky (například tarify pro mladé, nebo tarify určité stavební spořitelny), případně porovnávat, jak se nabídka změnila za určitý časový úsek.
 • Navigační prvky umožňující návrat na hlavní stránku, skrytí či reset filtrů.

Videonávody pro používání MONITORu

První seznámení
Základní ovládací prvky včetně filtrování produktů jsou předvedeny na přehledu fiktivních překlenovacích úvěrů.
Jak sledovat změny
Na přehledu fiktivních tarifů stavebních spořitelen si ukážeme, jak jednoduché je získat přehled o změnách úrokových sazeb a poplatků

Filtry

Filtry jsou dvojího druhu: třístavové checkboxy, a rozbalovací seznamy.

Ve výchozím stavu je checkbox v neutrálním stavu, nijak neovlivňuje výběr tarifu. V tomto případě se tarify zobrazí bez ohledu na to, zda mají nebo nemají úrokový bonus.
Zaškrtnutý checkbox znamná, že budou zobrazeny pouze tarify s vybranou vlastností. V tomto případě se tarify zobrazí pouze tarify, které mají úrokový bonus.
Prázdný chcekbox naopak vybere pouze tarify, které danou vlastnost nemají. V tomto případě se tarify zobrazí pouze tarify, které mají úrokový bonus.


Rozbalovací seznamy umožňují vybrat jednu z několika možností. Typickým příkladem je výběr stavební spořitelny. V základním nastavení se zobrazují tarify všech stavebních spořitelen, je však možno vybrat jen jednu z nich.

Tabulka se automaticky změní okamžitě po nastavení filtru, ať už je to checkbox nebo rozbalovací seznam. Není třeba nic potvrzovat.

Skrytí filtru – část filtrů se skryje. To je šikovné když chcete mít více místa na obrazovce.
Reset filtrů – všechny filtry se nastaví do výchozího nastavení (stejné jako první načtení stránky).
Menu – návrat na stránku, kterou právě čtete. Zde můžete vybrat, zda chcete pracovat s tarify stavebního spoření, nebo s překlenovacími úvěry.

Sledování změn

Přehled umožňuje sledovat, k jakým změnám v nabídkách stavebních spořitelen došlo. Změny je možno sledovat dvojím způsobem: porovnáním nabídek ze dvou dnů, nebo zobrazením historie jednoho tarifu.

Porovnání nabídek

Rozbalovací seznam Datum vybere den který nás zajímá. Obvykle chceme znát aktuální stav, proto se při prvním načtení stránky automaticky nastaví nejnovější datum. Přehled pak zobrazuje aktuální nabídky stavebních spořitelen. Můžeme se však vrátit do minulosti a zobrazit, jak vypadal trh dříve.

Vedle filtru Datum je rozbalovací seznam Porovnat s. Ve výchozím nastavení je tento prvek neaktivní (obsahuje tři pomlčky – – -) a porovnávání není prováděno. Pokud však vybereme nějaké datum, přehled porovná a zobrazí změny, ke kterým došlo mezi oběma daty. V zásadě mohou nastat tyto situace:

Nabídka se nezměnila, je/byla v obou okamžicích stejná. Zobrazí se stejná informace, jako kdyby bylo porovnání neaktivní.
Nová nabídka – tarif stavebního spoření nebo překlenovací úvěr dříve nebyl v nabídce, a nyní tam je. Příslušný řádek je označen znakem plus v kolečku.
Zrušená nabídka – tarif stavebního spoření nebo překlenovací úvěr, který byl dříve v nabídce, byl zrušen. Příslušný řádek je označen křížkem v kolečku.
Upravená nabídka – tarif stavebního spoření nebo překlenovací úvěr byl v nabídce dříve a  v nabídce stále je, ale změnily se pouze některé parametry. Příslušný řádek je označen dvěma šipkami, stará (změněná) hodnota parametru je označena přeškrtnutím a pod ní je uvedena nová hodnota.
Při porovnávání tímto způsobem se srovnávají stavy produktů ve dvou stanovených dnech bez ohledu na to, jaký byl průběh parametrů v mezidobí. Pokud se úrokové sazby měnily v průběhu ledna roku 2020 několikrát (viz tabulka níže), pak porovnání 31. ledna k 1. lednu zobrazí pouze změnu z 1,00 % na 1,30 %.

Datum Úroková sazba
01.01.2020 1,00 %
10.01.2020 1,10 %
20.01.2020 1,20 %
31.01.2020 1,30 %

Všechny jednotlivé změny produktů je možno dohledat pomocí historie tarifu.

Historie tarifu

Kdykoli je možno získat historii konkrétního tarifu stavebního spoření nebo překlenovacího úvěru kliknutím na modrou ikonku s hodinami. Zobrazí přehled od vybraného dne směrem do minulosti. V prvním sloupečku přehledu se navíc zobrazí datum, ke kterému jsou dané informace platné a zobrazí se pouze ty dny, kdy došlo k nějaké změně. Změny jsou pak vyznačeny stejně, jako v porovnání nabídek – tedy stará hodnota je přeškrtnuta a pod ní je uvedena hodnota nová.

Obsah informací o produktech

Přehled tarifů stavebního spoření

 • Zkratka stavební spořitelny.
 • Název tarifu – při kliknutí na název tarifu se zobrazí stručný popis – například pokud jde o marketingovou nabídku, jsou zde uvedeny podrobnější podmínky.
 • Kategorie tarifu – každý tarif může spadat do jedné nebo několika kategorií. Popis jednotlivých kategorií najdete níže. Vlevo před štítkem kategorie může být stručná informace k tarifu – například pokud jde o nabídku pro mladé, je zde uveden potřebný věk klienta.
 • Úroková sazba z vkladů na účtu stavebního spoření
 • Podmínky pro přidělení cílové částky.
 • Poplatky – ve sloupci „Sazba“ je poplatek za uzavření smlouvy v procentech cílové částky, vedle je pak minimální a maximální částka (pokud je stanovena). V dalším sloupce je poplatek za vedení účtu za jeden rok (poplatky účtované za odlišné období jsou přepočítány na roční základ).
Následuje část, týkající se úvěru ze stavebního spoření.
 • Úroková sazba
 • Poplatky – ve sloupci „Sazba“ je poplatek za poskytnutí úvěru v procentech z výše úvěru, vedle je pak minimální a maximální částka (pokud je stanovena). V dalším sloupce je poplatek za vedení účtu za jeden rok (poplatky účtované za odlišné období jsou přepočítány na roční základ).

Přehled překlenovacích úvěrů

 • Zkratka stavební spořitelny.
 • Název překlenovacího úvěru – při kliknutí na název tarifu se zobrazí stručný popis – například pokud jde o marketingovou nabídku, jsou zde uvedeny podrobnější podmínky.
 • Kategorie překlenovacího úvěru – každý úvěr může spadat do jedné nebo několika kategorií. Popis jednotlivých kategorií najdete níže. Vlevo před štítkem kategorie může být stručná informace k tarifu.
 • Zajištění – tento sloupeček není popsán, ale za označením kategorie se zobrazí symbol domečku, pokud jde o úvěr, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti (hypotéka).
 • Max LTV Maximální hodnota LTV (pokud je stanoveny).
 • Fixace úrokové sazby.
 • Doba splatnosti – maximální i minimální (pokud je stanovena).
 • Úroková sazba – výše úrokové sazby. Výše úrokové sazby může záviset na akontaci a objemu úvěru – pak je zde příslušná tabulka. Uváděny jsou vždy základní úrokové sazby, které je možno získat bez splnění dodatečných podmínek nebo sjednání dalších produktů (pojištění apod.).
 • Typ úrokové sazby – úroková sazba může spadat do jedné nebo více kategorií – například může být snížena při současném sjednání jiného produktu. Seznam typů úrokových sazeb najdete níže.
 • Poplatky – ve sloupci „Sazba“ je poplatek za uzavření smlouvy v procentech poskytnutého úvěru, vedle je pak minimální a maximální částka (pokud je stanovena). V dalším sloupce je poplatek za vedení účtu za jeden rok (poplatky účtované za odlišné období jsou přepočítány na roční základ).
Následuje informace o tarifu stavebního spoření, se kterým je možno překlenovací úvěr kombinovat. Struktura této části tabulky je stejná, jako je u samostatného přehledu tarifů stavebního spoření.

Kategorie spoření

Pro mladé
Tarif určený pro klienty do určitého věku
Pro zralé
Tarif určený pro klienty od určitého věku
Úrokový bonus
K základní úrokové sazbě uvedené v přehledu je možno získat určité navýšení – bonus. Získání tohoto bonusu však může být podmíněno určitými podmínkami.
Sleva na poplatku
Poplatek uvedený v přehledu může být při splnění určitých podmínek snížen.
Jiný bonus
Stavební spořitelna nabízí kromě úroků ještě jiný bonus nebo prémii.
Termínovaný vklad
Tarif má sloužit jako alternativa k termínovanému vkladu. Podmínkou je vložení vyšší částky na samotném počátku.
Spořicí účet
Tarif má sloužit jako alternativa ke spořicímu účtu.

Kategorie překlenovacích úvěrů

Klasický
Klasický překlenovací úvěr, kdy výše splátky úvěru ze stavebního spoření je stanovena tarifem stavebního spoření, nemění se podle nastavení překlenovacího úvěru. Viz též překlenovací úvěr v Encyklopedii stavebního spoření.
Konstantní splátka
Měsíční zatížení klienta je po celou dobu splácení stejné (pokud nedojde ke změně úrokové sazby). Měsíční platba na účet stavebního spoření (dospořování) a měsíční platba na účet překlenovacího úvěru je stejná, jako výš splátky následného úvěru ze stavebního spoření. Viz též překlenovací úvěr s konstantními platbami v Encyklopedii stavebního spoření.
Zvýšené sazby
Překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami je vázán na specifickou smlouvu o stavebním spoření, která má vyšší než obvyklé úrokové sazby, přičemž úvěr ze stavebního spoření je poskytován se slevou z této zvýšené sazby, která se může v čase měnit. Viz též překlenovací úvěr se zvýšenými úrokovými sazbami v Encyklopedii stavebního spoření.
Splácený
Překlenovací úvěr, jehož jistina je již v první fázi překlenovacího úvěru umořována. Viz též splácený překlenovací úvěr v Encyklopedii stavebního spoření.
Družstevní
Překlenovací úvěr speciálně určený pro pořízení družstevního bytu.
Refinancování
Překlenovací úvěr speciálně určený pro refinancování.
Pro mladé
Překlenovací úvěr speciálně určený pro mladé.
Speciál
Překlenovací úvěr se zvýhodněním, které nespadá do předchozích kategorií (například pro vybraný segment klientů).

Typy úrokových sazeb

Garantovaná
Uvedená úroková sazba se nenavyšuje podle bonity klienta. Pokud žadatel o úvěr nesplňuje předepsané podmínky, není mu nabídnuta vyšší úroková sazba, ale žadatel je odmítnut.
C-S discount
Z úrokové sazby je poskytnuta sleva v případě, že klient uzavře smlouvu na další finanční produkt (cross-selling).