Nabídka služeb DataSet

Základní informace

DataSet je nabídka služeb dostupných prostřednictvím portálu stavebky.cz. Tyto služby zahrnují informace o produktech stavebních spořitelen a konzultace. Jmenovitě
  1. Datové soubory s parametry jednotlivých nabídek stavebních spořitelen pro fyzické osoby a nástroje pro jejich porovnávání
  2. Monitor – rychlý přehled parametrů nabídek stavebních spořitelen pro fyzické osoby a nástroje pro sledování jejich změn v čase
  3. Přehled provedených změn obsahuje stručný popis změn tarifů a nabídek stavebních spořitelen
  4. V ceně jsou volné hodiny konzultace (6 hodin ročně)

Datové soubory

Datové soubory zahrnují tabulky v Excelu a soubory v HTML formátu.

Tabulky v Excelu obsahují

  1. Výpočty překlenovacích úvěrů (čekací doba na přidělení úvěru, doba splatnosti, RPSN a další parametry pro různé kombinace výše úvěru, výše splátky, LTV, doby fixace).
  2. Výpočty tarifů stavebního spoření (naspořená částka, IRR a další parametry pro různé kombinace výše cílové částky a měsíční úložky).

Jednotlivé tabulky obsahují sadu programů, které umožňují provádět rychlé grafické porovnání jednotlivých produktů. Jediným kliknutím je možno sestavit graf podle předem zvolených parametrů – např. závislost RPSN na výši splátky překlenovacího úvěru. V jednom grafu jsou všechny existující produkty pro fyzické osoby, snadno lze vybrané produkty zvýraznit. Podobně je možno automatizovaně sestavit tabulku nejlevnějších/nejdražších překlenovacích úvěrů apod.

Soubory v HTML formátu obsahují

Slovní popisy jednotlivých produktů, u popisů překlenovacích úvěrů jsou připojeny i tabulky úrokových sazeb (v závislosti na výši úvěru, fixaci či LTV).

Datové soubory jsou dostupné přes přehled provedených změn (viz níže) na adrese
https://www.stavebky.cz/dataset/

Podrobný uživatelský manuál i ukázkové datové soubory jsou k dispozici na adrese https://www.stavebky.cz/dataset-info/

Monitor

Monitor obsahuje parametry produktů stavebních spořitelen pro fyzické osoby podobně jako datové soubory. Na rozdíl od datových soborů neobsahuje výpočty, ale umožňuje časové porovnání produktů. Například je možno zobrazit změny v produktech mezi dvěma daty (zrušení produktu, změna produktu, změna úrokové sazby či poplatku apod.).

Služba Monitor je dostupná na adrese
https://www.stavebky.cz/monitor/

Služba Monitor byla zprovozněna zkušebně v březnu 2020 a proto obsahuje historii pouze od 26. 3. 2020. Na adrese
https://www.stavebky.cz/monitor/ je k dispozici podrobný popis služby a videa.

Přehled provedených změn

Změny provedené v datových souborech i v Monitoru jsou k dispozici na adrese
https://www.stavebky.cz/dataset/

V seznamu je stručný popis změny a odkaz na datové soubory. Pokud byl k dané změně publikován článek na stavebkách.cz, je zde i odkaz na tento článek.

Pro každou změnu dat jsou ke stažení aktuální datové soubory.

Uživatelé bez předplacené služby DataSet vidí pouze neaktuální změny provedené před více než měsícem.

Konzultace

V ceně služby je zahrnuto 6 hodin konzultací ročně (tj ½ hodiny měsíčně). Tyto služby může předplatitel služby čerpat dle vlastního uvážení (osobní či telefonické konzultace, tvorba speciálních analýz apod.).

Další technické údaje

  • Údaje o produktech jsou aktualizovány bezprostředně po jejich zveřejnění. Zpravidla je to ve stejný den, kdy změna vstoupí v platnost.
  • Pro využívání datových souborů je nutný počítač s nainstalovaným MS Excelem
  • Pro využívání Monitoru a Přehledu provedených změn je nutný webový prohlížeč (doporučený je Chrome nebo Firefox).

Poskytovatel služby a cena

Poskytovatelem služby je

Petr Kielar
petr@kielar.cz
Za Lázeňkou 621
107 00 Praha – Dubeč

IČ0: 12247570, DIČ CZ6508210280,
živnost zapsána dne 15. 6. 2006 na úřadu městské části Praha 15, ev. č. 310026-5838793

Pro cenovou nabídku či další dotazy prosím pište na petr@kielar.cz