Jak vysoká má být cílová částka?

cílová částka praktické rady spoření úvěr
26. 8. 2019 | Cílová částka je veledůležitý parametr smlouvy o stavebním spoření. Jeho nastavení má zásadní vliv na celý průběh našeho stavebního spoření.
Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření se každý setká s otázkou, jakou zvolit cílovou čásku. Je to hodně důležitý parametr, a jeho správné nastavení může ušetřit hodně peněz. Nebo také naopak.

Na co má cílová částka vliv?

Většina klientů má cílovou částku spojenou s poplatkem za uzavření smlouvy. To je zajisté pravda, ale cílová částka ovlivňuje celou řadu dalších parametrů smlouvy o stavebním spoření.

Na co má cílová částka vliv?

  • Poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je obvykle 1 % z cílové částky.
  • Podle cílové částky se určuje minimální výše měsíční úložky, obvykle je to kolem 0,5 % z cílové částky.
  • Cílovou částku nesmíme „přespořit“, tj. je nelze naspořit více, než je cílová částka.
  • Na cílové částce závisí podmínky pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Pro přidělení úvěru je nutno naspořit určitý podíl z cílové částky (obvykle 30 – 40 %) a dosáhnout stanoveného hodnotícího čísla Modrá pyramida ani Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) tuto podmínku v současnosti nevyžadují. . Hodnotící číslo se počítá podle vzorce, ve kterém rovněž figuruje cílová částka.
  • Výše úvěru ze stavebního spoření je rovna rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou. Také výše splátky je odvozena od výše cílové částky, obvykle to bývá 0,5 – 0,7 % z cílové částky.
Cílová částka tedy ovlivňuje celou řadu vlastností smlouvy o stavebním spoření a je dobré ji nastavit na samotném počátku co nejpřesněji.

Změna cílové částky vyžaduje souhlas stavební spořitelny

Když se po nějaké době rozhodneme cílovou částku změnit, je to obvykle možné, ale může to přinést různé komplikace. Cílová částka je totiž sjednána ve smlouvě, stejně jako například úrokové sazby, a proto ji nemůžeme změnit jednostranně. Změna cílové částky znamená změnu smlouvy, se kterou musí vyjádřit souhlas obě strany. Tedy nejen klient, ale i stavební spořitelna.

Stavební spořitelny zpravidla se změnou cílové částky souhlasí, ale v konkrétních situacích mohou svůj souhlas podmínit například změnou tarifu, přechodem na nové všeobecné obchodní podmínky a podobně. Typickým příkladem je situace, kdy jsme před mnoha lety uzavřeli smlouvu o stavebním spoření s výhodnou úrokovou sazbou z vkladů. Po několika letech se naše naspořená částka blíží k cílové částce, což nám brání pokračovat ve výhodném spoření. Když požádáme o zvýšení cílové částky, má stavební spořitelna právo takovou změnu odmítnout a pravděpodobně této možnosti využije. Povolí změnu cílové částky, ale pouze s podmínkou, že přistoupíme na snížení úrokové sazby.

Změna je tedy možná, ale nelze na ni spoléhat. Také platí, že při zvýšení cílové částky doplatíme příslušný poplatek, tedy jedno procento ze zvyšované částky. Opačný postup však neplatí: při snížení cílové částky stavební spořitelna nevrací dříve uhrazený poplatek za uzavření smlouvy. Dokonce se může stát, že je snížení cílové částky zatíženo dalším poplatkem. To je další dobrý důvod pro správné nastavení cílové částky od samotného počátku.

Podle čeho tedy nastavit cílovou částku? Hodně záleží na tom, jakým způsobem plánujeme stavební spoření využít. Podívejme se proto na jednotlivé situace.

Když plánuji úvěr ze stavebního spoření

Stavební spořitelny poskytují dva typy úvěrů: úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry.
Úvěr ze stavebního spoření je možno získat až po splnění podmínek pro přidělení, klient má však na něj právní nárok a jeho úroková sazba je omezená zákonem.
Překlenovací úvěr je možno získat okamžitě, jeho úroková sazba však není regulovaná.
Začneme situací, která dnes není příliš obvyklá, ale její vysvětlení je důležité pro pochopení dalších principů. Jde o případ, kdy chceme prostřednictvím stavebního spoření financovat bytové potřeby, ať už je to dům nebo drobná rekonstrukce. V takovém případě by měla cílová částka odpovídat našim záměrům.

Chceme například během pěti let získat 1 milion korun. Z toho si část naspoříme a zbytek bude úvěr ze stavebního spoření. Cílová částka bude v takovém případě rovna očekávané investici, tedy 1 mil. Kč a hodně důležité budou další parametry, na kterých bude záležet délka čekací doby na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření a výše jeho splátky. V podobných situacích se neobejdeme bez zkušeného finančního poradce, který nám to všechno dokáže spočítat. Volba správného tarifu je zde velmi náročná, ale samotná výše cílové částky je jednoznačná: je to částka, kterou budeme v budoucnu potřebovat.

Když chci pouze spořit

Pokud jsme naopak rozhodnuti pouze spořit, je volba cílové částky také přímočará. Nemusíme se starat o úvěr ze stavebního spoření a musíme cílovou částku optimalizovat podle dvou kriterií:
  1. Cílová částka by měla být co nejmenší, abychom neplatili zbytečně vysoký poplatek za uzavření smlouvy.
  2. Nesmí však být příliš nízká, aby nedošlo k přespoření Na stavebním spoření nesmíme naspořit více, než činí cílová částka. Taková situace ce označuje jako „přespoření“. .
Výši naspořené částky můžeme zjistit buď ze srovnání stavebního spoření, nebo ji můžeme vypočítat na kalkulátoru stavebního spoření.
Základem je tedy ujasnit si, jakou částku a jak dlouho chceme měsíčně spořit, a následně spočítat, kolik si naspoříme. Cílovou částku pak zvolíme o něco vyšší, abychom se nedostali do problémů s přespořením. Jediným problémem je o kolik vyšší by měla být cílová částka než hodnota, kterou chceme naspořit.

Teoreticky můžeme velmi přesně spočítat, kolik budeme mít na účtu po šesti letech spoření. Ale je to přesný výpočet založený na nepřesných číslech. Co když v budoucnu budeme chtít spořit více? Nebo budeme chtít spořit o něco déle? To jsou otázky, které si musí každý zvážit sám. Zkušenost říká, že málokdy dokážeme předvídat co bude za šest let a je lépe stanovit si raději o něco vyšší cílovou částku, abychom později nemuseli řešit situaci, kdy bychom chtěli ještě nějaké peníze uložit, ale nedovolí nám to příliš nízká cílová částka.

Co když nevím?

Asi nejhorším případem nejistoty je situace, kdy chceme spořit, ale nemůžeme vyloučit ani to, že v budoucnu budeme potřebovat úvěr. Skutečnost je taková, že málokdo si předem, s předstihem několika let, naplánuje úvěr ze stavebního spoření. Mnohem běžnější je situace, kdy někdo uzavře smlouvu o stavebním spoření, protože chce spořit. Ale po několika letech se jeho situace změní a dotyčný potřebuje větší objem peněz na zajištění bydlení. Pokud po pěti nebo šesti letech spoření máme naspořeno 120 tisíc korun a cílová částka je 130 tisíc, pak můžeme získat úvěr ze stavebního spoření 10 tis. Kč, což je přirozeně málo. Můžeme požádat o zvýšení cílové částky, ale jak už bylo řečeno, stavební spořitelna nám nemusí vyhovět. Jak tedy volit cílovou částku, která počítá se všemi alternativami?

Obecné pravidlo říká: pokud nemůžeme vyloučit, že budeme v budoucnu potřebovat úvěr, měla by být cílová částka přibližně 200krát vyšší, než měsíční úložka. Tedy pokud chceme spořit 1000 Kč měsíčně, měla by být cílová částka 200 tis. Kč, při měsíční úložce 1700 Kč volíme cílovou částku 340 tis. Kč. Při těchto parametrech budeme mít po šesti letech spoření naspořeno něco mezi 30 až 40 % cílové částky. Pokud budeme potřebovat úvěr, máme šanci jej získat v dostatečném objemu, tedy 70 až 60 % cílové částky. A když budeme potřebovat úvěr dříve, než splníme podmínky pro jeho přidělení, můžeme využít překlenovací úvěr. Ten však poběží jen relativně krátkou dobu a ušetříme tak na úrocích.

Přirozeně, že to není zadarmo. Zaplatíme o něco vyšší poplatek za uzavření smlouvy, s tím je nutno počítat. Proto je vhodné tuto variantu volit tehdy, když si nejsme zcela jisti tím, zda budeme potřebovat úvěr na bydlení. Vyplatí se spočítat si obě varianty (s minimální cílovou částkou a s univerzální cílovou částkou ve výši 200násobku měsíční úložky), porovnat výši poplatku a poté zvážit, jestli se taková rezerva vyplatí.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK