Stavební spořitelny se předhánějí, která nabídka je dnes nejvýhodnější?

praktické rady spoření srovnání spoření
3. 2. 2022 | Stavební spořitelny se předhánějí ve zvyšování úrokových sazeb a přidáváním bonusů. Během několik dnů zlepšily svou nabídku čtyři z pěti stavebních spořitelen. Která z nich vychází dnes nejlépe?
V posledních dnech byly stavební spořitelny hodně aktivní. Před týdnem začala MONETA nabízet stavební spoření s úrokem 1,7 % (v současnosti nejvyšší sazba na trhu). Hned následující den zvýšila Liška úročení vkladů na celkových 1,5 %. Přes víkend se nic nedělo, ale od 1. února ohlásily novinky hned dvě stavební spořitelny: Raiffeisenka nabízí dvojnásobný úrok na spoření v roce 2022 a Buřinka dává dvoutisícový bonus ke smlouvám uzavřeným přes internet. Která stavební spořitelna tedy dnes nabízí nejvýhodnější spoření?
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 3. 2. 2022. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 4. 12. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Jaké je stavební spoření v prosinci? I nadále vede nabídka Buřinky

I na smlouvu uzavřenou v prosinci lze získat plnou státní podporu. Která stavební spořitelna zhodnotí naše vklady nejlépe? Pravidelné měsíční srovnání.

Nejlépe si vede Buřinka

Jak srovnáváme spoření?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Na čelo srovnávače stavebního spoření se vyhoupla Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) s Online spořením od Buřinky. Při pravidelném spoření 1700 Kč po dobu šesti let si u Buřinky naspoříme 140 340 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 4,515 %. Jinými slovy, kdybychom chtěli stejného výnosu dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 5,312 %Rozdíl je způsoben 15% srážkovou daní. Čistá úroková sazba je vypočítána po snížení výnosů o poplatky i daň z příjmů. . Buřinka úročí vklady sazbou 1,5 % a ke smlouvám uzavřeným online přidává navíc bonus ve výši 2000 Kč.

S nepatrným odstupem následuje balíček stavebního spoření a běžného účtu od Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). Ten také obsahuje bonus ve výši 2000 Kč, ale díky vyšším poplatkům a daním vychází o něco málo hůře. Navíc jde specifickou nabídku, která vyžaduje založení a aktivní používání nového běžného účtu u Raiffeisenbank.

Na třetím místě je MONETA, která úročí vklady momentálně nejvyšší sazbou 1,7 %. Ani tato vyšší sazba však nestačí na dvoutisícový bonus Buřinky. V určitých situacích je však možno vyšší sazby využít (typicky při spoření vyšších částek).

Srovnání nabídek stavebního spoření ke dni 3. 2. 2022
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
Buřinka Standard online 140 340 4,515 %
RSTS Balíček pro nové klienty RB 140 116 4,464 %
MONETA ProSpoření 138 693 4,132 %
Buřinka Akce 2000 Kč 137 956 3,959 %
RSTS SPOŘENÍ S 217 – akce 137 906 3,948 %
MPSS Moudré spoření 137 893 3,944 %
ČSOBS Standard Spořicí 137 484 3,848 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 3. únoru 2022. Aktuální srovnání najdete zde. V tabulce jsou tarify určené ke spoření určené pro dospělé v aktivním věku. Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

Vklady v tarifu Standard Spořicí úročí Liška sazbou 1,0 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 0,5 % p. a. Podmínky nejsou nijak tvrdé, stačí pravidelně spořit a nežádat o úvěr. Celková sazba je pak tedy 1,5 %.

ČSOBS má (zatím jediná Také ostatní stavební spořitelny umožňují uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma, řeší to však formou různých slev či akčních nabídek. ) v sazebníku poplatků nulový poplatek za uzavření smlouvy. Poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Modrá pyramida (MPSS)

Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., k ní se ale přidává úrokový bonus, který je od prosince navýšen na +1,0 % p. a. Tento úrokový bonus získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje a uzavření smlouvy je zdarma. Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně, roční výpis z účtu stojí 25 Kč.

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA Stavební Spořitelna nabízí v tarifu ProSpoření nejvyšší úrokovou sazbu – 1,7 % p. a. bez jakýchkoli dalších podmínek.

Poplatek za uzavření smlouvy má sice MONETA v sazebníku, ale současně nabízí takové množství slev, že je vždy možné uzavřít smlouvu bez vstupního poplatku. Pouze v některých případech jsme omezeni cílovou částkou (200 nebo 500 tis. Kč).

Poplatek za vedení účtu činí 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Roční výpis z účtu posílaný poštou stojí 30 Kč, elektronický výpis je zdarma. Nevyhnutelný je však poplatek 30 Kč za poslední výpis z účtu, který je po ukončení smlouvy posílán poštou.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,5 % p. a. Smlouvy uzavřené od 1. února do 30. dubna 2022 obdrží v roce 2022 úrok dvojnásobný. Tedy: úroková sazba za rok 2022 bude 3 % p. a. za předpokladu, že smlouva bude po celý letošní rok v tarifu SPOŘENÍ a nebude vypovězena pře ukončením šestileté vázací lhůty. Více podrobností najdete zde.

Uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ je bez vstupního poplatku, pokud si zvolíme cílovou částku alespoň 200 tis. Kč. V novém sazebníku, který bude platit od dubna, je již uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ zdarma.

Poplatek za vedení účtu je 85 Kč za čtvrtletíOd 1. dubna bude poplatek zvýšen na 88 Kč za čtvrtletí, tj. 352 Kč ročně., což znamená 340 Kč ročně. Roční výpis z účtu zaslaný poštou stojí 21 KčOd 1. dubna to bude 22 Kč., elektronický výpis je zdarma.

Raiffeisen stavební spořitelna se snaží o posílení spolupráce s mateřskou bankou a výsledkem je „Balíček pro klienty RB“ který obsahuje:

  • Prémii 1000 Kč od RSTS za převedení platebního styku na nový běžný účet u Raiffeisenbank.
  • Prémii 1000 Kč od Raiffeisenbank za aktivní používání běžného účtu.
Pro získání obou prémií je tedy nutné zřídit si u Raiffeisenbank nový běžný účet, převést na něj platební styk a aktivně jej užívat. Jednu část prémie ve výši 1000 Kč nám dá Raiffeisen stavební spořitelna na účet stavebního spoření. Druhou část dostaneme od mateřské Raiffeisenbank na běžný účet. Její výše je také 1000 Kč, ale zde se sráží patnáctiprocentní daň, takže nám zůstane jen 850 Kč.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Základní úroková sazba tarifů Buřinky je 1,5 % p. a., poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Standardní vstupní poplatek je sice 1 % z cílové částky, ale pro smlouvy uzavřené do konce března platí sleva až do výše 2000 Kč. To znamená, že smlouvu s cílovou částkou do 200 000 Kč je možno uzavřít zdarma. Při vyšších cílových částkách činí poplatek 1 % z cílové částky snížené o 200 000 Kč.

Od 1. února do 31. března 2022 však běží u Buřinky zajímavá akční nabídka. Nové smlouvy uzavřené přes internet, tedy buď přes webové stránky Buřinky nebo prostřednictvím internetového bankovnictví George, mají nejen uzavření smlouvy zdarma až do cílové částky 1 mil. Kč, ale navíc jim bude připsán bonus ve výši 2000 Kč. Tato nabídka vychází momentálně jako nejvýhodnější.

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK