Liška je plně online a vrací se k bonusovému vkladu

stavební spoření
17. 5. 2019 | Další zajímavé zprávy pro zájemce o spoření: Českomoravská stavební spořitelna umožňuje uzavřít smlouvu o stavebním spoření prostřednictvím internetu a vrací se k Bonusovému vkladu.
Kromě rozsáhlé změny v nabídce spoření přidává Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) ještě další dvě novinky. Ode dneška mohou zájemci o stavební spoření s Liškou uzavírat smlouvy prostřednictvím internetu a navíc mohou využít Bonusový vklad se zvýhodněným úročením.

Smlouva o stavebním spoření přes internet

Uzavření smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím internetu prozatím nabízela Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) a Wüstenrot stavební spořitelna. Dnes se k nim přidává i Liška, a to v plnohodnotné variantě, kterou se dosud mohla pochlubit pouze Buřinka.

Moderní technické řešení

Při uzavření smlouvy o stavebním spoření je nezbytné nějakým způsobem ověřit identitu klienta. Nejjednodušší řešení nabízí Wüstenrot stavební spořitelna, která nechá zájemce o stavební spoření vyplnit webový formulář, který si pak každý doma vytiskne a jde s ním na poradenské místo. Tam je s ním uzavřena smlouva de facto standardním způsobem.

Českomoravská stavební spořitelna ode dneška umožňuje zájemcům o stavební spoření uzavřít smlouvu online, prostřednictvím internetu.

ČMSS smlouva online

Pokročilejší postup má Raiffeisen stavební spořitelna, která za budoucím klientem pošle kurýra. Budoucí klient tedy nemusí vytáhnout paty z domu, přesto se nejedná o plnohodnotné online sjednání smlouvy. To měla až do včerejška pouze Buřinka. Identifikace klienta probíhá pomocí skenu dvou dokladů (například občanský a řidičský průkaz), skenu výpisu z běžného účtu u jiné banky a odesláním identifikační platby z běžného účtu.

Toto řešení, využívající identifikační platby dnes má i Liška. Zájemce o novou smlouvu o stavební spoření může uzavřít novou smlouvu v tarifu AktivPlus Spořicí elektronicky, bez nutnosti osobního kontaktu s bankou. Existuje zde pouze omezení cílové částky, která může být pouze 150, 200 nebo 300 tisíc korun. Podobné zjednodušení je však běžné i u konkurence a není příliš omezující.

Pro ty, kteří nechtějí posílat kopie svých dokumentů je zde možnost náhradního řešení. Vyplněný formulář je možno vytisknout doma a odnést k některému z finančních poradců ČMSS.

Poplatek je ale standardní

Smlouva s Liškou přes internet jde s duchem doby, přesto se od konkurentů v něčem liší. U ostatních stavebních spořitelen je uzavření smlouvy prostřednictvím internetu poplatkově zvýhodněno. Standardní poplatek za uzavření smlouvy je u všech stavebních spořitelen jedno procento z cílové částky. U RSTS a Wüstenrotu je při uzavření smlouvy přes webové stránky poloviční sleva, u Buřinky je zase poplatek za online smlouvu fixní částka 495 Kč. V případě ČMSS je poplatek za uzavření smlouvy přes internet stejný jako na pobočce. Jedinou výhodou pro klienta je tedy možná úspora času. V případě náhradního řešení, které spočívá v odnesení vyplněných formulářů obchodnímu zástupci ČMSS je však časová úspora nulová Vzhledem k tomu, že zájemce o smlouvu stráví navíc nějaký čas vyplňováním a tiskem formuláře doma, může být tento způsob dokonce časově náročnější. a je tedy otázka, jak bude tato cesta využívána.

Bonusový vklad

Další novinkou která platí ode dneška je oprášení Bonusového vkladu. Toto zvýhodnění zde bylo již v minulosti a dnes se opět vrací. Dává zájemcům o spoření možnost využívat účet stavebního spoření jako termínovaný vklad při zachování všech výhod, které stavební spoření nabízí – tedy možnost získání úvěru ze stavebního spoření a (při splnění podmínek zákona) i státní podpory.

Podmínky Bonusového vkladu

Zájemce musí uzavřít smlouvu o stavebním spoření v akci „Bonusový vklad“, nelze tedy využít například uzavření smlouvy online. Během následujících čtyř měsíců je třeba na účet stavebního spoření vložit poplatek za uzavření smlouvy a další částku ve výši nejméně 50 000 Kč. Za tento vklad připíše ČMSS v pátém měsíci jednorázový Bonus ve výši 1,2 %. Zajímavé je především to, že tento Bonus nezávisí do době spoření, nejde o navýšení úrokové sazby. Za vložení 100 000 Kč nám Liška připíše 1 200 Kč k dobru. Tím však ještě výhody (ale ani povinnosti) nekončí. Nejprve ty výhody:
  • V rámci akce „Bonusový vklad“ je v letech 2019 až 2021 vedení účtu o stavebním spoření zdarma. Standardní poplatek je 360 Kč ročně, úspora 1 080 Kč je tedy znát.
  • Smlouvu o stavebním spoření je možno po dvou letech vypovědět bez poplatku za předčasné ukončení, který je standardně 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2 000 Kč. Smlouvu je tedy po dvou letech spoření možno ukončit stejně jako termínovaný vklad. Ukončení smlouvy před uplynutím šestileté lhůty nicméně znamená ztrátu státní podpory.
Pro získání Bonusového vkladu je však potřeba splnit ještě několik věcí:
  • Smlouva o stavebním spoření musí běžet nejméně dva roky. Po tuto dobu nesmí být ukončena, nelze ani měnit cílovou částku nebo tarifní variantu. Nelze ani čerpat překlenovací úvěr.
  • Pokud klient poruší některou z výše uvedených podmínek, budou mu zpětně naúčtovány poplatky za vedení účtu a dříve zaúčtovaný Bonus mu bude odúčtován.
Dobrá zpráva je, že s Bonusovým vkladem má klient nárok i na úrokový bonus 0,6 % podle Bonusového programu, který je popsán v přecházejícím článku. To však vyžaduje ponechat smlouvu v platnosti alespoň šest let. Rovněž není nijak omezován nárok na úvěr ze stavebního spoření, pouze překlenovací úvěr je možno využít až po dvou letech.

Bonusový vklad je tedy možno využít dvěma způsoby:

  1. Jako termínovaný vklad na dva roky. Zaplatíme poplatek 1 % z cílové částky, vedení účtu bude po celé dva roky zdarma. Vložíme na počátku větší částku (minimálně 50 000 Kč) a dále již spořit nemusíme. K úrokové sazbě 0,6 % dostaneme jednorázový bonus ve výši 1,2 % z počátečního vkladu. Protože budeme spořit pouze dva roky, nebudeme mít nárok na státní podporu ani na Bonusový program. Čisté zhodnocení po zdanění bude kolem 0,52 % p. a. Základní úrok 0,6 % p. a. dá za dva roky 1,2 %, k tomu Bonus 1,2 % dá celkem 2,4 %. Když odečteme daň a poplatek za uzavření smlouvy, dostaneme 1,04 % za dva roky, tedy 0,52 % p. a.
  2. Druhou možností je spořit alespoň šest let. Pak získáme nárok na Bonus 1,2 % za počáteční vklad a vedení účtu zdarma až do roku 2021. Zůstane nám nárok na státní podporu a po šesti letech můžeme smlouvu ukončit rovněž zdarma. Zde je výpočet podstatně složitější, protože závisí na způsobu, jakým budeme (či nebudeme) dále spořit. Pokud na počátku vložíme jednorázově 120 000 Kč a dále již nespoříme, můžeme po šesti letech zhodnotit prvotní vklad čistou úrokovou sazbou 2,41 %. Abychom tedy získali srovnatelný výnos na termínovaném vkladu zdaněném standardní 15% srážkovou daní, musel by být úročen sazbou 2,84 % p. a.
Spořicí účty s úrokovou sazbou přes polovinu procenta dnes sice najdeme, ale není jich příliš mnoho. Negarantují úrokovou sazbu na celé dva roky, ale zato můžeme své peníze kdykoli vybrat. Druhá možnost, která počítá s ponecháním vkladu u Lišky na celých šest let vypadá ještě lépe. Šestiletý termínovaný vklad se zhodnocením 2,41 % p. a. neboli 2,81 % p. a. před zdaněním je dnes zajímavá nabídka a rozhodně stojí za zvážení. Mějme však na zřeteli, že na tomto pěkném zhodnocení se podílí státní podpora, která je limitované částkou 2 000 Kč ročně. Pro vyšší vklady (nad 120 000 Kč) tedy bude zhodnocení klesat.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře