Liška nabízí slevu 1500 Kč a další zvýhodnění

ČSOBS praktické rady spoření
2. 9. 2019 | Českomoravská stavební spořitelna má stále zájem o nové klienty a je jim ochotna něco slevit. Nabídek je více, některé ve spolupráci s mateřskou ČSOB.
Včera skončila mimořádná akce Českomoravské stavební spořitelny, která namísto aby za uzavření smlouvy o stavebním spoření inkasovala obvyklý poplatek, naopak zájemcům za uzavření smlouvy platila. Dnes přichází ČMSS s jinými nabídkami, které sice nejsou tak velkorysé, ale určitě stojí za pozornost. Především je zde sleva na poplatku za uzavření smlouvy až do výše 1500 Kč. Pak tady máme dvě nabídky v rámci skupiny ČSOB: prémie za stavební spoření a běžný účet nebo doplňkové penzijní spoření. A jenom pro úplnost si připomeneme Bonusový vklad od Lišky (který stále běží) a možnost výpovědi smlouvy po třech letech bez poplatku.

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy až 1500 Kč

Hlavním trumfem ČMSS je zřejmě sleva na poplatku za uzavření smlouvy, a to až 1500 Kč. Klienti, kteří od 1. září do 31. října 2019 uzavřou smlouvu o stavebním spoření zaplatí za uzavření smlouvy až o 1500 Kč méně. Standardní poplatek za uzavření smlouvy je jedno procento z cílové částky, ale v rámci této akce bude smlouva s cílovou částkou do 150 000 Kč zdarma, pro vyšší cílové částky bude poplatek jedno procento z cílové částky snížené o 150 000 Kč.

Podmínky pro získání této slevy jsou sympaticky jednoduché: klient nesmí smlouvu ukončit dříve než po šesti letech, což je snadno splnitelné, protože při výpovědi do šesti let by došlo ke ztrátě státní podpory. Proto podmínka spoření po dobu šesti let není nijak omezující. Dokonce pokud by klient čerpal úvěr (a to i během prvních šesti let), nárok na slevu zůstává. Druhou podmínkou pro získání slevy je zaplatit do konce roku 1 % z cílové částky převyšující 150 000 Kč. Jinými slovy: do konce roku je třeba zaplatit snížený poplatek za uzavření smlouvy. To se týká pouze těch, kdo si zvolí cílovou částku vyšší než 150 000 Kč a tím musí uhradit snížený poplatek za uzavření.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu AktivPlus Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).
Na rozdíl od již zmíněné předchozí akční nabídky, která se týkala pouze smluv uzavřených online, tato sleva se týká všech nových smluv, bez ohledu na to, zda byly uzavřeny online nebo přes finančního poradce.

Další parametry tarifu jsou standardní: tedy základní úroková sazba je 0,6 % p. a., přičemž při dodržení podmínky pravidelného spoření k této sazbě náleží bonus dalšího 0,6 % po dobu šesti let. Poplatek za vedení účtu je u ČMSS 360 Kč ročně.

Tarify určené pro spoření
Stav k  2. 9. 2019
RSTS JUNIOR S 181 akce 3,972 %
RSTS JUNIOR S 181 online akce 3,972 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 online akce 3,709 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 3,709 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
ČMSS AktivPlus online akce 3,586 %
ČMSS AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 3,586 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
SSČS Online Akce 3,522 %
SSČS Akce 2000 Kč 3,522 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,315 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád+ 3,077 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Výsledné zhodnocení měřené čistou úrokovou sazbou (po zdanění, se započtením všech poplatků) je 3,586 %, což je i na stavební spoření výborný výsledek. Kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 4,219 %. Když se podíváme na aktuální žebříček, lepší zhodnocení nabízí jen tarify pro mladé (JUNIOR od Raiffeisen stavební spořitelny a Kamarád od Wüstenrotu). Jediný tarif pro dospělé který je lepší než aktuální nabídka Lišky je dnes vyhlášená akce Raiffeisen stavební spořitelny, který po šesti letech spoření nabízí o 519 Kč více a to především díky nižším poplatkům za vedení účtu.

Slevou 1500 Kč však Liška ani zdaleka neřekla své poslední slovo. Nabízí celou řadu dalších slev, které stojí za pozornost.

Prémie za stavební spoření a běžný účet

ČMSS stále více těží ze spolupráce s ostatními členy skupiny ČSOB. Novým počinem je prémie při současném uzavření smlouvy o stavební spoření a smlouvy o běžném účtu ČSOB. Prémie je hned dvojí – jedna na účet stavebního spoření a druhá na běžný účet:
 • Prémie na účet stavebního spoření je ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč, smlouvy s cílovou částkou do 200 000 Kč jsou tedy uzavřeny zdarma.
 • Prémie na běžný účet je ve výši 1000 Kč
Pro získání těchto prémií musí zájemce splnit následující podmínky
 • Akce je pouze pro klienty od 18 let věku.
 • V období od 1. září do 31. prosince 2019 musí být uzavřena nová smlouva o stavebním spoření, a to s obchodním zástupcem ČMSS.
 • Do 30 dnů si tentýž klient musí sjednat ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium Konto, přičemž musí jít o nový účet (akce se nevztahuje na klienty, kteří již mají nebo v posledních 12 měsících měli u ČSOB platební účet).
 • Nový účet u ČSOB musí být aktivní, což znamená, že:
  • klientovi na  jeho nový účet alespoň ve třech po  sobě jdoucích měsících přijde částka minimálně 5000 Kč
  • Z těchto příchozích plateb jsou vyloučeny převody mezi účty klienta a převody od ČSOB (např. připsané úroky)
  • Podmínky příchozích plateb musí být splněny nejpozději do 6 měsíců ode dne založení nového účtu.
 • Do 31 ledna 2020 musí být uhrazen poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, který činí 1 % z cílové částky.
 • Smlouva nesmí být vypovězena před koncem šestileté vázací doby.
 • Pokud dojde v době 6 měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření k podání žádosti o překlenovací úvěr, nevzniká na prémii nárok.
Podmínek je tedy poměrně dost a nabídka bude zřejmě zajímavá pouze pro ty, kdo plánují založení nového běžného účtu. Protože tato prémie vyžaduje sjednání dalšího finančního produktu, není tato akční nabídka zařazena do srovnávače stavebního spoření.

Další akční nabídky

Pro pořádek ještě vzpomeneme na další běžící akční nabídky. Byla o nich řeč již dříve, takže jen pro připomenutí.

Prémie za stavební spoření a doplňkové penzijní spoření

Do konce roku běží akce Liška Plus, což znamená prémii ve výši 0,5 % cílové částky, nejvýše však 1000 Kč při současném uzavření smlouvy o stavebním spoření a doplňkovém penzijním spoření.

Bonusový vklad od Lišky

Bonusový vklad od Lišky je alternativa k termínovanému vkladu. Základem je během prvních čtyř měsíců vložit na účet stavebního spoření větší částku (požadováno je nejméně 50 000 Kč), z této částky připíše ČMSS na účet klienta jednorázový bonus ve výši 2,4 % (nejde o úrok, ale jednorázovou prémii). V letech 2019 – 2021 nebude klientovi účtován poplatek za vedení účtu a smlouvu je možno ukončit po dvou letech zdarma (bez poplatku za předčasné ukončení smlouvy). Při takto časném ukončení smlouvy sice nevznikne nárok na státní podporu, ale zato je možno zhodnocené peníze brzy použít. Další detailu nejdete ve speciálním článku o Bonusovém vkladu.

Protože tato nabídka nepředpokládá pravidelné spoření, není uvedena ve srovnávači stavebního spoření.

Výpověď smlouvy po třech letech zdarma

Poslední akční nabídkou kterou dnes připomenu, je „Výpověď smlouvy o stavebním spoření po třech a více letech trvání smlouvy bez poplatku“. Ano, tak zní celý marketingový název a podstata je z něj jasná: ten, kdo v době trvání akce (tj. od 1. září do 31. prosince 2019) uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, může tuto smlouvu ukončit po třech a více letech bez poplatku za předčasné ukončení.

Standardní výše tohoto poplatku je 0,5 % z cílové částky, nejméně však 2000 Kč. Zrušení poplatku je tedy vítaná úspora. Na druhou stranu však výpověď smlouvy dříve než po šesti letech spoření znamená ztrátu státní podpory a obvykle také ztrátu různých „akčních prémií“ – tedy například ztrátu slevy na poplatku i bonusového úroku (+0,6 %). Při výpovědi po šesti a více letech je poplatek nulový vždy, i bez akce, a nárok na státní podporu zůstává zachován. Tato akční nabídka se tedy vyplatí pouze ve speciálních případech.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK