Raiffeisenka zdvojnásobuje úroky – ovšem jen pro první kalendářní rok

praktické rady RSTS spoření
1. 2. 2022 | Dvojnásobný úrok vypadá lákavě. Kolik vlastně obnáší nová úroková prémie Raiffeisen stavební spořitelny? A jak ji nejlépe využít?
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) přichází s akční nabídkou Dvojnásobný úrok. Podstata je jednoduchá – na konci letošního roku se na účet připíše prémie ve stejné výši, jako je úrok. Akce platí pro nové smlouvy sjednané od začátku února do konce dubna.

Akce Dvojnásobný úrok

Podmínky akce jsou příjemně jednoduché, prakticky není třeba se o ně nějak zvlášť starat:
  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ v období od 1. února do 30. dubna 2022. Smlouva musí být evidována s přílohou č. 0254 (kód této akce).
  • Smlouva musí být k 31. prosinci 2022 evidována v tarifu SPOŘENÍ, tj. do konce roku nesmí dojít ke změně tarifu.
  • Smlouvy které splní výše uvedené podmínky obdrží mimořádnou úrokovou prémii. Výše prémie odpovídá celkové sumě úroků za rok 2022, nejvýše však 10 000 Kč. Prémie bude zdaněna 15% daní (stejně jako úroky).
  • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření k 31. prosinci 2022, a z hlediska státní podpory bude považována za vklad.
  • Prémie bude vyplacena s uspořenou částkou po přijetí přidělení kdykoli nebo v případě ukončení smlouvy alespoň po 72 měsících spoření.
Takže: nárok na úrokovou prémii má prakticky „každý kdo si řekne“. Prémie není podmíněna ani výší úložek ani výší cílové částky. Jediná podmínka je spořit alespoň 6 let nebo získat přidělení cílové částky.

Kolik to vynese?

Každého přirozeně zajímá, kolik ta prémie bude v jeho případě. Protože se počítá z úroků, bude prémie nejvyšší tehdy, když vložíme na samotném počátku smlouvy co nejvyšší částku. Když chceme optimalizovat státní podporu, obvykle spoříme ročně 20 000 Kč. Když tuto částku pošleme na účet hned 1. února, tak na konci roku obdržíme úrok (po zdanění) 233,75 Kč. Pro jednoduchost jsme z výpočtu vynechali poplatky za vedení účtu. Můžeme vložit i celých 120 000 Kč, čili šestinásobek 20 000 Kč, kterými si předplatíme státní podporu na šest let dopředu. Poté již nemusíme spořit nic, vklady máme „předplaceny“. Pak bude úroková prémie po zdanění 1 402,50 Kč.
Jednorázový vklad 20 000,00 Kč 120 000,00 Kč
Úroková sazba 1,50 % 1,50 %
Počet měsíců úročení 11 11
Úrok 275,00 Kč 1 650,00 Kč
Po zdanění 233,75 Kč 1 402,50 Kč
Při pravidelném spoření menších částek bude prémie přirozeně nižší. Když začneme spořit v únoru a koncem každého měsíce budeme na účet posílat 1700 Kč, bude mimořádná úroková prémie přibližně 100 Kč. Když necháme vše na poslední chvíli (tj. na 30. dubna a spořit začneme až v květnu), bude to jen polovina (tj. 50 Kč).

Jak vidno, hodně záleží na způsobu, jakým budeme spořit a jak budeme prémii využívat. A to bude hodně individuální. Když vložíme více peněz na začátku, dostaneme v prvním roce vyšší prémii, ale dalších pět let nám tento vklad bude úročen sazbou „jen“ 1,5 %. Ty uvozovky jsou zcela úmyslné a důležité. Nikdo totiž neví, jaké budou úrokové sazby na trhu v následujících šesti letech. Dnes není velký problém zhodnotit úspory lépe, ale vzpomeňme jaké byly úroky před rokem.

Na tomto místě je třeba připomenout, že podle zavedené metodiky, kterou jsou počítány výnosy ze stavebního spoření na tomto webu, se předpokládá, že spoření začíná v polovině roku. Ten, kdo začne spořit již v únoru, tedy dosáhne vyšší úrokové prémie, než jaká vyjde ve srovnávači.

Pokud si chcete s výpočty úrokové prémie Raiffeisen stavební spořitelny trochu pohrát, můžete kromě srovnání stavebního spoření využít také kalkulátor stavebního spoření. Kalkulátor totiž umožňuje počítat i složitější situace (umožňuje nastavit počáteční úložku i měsíc uzavření smlouvy). Pro výpočet úrokové prémie se bude hodit tlačítko „Výpis z účtu“ (vpravo dole), které zobrazí průběh spoření po jednotlivých měsících. Tak lze snadno zjistit úroky za první rok spoření.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Více o tarifu SPOŘENÍ

Podívejme se ještě na hlavní parametry tarifu SPOŘENÍ. Jejich souhrn je v následující tabulce. RSTS již zveřejnila nový sazebník poplatků který bude platný od 1. dubna, proto jsou u poplatků za vedení účtu a roční výpis z účtu uvedeny kromě stávajících poplatků také nové poplatky, které budou účtované od dubna (jsou v závorce).
Hlavní parametry tarifu SPOŘENÍ k 1. únoru 2022
Tarif SPOŘENÍ
Úroková sazba z vkladů 1,50 %
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma *)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 21 Kč (22 Kč)
Poplatek za vedení účtu 340 Kč (352 Kč) ročně
Minimální měsíční vklad 0,3  % cílové částky
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 4,00 %
Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření 0,65  % cílové částky
Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření
Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření musí být naspořeno 10  % cílové částky
Koeficient ukazatele zhodnocení 2,7
Hodnotící číslo 64
*) Podrobnosti níže.

Poplatek za uzavření smlouvy

Raiffeisen stavební spořitelna má v aktuálním sazebníku poplatek za vedení účtu ve výši jednoho procenta z cílové částky, ale již od loňského roku není tento poplatek uplatňován u smluv, které mají cílovou částku alespoň 200 000 Kč. Žádné další podmínky nejsou, takže smlouvu je možno uzavřít zdarma bez problémů. V novém sazebníku poplatků který bude platit od dubna je již uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ zdarma.

Poplatek za vedení účtu

Poplatek za vedení účtu je 340 Kč ročně, od dubna bude zvýšen na 352 Kč ročně (to je 28,33 Kč resp. 29,33 Kč měsíčně). Raiffeisenka účtuje poplatky čtvrtletně, ale na den přesně. To znamená, že když např. uzavřete smlouvu v polovině měsíce, naúčtuje si RSTS za tento měsíc jen polovinu měsíčního poplatku.

Kromě toho si RSTS účtuje 21 Kč (od dubna 22 Kč) za roční výpis z účtu. Tomuto poplatku se však můžeme snadno vyhnout, když se spokojíme s elektronickým výpisem z účtu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK