Modrá pyramida zvyšuje sazby Hypoúvěru s krátkými fixacemi

MPSS překlenovací úvěr
15. 10. 2018 | Tří- a pětileté fixace podraží o desetinu procentního bodu. Tím budou úrokové sazby stejné pro všechny fixace Hypoúvěru Modré pyramidy.
Od 15. října se o desetinu procentního bodu zvyšují úrokové sazby Hypoúvěru Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS). Sazby pro všechny fixace (3 až 10 let) tak budou stejné, a to 3,59 % pro úvěry s LTV do 80 %.

Nové úrokové sazby Modré pyramidy

Od dubna letošního roku nabízí MPSS svůj Hypoúvěr se čtyřmi fixacemi úrokové sazby, a to 3, 5, 8 a 10 let. Rozdíly mezi sazbami dlouhých a krátkých fixací však postupně mizí. Zatímco na začátku roku byla nejdelší desetiletá fixace o 0,4 procentního bodu dražší než nejkratší tříletá, dneškem tento rozdíl mizí zcela. Úrokové sazby jsou pro všechny fixace stejné, a to 3,59 % pro úvěry s LTV do 80 % a o jeden procentní bod vyšší pro úvěry s LTV mezi 80 a 90 %.

Vzhledem k tomu, že zákon o spotřebitelském úvěru dává klientům poměrně rozsáhlé možnosti předčasného splácení, je pravděpodobné, že zájem se bude soustředit spíše na delší fixace, které nabízejí jistotu úrokové sazby do budoucna.

Úrokové sazby Hypoúvěru
Fixace (roky) 3 5 8 10
Hypoúvěr 80 3,59 % 3,59 % 3,59 % 3,59 %
Hypoúvěr 90 4,59 % 4,59 % 4,59 % 4,59 %

Pokud jde o tzv. „předhypoteční úvěr“ (tedy je čerpán ještě před zřízením zástavního práva) zvyšují se uvedené úrokové sazby o jeden procentní bod. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.
Ve srovnání překlenovacích úvěrů tyto slevy nejsou zahrnuty, čistá úroková sazba je tam počítána pro základní úrokovou sazbu, která je dosažitelná i bez sjednání dalších finančních produktů.

Více o Hypoúvěru Modré pyramidy

Hypoúvěr je překlenovací úvěr Modré pyramidy, u kterého je vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Díky kvalitnějšímu zajištění je tak nabízena výhodnější úroková sazba. Překlenovací úvěry Modré pyramidy se liší od standardních překlenovacích úvěrů v několika ohledech. Svým charakterem se vzdalují od stavebního spoření a podobají se spíše klasickým hypotéčním úvěrům.

přidělení cílové částky a převedení překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dochází již po dvou letech, bez ohledu na výši naspořené částky a hodnotící číslo. Splátky a dospořování jsou nastaveny tak, aby klient po celou dobu splatnosti platil stejnou částku. Úroková sazba překlenovacího úvěru je sjednána jako pevná na sjednanou dobu 3 až 10 let, podle přání klienta. Protože k převodu překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření dojde již po dvou letech, přebírá úvěr ze stavebního spoření úrokovou sazbu překlenovacího úvěru na zbylou dobu do konce sjednané doby fixace. Poté je sjednána nová úroková sazba, která však nepřevýší 6 % p.a. Podrobný popis najdete v  článku o nabídce Modré pyramidy.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK