Kolik dnes stojí úvěr ze stavebního spoření?

praktické rady úvěr
9. 8. 2023 | Úvěry ze stavebního spoření i dnes nabízejí nízké a hlavně pevné úrokové sazby. Vybrat si ten správný však není jednoduché.
Úrokové sazby hypoték se drží u šesti procent, nezajištěné úvěry na bydlení jsou ještě dražší. Co v takové situaci nabízí úvěry ze stavebního spoření? Najdeme mezi nimi nečekaně velké rozdíly. Nejdražší (ano, nejdražší) úvěr ze stavebního spoření je úročen 5,99 %, zatímco ten nejlevnější jen 2,99 %. Liší se však také výší splátek nebo čekací dobou na poskytnutí úvěru.
Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

V následující tabulce je přehled nejdůležitějších parametrů úvěrů ze stavebního spoření. Další podrobnosti a modelové výpočty jsou k dispozici v přehledu úvěrů ze stavebního spoření.
Hlavní parametry tarifů stavebního spoření 9. srpna 2023
Aktuální údaje najdete ve srovnání úvěrů ze stavebního spoření.
Spořitelna Tarif Úročení
vkladů
Úročení
úvěru
MPN1
( % CČ)
Čekací
doba2
(roky)
Splátka
úvěru
( % CČ)
ČSOBS Trend Spořicí 1,50 % 4,50 % 15 % 2,3 2,50 %
MPSS ALFA 0,50 % 3,49 % 25 % 2,0 0,90 %
MONETA ProSpoření 3,00 % 5,99 % 40 % 4,0 0,70 %
RSTS SPOŘENÍ 0,50 % 3,50 % 40 % 2,2 0,65 %
RSTS REKO 0,10 % 3,10 % 40 % 3,8 0,85 %
RSTS HYPO 0,10 % 2,99 % 20 % 7,1 0,58 %
Buřinka Standard 2,50 % 4,50 % 0 % 2,0 0,57 %3

1 MPN – Minimální procento naspoření – částka kterou je třeba naspořit pro získání úvěru ze stavebního spoření. Uvádí se v procentech z cílové částky.
2 Čekací doba je uvedena pro tzv. rychlého střadatele. Tedy pro klienta, který na samotném počátku vloží minimální částku potřebnou pro přidělení (MPN) a dále již nespoří. Délka čekací doby uvedená v tabulce je počítána při cílové částce 1 mil. Kč.
3 Přibližná hodnota, která vychází z maximální doby splatnosti 13 let.

Úvěr se sazbou 2,99 % ale také 5,99 %

Zní to až neuvěřitelně, ale v době, kdy se sazby hypotečních úvěrů klasických bank pohybují kolem šesti procent, nabízí Raiffesen stavební spořitelna (RSTS) úvěr ze stavebního spoření se sazbou 2,99 %. Tato sazba je pevná po celou dobu splatnosti a není podmíněna zajištěním úvěru zástavou nemovitosti. Tuto sazbu můžeme získat v tarifu HYPO. Jedná se o nejnižší úvěrovou sazbu, kterou dnes u stavebních spořitelen najdeme. K tomu je důležité dodat že jedná o garantovanou sazbu, stavební spořitelna ji nemůže navýšit nebo podmínit například zajištěním nebo pojištěním.

Další zajímavou alternativou je tarif REKO se sazbou 3,10 %, který poskytuje rovněž RSTS a jen o něco málo dražší je ALFA Modré pyramidy (MPSS) se sazbou 3,49 % a SPOŘENÍ od RSTS (3,50 %).

Pojmenování tarifů REKOHYPO u RSTS souvisí s tím, že oba tarify byly konstruovány především pro kombinaci s překlenovacími úvěry. HYPO pro překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (tedy hypotéky), REKO pro překlenovací úvěry nezajištěné. Nic nám však nebrání sjednat v tomto tarifu stavební spoření i bez překlenovacího úvěru. Podstatné je, že pokud budeme čerpat úvěr ze stavebního spoření, úroková sazba je pevná a neměnná bez ohledu na způsob zajištění. Takže i když budeme chtít úvěr bez zajištění zástavním právem, můžeme s výhodou použít tarif HYPO s nižší úrokovou sazbou.

Na opačném konci pomyslného žebříčku najdeme MONETA Stavební Spořitelnu se sazbou 5,99 %. To je sazba srovnatelná s dnešními sazbami hypoték ale ve srovnání se sazbami ostatních stavebních spořitelen neobstojí.

Nejméně naspořit stačí u ČSOBS. Nebo u Buřinky?

Pro získání úvěru ze stavebního spoření je třeba naspořit určitou částku. Tato podmínka se často označuje jako minimální procento naspoření (MPN), protože se uvádí v procentech z cílové částky. Výše MPN také nepřímo ovlivňuje výši úvěru ze stavebního spoření, kterou můžeme získat. Úvěr je totiž omezen cílovou částkou sníženou o naspořené vklady. Když tedy naspoříme 300 tis. Kč a cílovou částku máme 1 mil. Kč, může nám spořitelna poskytnout úvěr ze stavebního spoření v objemu nejvýše 700 tis. Kč.

Nejnižší povinnou částku má ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS) v tarifu Trend Spořicí, a to 15 % cílové částky. Následuje RSTS s tarifem HYPO (20 %) a MPSS s tarifem ALFA (25 %).

Když se podíváme do srovnávací tabulky, najdeme tam nulu u Stavební spořitelny České spořitelny, čili Buřinky. Je to nejnižší požadavek na naspořenou částku, nebo ne? Je to složitější. Buřinka má totiž specifické podmínky pro přidělení úvěru. Po dvou letech spoření je možno čerpat úvěr ze stavebního spoření kdykoli. Bez ohledu na naspořenou částku.

Je zde ale omezení: maximální výše úvěru je omezena dvojnásobkem naspořené částky. A současně platí, že součet naspořené částky a úvěru ze stavebního spoření nesmí překročit cílovou částku. Takže když to vezmeme kolem a kolem, je to hodně podobné podmínce, kdy je vyžadováno naspořit třetinu (33,33 %) cílové částky. Je to podobné, ale není to totéž: když máme naspořeno méně než je 1/3 cílové částky a na úvěr spěcháme, nemusíme na nic čekat a vzít si prostě menší úvěr.

Nejrychleji nám úvěr přidělí Modrá pyramida a Buřinka

Dalším důležitým parametrem je čekací doba. Úvěr ze stavebního spoření je možno získat až po uplynutí čekací doby. Čekací doba je u každé stavební spořitelny jiná, podle zákona však nesmí být kratší než dva roky. Stavební spořitelny poskytují úvěr ze stavebního spoření po splnění podmínek pro přidělení, které jsou obvykle tři:
  • Alespoň dva roky spoření
  • Naspoření předepsané částky (MPN)
  • Dosažení hodnotícího čísla
Přitom první podmínka plyne ze zákona a poslední podmínku (dosažení hodnotícího čísla) dvě stavební spořitelny neuplatňují. A není náhodou, že právě tyto dvě stavební spořitelny mají čekací dobu na úvěr nejkratší. Jsou to Modrá pyramida a Buřinka.

U Modré pyramidy stačí naspořit 25 % z cílové částky a splnit zákonem požadovanou dvouletou dobu spoření. U Buřinky je to ještě jednodušší. Po dvou letech můžeme čerpat úvěr kdykoli s tím, že získáme úvěr do výše dvojnásobku naspořené částky. U obou těchto stavebních spořitelen je tedy získání úvěru nejrychlejší.

Ostatní stavební spořitelny uplatňují podmínku hodnotícího čísla, díky které je nutno spořit o něco déle. Nejdéle si počkáme na úvěr v tarifu HYPO Raiffeisen stavební spořitelny (více než 7 let). To je cena za jinak velmi výhodné podmínky jako je nízká úroková sazba a především povinnost naspořit pouze 20 % cílové částky.

Vzhledem ke způsobu výpočtu hodnotícího čísla není jednoduché čekací dobu různých tarifů porovnávat. Ve srovnání stavebního spoření proto používám čekací dobu rychlého střadatele Čekací doba rychlého střadatele se počítá za předpokladu, že střadatel na samotném počátku spoření vloží minimální částku potřebnou pro přidělení (MPN) a dále již nespoří. . Jde o nejkratší dobu, za kterou je možno získat úvěr ze stavebního spoření při jednorázovém počátečním vkladu.

Obvyklejší je však pravidelné měsíční spoření, při kterém je čekací doba obvykle delší. Proto je vhodné vybrat si kliknutím ve srovnávači úvěrů tarif který nás zajímá a na záložce „Výpočet“ si namodelovat konkrétní způsob spoření který nám vyhovuje. Tak zjistíme pravděpodobnou čekací dobu na úvěr ze stavebního spoření.

Výše splátky

V případě úvěru ze stavebního spoření je zajímavým a důležitým parametrem výše měsíční splátky. V případě úvěrů ostatních bank je běžné, že se výše splátky spočítá z doby splatnosti a úrokové sazby. U hypoték je přitom doba splatnosti volitelná a může být až 30 let. Tak dlouhá doba splatnosti není v případě úvěrů ze stavebního spoření obvyklá, většinou je spíše poloviční. Také je běžné, že minimální výše splátky je vlastností tarifu a je stanovena v procentech z cílové částky.

Nejnižší splátku úvěru ze stavebního spoření má Buřinka, a to přibližně 0,57 % cílové částky. Buřinka je totiž výjimkou z pravidla popsaného výše. Jako jediná má naopak stanovenou maximální dobu splatnosti, která je 13 let. Z té se pak dopočítá výše splátky. Velmi příznivou a jen nepatrně vyšší splátku má tarif HYPO od RSTS, která je 0,58 % cílové částky.

Za pozornost stojí ČSOBS, která v tarifu Trend Spořicí požaduje splátku nejméně 2,5 % cílové částky. To je extrémně mnoho a činí tento tarif pro čerpání úvěru prakticky nepoužitelný. Při cílové částce 1 mil. Kč můžeme získat úvěr až 850 tis. Kč, ale se splátkou 25 000 Kč měsíčně. Při takto vysoké splátce je úvěr splacen během tří let.

Výhoda tarifů s dělenou sazbou

Pro zájemce o úvěr získávají na atraktivitě tarify s „dělenou úrokovou sazbou“. To jsou produkty ČSOB Stavební spořitelny, především ale Raiffeisen stavební spořitelny a Modré pyramidy. Tyto stavební spořitelny úročí vklady relativně nízkou sazbou, ke které dají bonus těm, kdo nečerpají úvěr. Například Modrá pyramida má základní úrokovou sazbu 0,5 %, která se může navýšit o bonus 2,5 %. Proč je to zajímavé, když při čerpání úvěru ze stavebního spoření nemáme na toto zvýhodnění nárok?

Podle zákona musí být ve smlouvě o stavebním spoření úroková sazba z vkladů i úroková sazba úvěru ze stavebního spoření. A rozdíl mezi nimi nesmí překročit tři procentní body. Důsledek? Když má MPSS úrokovou sazbu 0,5 %, nesmí sazba úvěru ze stavebního spoření překročit 3,5 %. V případě MPSS je tedy úvěr úročen 3,49 %. Naše výhoda spočívá v tom, že nám nízká základní sazba (0,5 %) zajistí levný úvěr (3,49 %). A když si rozmyslíme čerpání úvěru a dodržíme šestiletou dobu spoření (plus další podmínky), vyplatí nám MPSS za prvních šest let spoření úrokový bonus odpovídající celkovému úročení sazbou 3,0 %. Podobná logika platí i pro další ČSOBS a RSTS.

Výběr není snadný

Při výběru vhodného tarifu je nezbytné podrobně projít všechny parametry. Pro někoho bude rozhodující nízká úroková sazba jiný bude vybírat podle výše měsíční splátky. Tarif který pro někoho vůbec nepřichází do úvahy může být pro jiného naopak nejzajímavější.

Úvěry ze stavebního spoření mají řadu specifik. Mezi ty kladné zvláštnosti patří nízká a pevná úroková sazba. To je něco, co v dnešní době eskalujících sazeb zaujme asi každého. Ale nic není zadarmo. Úvěry ze stavebního spoření mají omezenou dobu splatnosti a především: lze je poskytnout nejdříve po dvou letech spoření.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Výhodu mají proto ti, kdo si uzavřeli smlouvu o stavebním spoření v minulosti a dnes již splnili předepsané podmínky takže mohou okamžitě čerpat úvěr ze stavebního spoření. Nevýhodou může být nízká cílová částka, která znamená také malý úvěr. To lze (alespoň někdy) řešit zvýšením cílové částky. V každém případě se vyplatí prohledat šuplíky, jestli tam nemáme smlouvu o stavebním spoření. A pokud ji najdeme, můžeme se finančního poradce nebo stavební spořitelny dotázat na možnosti, jak ji co nejlépe využít.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK