Meziúvěry od Lišky levnější až o 0,4 procentního bodu

stavební spoření
27. 6. 2016 | Českomoravská stavební spořitelna (Liška) snížila úrokové sazby u překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Změna se tedy týká produktů Topkredit a Tophypo.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) nabízí dva typy překlenovacích úvěrů (meziúvěrů) zajištěných nemovitostí. Topkredit, úročený pevnou úrokovou sazbou a Tophypo, jehož úroková sazba je fixována na dobu 3 nebo 6 let. Úrokové sazby obou typů překlenovacích úvěrů jsou od minulého týdne nižší a pro oba typy úvěrů jsou stejné. Začínají na 2,3 % a mohou být dále sníženy v případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře některý z produktů ze skupiny ČSOB.

Ke změně podmínek přistoupila ČMSS poměrně neočekávaně. Předchozí sazby byly vyhlášeny v dubnu na dobu do 30. 6. 2016 a nové podmínky, které vstoupily v platnost minulý týden mají platnost rovněž do konce června. Navíc ČMSS již dříve avizovala změnu tarifů stavebního spoření, ke které má dojít 1. 7. 2016 a která ovlivní i výhodnost překlenovacích úvěrů. Uvidíme tedy, jak se změní podmínky za několik dnů.

Nové úrokové sazby

Nové úrokové sazby jsou nejen nižší, ale i přehlednější. Jsou totiž shodné pro tarif TopkreditTophypo (navíc v tarifu Tophypo jsou sazby stejné pro obě fixace – 3 i 6 let). Úroková sazba závisí na tzv. objemu úvěrového případu. Úvěrový případ zahrnuje všechny smlouvy o stavebním spoření, které se vztahují k danému předmětu financování. Například pokud jedna rodina financuje rekonstrukci domu a použije na to dvě smlouvy o stavebním spoření, kde každá smlouva má cílovou částku 500 tis. Kč, pak objem úvěrového případu je 1 mil. Kč.

Úrokové sazby překlenovacího úvěru Topkredit,
Tophypo s 3letou fixací a Tophypo s 6letou fixací
Objem úvěrového případu Úroková sazba
do 900 000 Kč 2,6 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,4 %
2 000 000 Kč a více 2,3 %

Slevy při nákupu dalších produktů

V případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z dalších produktů (Osobní účet, Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti), snižuje se úroková sazba o 0,1 % za každý typ produktu, nejvýše však o 0,4 %. Výpočty prezentované na stavebkách.cz však předpokládají úrokovou sazbu bez těchto zvýhodnění.

LTV – Loan To Value

Při stanovování úrokových sazeb ČMSS se posuzuje míra zajištění úvěru pomocí LTV (Loan To Value). Pokud má klient na svém účtu stavebního spoření již něco naspořeno, snižuje se výše úvěru o tuto naspořenou částku.

     LTV =     Výše překlenovacího úvěru – naspořená částka
Hodnota zastavené nemovitosti

Pokud hodnota LTV překlenovacího úvěru překročí hranici 90 %, zvyšuje se úroková sazba uvedená v tabulce o jeden procentní bod. Na stavebkách.cz jsou proto úvěry s hodnotou LTV do 90 % označeny přidáním číslovky 90. Topkredit 90Tophypo 90 jsou tedy překlenovací úvěry s hodnotou LTV do 90 %, které mají výhodnější úrokovou sazbu. Tarify bez číslovky 90 jsou nabídky s vyšší hodnotou LTV úročené vyšší úrokovou sazbou.

Jak si Topkredit a Tophypo stojí v konkurenci?

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  27. 6. 2016
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 70  % 1,876 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90  % 1,977 %
RSTS HYPOsplátka + U 153 2,649 %
RSTS HYPOsplátka plus + U 153 2,649 %
RSTS HYPOsplátka + S 151 2,725 %
RSTS HYPOsplátka plus + S 151 2,725 %
MPSS Hypoúvěr + Trend rychlá 2,753 %
ČMSS Topkredit 90 + Garant 15 2,756 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 100  % 2,785 %
MPSS Hypoúvěr + Trend standardní 2,796 %
MPSS Hypoúvěr + Trend pomalá 2,807 %
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 15 2,856 %
ČMSS Topkredit 90 + MULTI 20 2,898 %
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 30 2,917 %
ČMSS Tophypo 90 + MULTI 25 2,935 %
RSTS HYPOsplátka plus 90 + U 153 3,142 %
RSTS HYPOsplátka plus 90 + S 151 3,228 %
RSTS HYPOsplátka 90 + U 153 3,484 %
RSTS HYPOsplátka 90 + S 151 3,575 %
ČMSS Topkredit + MULTI 15 3,856 %
ČMSS Topkredit + MULTI 20 3,867 %
ČMSS Tophypo + MULTI 25 3,878 %
ČMSS Topkredit + Garant 15 3,893 %
ČMSS Tophypo + MULTI 30 3,905 %
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend standardní 4,137 %
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend pomalá 4,142 %
MPSS Hypoúvěr 100 + Trend rychlá 4,147 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 5,159 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 5,304 %
RSTS REKOpůjčka plus + S 151 5,431 %
RSTS REKOpůjčka plus + U 152 5,782 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 6,188 %
ČMSS Kredit 100 + MULTI 20 6,332 %
ČMSS Kredit 100 + MULTI 15 6,355 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,372 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,577 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,588 %
ČMSS Kredit 100 + Garant 15 6,650 %
RSTS REKOpůjčka 6,670 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
Tarify TopkreditTophypo si v porovnání s konkurencí polepšily. V čele je stále Hypoúvěr od Buřinky s  čistou úrokovou sazbou Čistá úroková sazba zahrnuje veškeré náklady i výnosy klienta spojené se splácením překlenovacího úvěru. Náklady tvoří úroky z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření, poplatky a daně. Výnosy plynou z úroků na účtu stavebního spoření a ze státní podpory. Čistá úroková sazba tedy podává nejpřesnější informaci o nákladech překlenovacího úvěru. 1,876 %, za ním však následuje řada nabídek s čistou úrokovou sazbou v rozmezí 2,6 až 3 % a v tomto houfu má teď Liška poměrně dobrou pozici.

Podrobnější srovnávání však nemá v tento okamžik velký smysl. Za několik dnů ČMSS změní podmínky stavebního spoření, které mohou výsledky zamíchat. Je očekáván pokles úrokových sazeb z vkladů i z úvěru ze stavebního spoření, takže výsledná hodnota čisté úrokové sazby meziúvěrů od Lišky se brzy změní.

Aktuální přehled překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře