Liška zdvojnásobuje zvýhodnění Bonusového vkladu

stavební spoření
5. 8. 2019 | Stavební spořitelny se začínají přetahovat o spořící klienty. Liška navyšuje svůj Bonusový vklad na dvojnásobek.
S platností od 1. srpna zlepšuje Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) podmínky Bonusového vkladu. Novým klientům připíše na účet jednorázový bonus ve výši 2,4 % z vkladů vložených během prvních čtyř měsíců. To je oproti dosavadním podmínkám dvojnásobek. Účet je do roku 2021 osvobozen od poplatků za vedení účtu a po uplynut dvou let je možno smlouvu bezplatně ukončit.

Podrobné podmínky Bonusového vkladu

Bonusový vklad je akční nabídka ČMSS, která spočívá v jednorázovém připsání bonusu a poplatkovém zvýhodnění smlouvy o stavební spoření.

Podmínky pro získání bonusu

Nové podmínky Bonusového vkladu se vztahují na smlouvy uzavřené v období od 1. srpna do konce roku 2019. Smlouvu je nutno uzavřít s příslušným dodatkem, což je možné osobně pouze u zprostředkovatele ČMSS (nelze uzavřít smlouvu online prostřednictvím internetu). Podmínkou pro získání bonusu je do čtyř měsíců od uzavření smlouvy poslat na účet částku 50 000 Kč navýšenou o poplatek za uzavření smlouvy Výše poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření činí 1 % z cílové částky. .

Výše Bonusu a jeho připsání na účet

V následujícím měsíci (tedy v pátém měsíci od uzavření smlouvy) připíše ČMSS na účet klienta jednorázový bonus ve výši 2,4 % z vkladů klienta provedených v prvních čtyřech měsících.
Při cílové částce 55 000 Kč činí poplatek za uzavření smlouvy 550 Kč. Minimální vklad tedy činí 50 000 + 550 = 50 550 Kč. Klient, který vloží přesně tuto částku (50 550 Kč), získá jednorázový bonus ve výši 2,4 % z 50 000 Kč, tedy 1200 Kč.
Při výpočtu bonusu se do vkladů nezapočítává poplatek za uzavření smlouvy (viz příklad v postranním boxu). Aby klient o připsaný bonus nepřišel, nesmí po dobu dvou let smlouvu ukončit, ani provádět změny (nesmí měnit cílovou čásku ani tarifní variantu). Rovněž nesmí po dobu dvou let čerpat překlenovací úvěr. Pokud by klient některou z uvedených podmínek porušil, bude mu Bonus zpětně odúčtován.

Bonus podléhá zdanění takže bezprostředně po připsání na účet z něj stavební spořitelna odečte patnáctiprocentní daň.

Výhodnější poplatky

Bonusový účet je zvýhodněn také poplatkově. Především účet stavebního spoření s Bonusovým vkladem bude v letech 2019 až 2021 osvobozen od poplatku za vedení účtu. To znamená úsporu 900 Kč, protože ČMSS si za tuto službu účtuje 360 Kč ročně. Pouze v roce 2019 je poplatek poloviční, protože smlouva je uzavřena ve druhé polovině kalendářního roku Viz aktuální všeobecné obchodní podmínky ČMSS, článek XXIII odst. 7. .

Další výhodou je možnost ukončení smlouvy zdarma již po dvou letech spoření. Standardně je možno ukončit smlouvu zdarma až po šesti letech, při dřívějším ukončení smlouvy je účtován poplatek 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2000 Kč.

Nutno však připomenout, že ukončení smlouvy po dvou letech spoření znamená ztrátu nároku na státní podporu. Podmínky pro výplatu státní podpory jsou dány zákonem a stavební spořitelna je nemůže ovlivňovat.

Další podmínky tarifu AktivPlus Spořicí

Smlouva o stavebním spoření, na kterou je možno získat Bonus musí být uzavřena v tarifní variantě AktivPlus Spořicí, což je momentálně jediná varianta, kterou ČMSS nabízí klientům bez překlenovacího úvěru. AktivPlus spořicí má úrokovou sazbu 0,6 % s úrokovým bonusem dalších 0,6 %.

Úrokový bonus je přiznán klientovi v případě, že

  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
  • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
  • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Pokud klient splní výše uvedené podmínky, je výše úrokového bonusu rovna úroku za prvních šest let spoření. To znamená, že po dobu prvních šesti let jsou vklady zhodnocovány sazbou 1,2 % Základní sazba 0,6 % zvýšená o bonus 0,6 % . Po uplynutí šesti let je zůstatek úročen pouze základní sazbou 0,6 %.

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Jak Bonusový vklad využít?

Podmínky Bonusového vkladu napovídají, že nabídka míří na zájemce o zhodnocení větší částky peněz (minimálně 50 000 Kč), spíše než na pravidelné střádaly. Nabízí se možnost vložit na samotném počátku potřebnou částku a po dvou letech ji vybrat. Podmínky akce to umožňují, ba dokonce k tomu vybízejí. Při dvouletém spoření není nárok na státní podporu a nejsou splněny ani podmínky pro úrokový bonus. I tak je zhodnocení peněz po dvou letech spoření 1,03 % po zdanění Základní úrok 0,6 % p. a. dá za dva roky 1,2 %, k tomu Bonus 2,4 % dá celkem 3,6 %. Když odečteme daň a poplatek za uzavření smlouvy, dostaneme 2,06 % za dva roky, tedy 1,03 % p. a. . To není špatné, protože kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout například spořicím účtem, musel by být úročen úrokovou sazbou 1,21 %.

Protože Bonusový vklad od Lišky vyžaduje počáteční mimořádný vklad, nenajdete je ve srovnání tarifů stavebního spoření. Při pravidelném spoření by nebyla splněna podmínka vložení 50 000 Kč během čtyř měsíců (přesněji: byla by splněna jen pro extrémně vysoké měsíční úložky).
Druhou možností je ponechat peníze na účtu po celých šest let a využít tak naplno jak státní podporu, tak i úrokový bonus. Při jednorázovém vkladu ve výši 120 000 Kč činí celkové zhodnocení 2,46 % po zdanění, tedy 2,90 % před zdaněním.

Obě varianty mohou dobře konkurovat termínovaným vkladům bank. Základní podmínky jsou velmi dobře porovnatelné (pevná úroková sazba, nutnost ponechat vklady na účtu minimálně stanovenou dobu, pojištění vkladů až do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR). Nabídka Lišky je však o něco flexibilnější. Pokud se to ukáže jako výhodné, je možno nechat vklady na účtu o něco déle. Na rozdíl od termínovaného vkladu stavební spoření nekončí po předem sjednané době, ale potřeba je ukončit Smlouvu o stavebním spoření je možno ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou, která je zpravidla tříměsíční. . Navíc, i když jsme se dnes bavili výhradně o spoření, stále jde o účet stavebního spoření. To znamená, že po určité době spoření vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření s předem sjednanou úrokovou sazbou (v tomto případě 3,6 %). Čerpáním úvěru ze stavebního spoření sice zaniká nárok na úrokový bonus (Bonusový vklad zůstává), to je ale vyváženo pevnou úrokovou sazbou poskytovaného úvěru.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře