Jak se zbytečně nepřipravit o státní podporu

praktické rady spoření státní podpora
25. 9. 2023 | Je příjemné, když nám stavební spořitelna garantuje, že v případě snížení státní podpory doplatí rozdíl z vlastní kapsy. Ale někdy si musíme se dát pozor, abychom na tom skutečně vydělali.
Již tři stavební spořitelny nabízejí zajímavé řešení pro případ, že stát sníží státní podporu. Pokud k tomu skutečně dojde, stavební spořitelna nám zaplatí rozdíl z vlastní kapsy. Tato nabídka ovšem platí pouze pro nově uzavřené smlouvy. Abychom této výhody plně využili, musíme si v některých situacích správně reagovat. Špatný krok nás totiž může přijít draho.

Jak funguje pojištění státní podpory

I když zákon o snížení státní podpory ještě není schválen, je velmi pravděpodobné, že se tak stane a od roku 2024 bude státní podpora stavebního spořen poloviční. Její výše tedy bude 5 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 1000 Kč ročně.

Tři stavební spořitelny nabízejí něco jako pojištění proti takovému snížení státní podpory. Jsou to

Princip nabídky je u všech tří spořitelen stejný: pokud uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření a dojde ke snížení státní podpory, bude stavební spořitelna klientovi toto snížení kompenzovat formou bonusu. Výše bonusu bude rovna výši státní podpory za roky 2024 až 2028. Jak to funguje?

Státní podpora za rok 2023 se nemění a může dosáhnout až 2000 Kč. Snížení se týká až státní podpory od roku 2024. V roce 2024 bude státní podpora nejvýše 1000 Kč, tedy poloviční. Státní podporu za rok 2024 vyplácí stát v roce 2025. V roce 2025 nám tedy stavební spořitelna připíše státní podporu 1000 Kč a k této částce přidá z vlastní kapsy dalších 1000 Kč. Celkem tak dostaneme 2000 Kč, jako by ke změně státní podpory nedošlo. Podobně to bude i v dalších letech, až do roku 2029. V roce 2029 připíše stavební spořitelna poslední bonus jako kompenzaci za sníženou státní podporu v roce 2028. Celkem tak můžeme od stavební spořitelny dostat až 5 × 1000 Kč. Od roku 2029 již snížení státní podpory kompenzovano není.

Co když máme starší smlouvu?

Situace se nám zkomplikuje v případě, když máme starší smlouvu o stavebním spoření a obě smlouvy poběží nějakou dobu současně. Jak se v takovém případě řeší státní podpora? Nejprve se uspokojí nárok na státní podporu ze starší smlouvy. Pokud nevyčerpáme plnou státní podporu na starší smlouvu, můžeme zbytek státní podpory uplatnit na smlouvu novější.

Starší smlouva má přednost

Starší smlouva o stavebním spoření má tedy při nárokování státní podpory přednost. Jaké to má důsledky? Představme si situaci na obrázku výše: v polovině roku 2018 jsme uzavřeli smlouvu o stavebním spoření, kterou chceme ukončit po šesti letech, tedy v roce 2024 (smlouva A).

Dnes (v září 2023) uzavřeme smlouvu B u které nám bude stavební spořitelna kompenzovat snížení státní podpory. V roce 2023 se nic zajímavého neděje, státní podporu dostaneme ve výši až 2000 Kč a není velký rozdíl v tom, zda ji dostaneme na smlouvu A (tedy starší) nebo B (novější).

Situace se ale změní v roce 2024. Co když na starší smlouvu A vložíme 20 000 Kč? Pak dostaneme na smlouvu A státní podporu 1000 Kč a na novější smlouvu B nedostaneme nic. To ale nechceme, protože v takovém případě nevyužijeme bonus od stavební spořitelny. Bonus kompenzující státní podporu je ve výši státní podpory připsané na danou smlouvu. Když na smlouvu nedostaneme žádnou státní podporu, nedostaneme ani bonus od stavební spořitelny.

praktické rady spoření SSČS

Buřinka nabízí kompenzaci za případné snížení státní podpory

Buřinka jako první nabízí novým zájemcům o stavební s pojistku proti snížení státní podpory. Při snížení podpory slibuje kompenzaci ze svého.
Řešením je nevkládat v roce 2024 žádné peníze na starší smlouvu A a spořit na novější smlouvu B. Potom na smlouvu A nedostaneme žádnou státní podporu, celá státní podpora půjde na novější smlouvu B a ke státní podpoře dostaneme bonus od stavební spořitelny.

Pozor na povinnost spořit!

Nespořit na starší smlouvu bohužel není univerzální a stoprocentně platná rada. Je docela dobře možné, že na starší smlouvě máme od spořitelny slíbené nějaké další prémie, které získáme pouze v případě, když pravidelně spoříme. Když na starší smlouvu přestaneme spořit, mohli bychom tuto podmínku porušit. Získáme sice bonus ve výši státní podpory, ale ztratíme nárok na jinou prémii. Proto je vždy potřeba projít podmínky smlouvy a zjistit naše povinnosti a důsledky jejich porušení. Typickým příkladem může být úrokový bonus ČSOBS, u kterého byl podmínkou měsíční vklad alespoň 0,5 % cílové částky.
RSTS spoření

S jakými novinkami přichází Raiffeisen stavební spořitelna?

V září přichází Raiffeisen stavební spořitelna se dvěma novinkami. Tou první je nový tarif se zajímavou možností ochrany klienta prosti snížení státní podpory. Druhou novinkou je nabídka vysokého, i když časově omezeného Akčního úroku.

A co předplacená státní podpora?

Kompenzace státní podpory stavební spořitelnou je tedy vázaná na státní podporu. Od stavební spořitelny získáme bonus ve výši státní podpory. Co když dostaneme státní podporu na jinou, starší smlouvu a na novou smlouvu se už žádná státní podpora nedostane? Pak nedostaneme ani bonus od stavební spořitelny. Už jsme si řekli, že někdy stačí jednoduše přestat spořit na starší smlouvu. Ale někdy ani to nepomůže. To se stane v situaci, když si státní podporu „předplatíme“ na více let dopředu.

Pro vysvětlení musíme začít u zákona který popisuje, jak se počítá státní podpora. Když na účet vložíme částku vyšší než 20 000 Kč, získáme státní podporu z maximální částky 20 000 Kč. Část peněz která se nevyužije na státní podporu se převádí do dalších let. Když na počátku spoření vložíme 140 000 Kč, můžeme si tím předplatit plnou státní podporu na 7 let dopředu. V prvním roce se státní podpora vypočítá z prvních dvaceti tisíc a zbývajících 120 000 korun se převede do dalšího období. Ve druhém roce opět využijeme maximum a do dalšího roku se převede 100 000 Kč. A tak dále.

Když v polovině roku 2018 uzavřeme smlouvu o stavebním spoření a vložíme na účet částku 140 000 Kč, máme tím zajištěnou plnou státní podporu na 7 kalendářních let. V daném případě se předpokládá, že smlouva skončí po šesti letech v polovině roku 2024. Poslední státní podpora je tedy jen 1000 Kč s ohledem na očekávané snížení státní podpory a polovinu.
Proč mluvíme o předplacení státní podpory na 7 let a ne pouze obvyklých 6 let? Protože smlouva uzavřená v polovině roku 2018 a ukončená po 6 letech končí v polovině roku 2024. Taková smlouva tedy zasahuje do 7 kalendářních let. A plnou státní podporu můžeme získat za každý z těchto sedmi roků.

Jaký to má důsledek? Když smlouvu A uzavřeme v roce 2018, vložíme na ni jednorázově 140 000 Kč a dále již nespoříme, získáme 7 plných státních podpor. Ano, i za rok 2024 získáme plnou státní podporu. Ještě před rokem bychom byli rádi, ale dnes nám vznikne problém. Co když letos uzavřeme smlouvu o stavebním spoření B, u které můžeme získat bonus ve výši připsané státní podpory? Za rok 2024 získáme plnou státní podporu na starší smlouvu A. Pokud dojde ke snížení státní podpory, dostaneme od státu 1000 Kč. Na smlouvu B nedostaneme žádnou státní podporu, protože celá státní podpora se vyčerpala na smlouvu A. A protože na nové smlouvě B nebude žádná státní podpora, nedostaneme ani bonus od stavební spořitelny.

Bohužel, tato situace nemá dobré řešení. Když se obě smlouvy překrývají pouze v roce 2024, ztratíme tím jeden bonus od stavební spořitelny, přijdeme tedy o 1000 Kč. Horší je, když se obě smlouvy překrývají po delší dobu.

ČSOBS praktické rady spoření státní podpora

Klienti ČSOBS se nemusí obávat snížení státní podpory

ČSOBS nabízí stavební spoření které neztratí na hodnotě ani když stát sníží státní podporu. Spořitelna ji doplatí ze svého.

Zrušení nároku na státní podporu nás může přijít draho

Někoho možná napadne zrušit u staré smlouvy státní podporu. To má ale jeden velmi nepříjemný důsledek. Ale nejprve si vysvětleme o co jde.

Když vložíme na účet stavebního spoření více než 20 000 Kč, částka nevyužitá pro výpočet státní podpory se převede do dalších let. Nutnou podmínkou však je, a smlouva byla po celou dobu registrovaná s nárokem na státní podporu.
U každé smlouvy o stavebním spoření můžeme uvést, zda si přejeme na tuto smlouvu dostávat státní podporu. A jednou za rok můžeme toto rozhodnutí změnit. Tímto způsobem si tedy můžeme sami řídit, na kterou smlouvu o stavebním spoření nám přijde v tom či onom roce státní podpora. Zdálo by se tedy že není nic snazšího, než jednoduše vypnout státní podporu u starší smlouvy. Ale není tomu tak.

Když totiž u smlouvy o stavebním spoření zrušíme státní podporu, přestane na smlouvě fungovat převádění nevyužitých vkladů pro státní podporu, a to i zpětně. Vyplývá to ze zákona o stavebním spoření Konkrétně jde o § 10 odst. 4. zákona o stavebním spoření. . Když na počátku spoření vložíme 140 000 Kč, dostaneme během prvních šesti let šest plných státních podpor. Ale když v posledním roce zrušíme na smlouvě státní podporu, stanou se dvě věci:

  1. Za poslední rok nedostaneme žádnou státní podporu (což je v pořádku, proto to děláme).
  2. Ale současně tím porušíme podmínku potřebnou pro převádění nároku na státní podporu do dalších let. Přijdeme tedy o veškerou státní podporu, která byla vypočtena z převodu naspořené částky do dalších let.
U smlouvy o stavebním spoření můžeme v konkrétním roce odmítnout státní podporu. Tím se však zbavíme možnosti převádět nevyužité částky pro výpočet státní podpory do dalších let. A to i zpětně.
Když se podíváme na náš konkrétní příklad, pak v letech 2018 až 2023 běží vše podle očekávání, na smlouvu je nám připisovaná plná státní podpora. To proto, že smlouva je od začátku evidována se státní podporou. Ale když v posledním roce 2024 na smlouvě zrušíme státní podporu, musí stavební spořitelna vrátit Ministerstvu financí státní podporu za převedené vklady. Konkrétně: první státní podpora za rok 2018 nám zůstane, protože v roce 2018 jsme vložili 140 000 Kč. Ale v roce následujícím, tedy 2019 jsme nevložili nic. Státní podpora se vypočítá pouze z úroků, převod z předchozího roku se neprovádí. Státní podpora za rok 2019 tak nebude 2000 Kč ale jen 121 Kč, rozdíl musí stavební spořitelna vrátit do státního rozpočtu. Podobně to bude i v dalších letech, až v roce 2024 nebude státní podpora žádná, protože jsme státní podporu od roku 2024 odmítli. Zrušením státní podpory bychom se tak připravili o více než 9 000 Kč.
IRR tarify

Srovnání stavebního spoření

Pravidelně aktualizované srovnání nabídek stavebních spořitelen. Výpočet zahrnuje státní podporu, poplatky i daně. Můžete si sami porovnat, kolik si naspoříte při různých způsobech spoření.

Je třeba přemýšlet a počítat

Jak vidno, celý problém je poměrně komplikovaný a vyžaduje podrobnou analýzu konkrétní situace. Nejjednodušší situace nastane, když nemáme žádnou starší smlouvu o stavebním spoření. Potom dostaneme státní podporu pouze na novou smlouvu a ke státní podpoře příslušný bonus od stavební spořitelny.

Máme-li starší smlouvu o stavebním spoření u které uplynula šestileté vázací lhůta a neplánujeme čerpat úvěr ze stavebního spoření, můžeme starší smlouvu ukončit a tím celou situaci vyřešíme. Na problém můžeme narazit pouze v případě, kdy nám spořitelna slíbila nějaký bonus za delší dobu spoření (například úrokový bonus za 7 a více let spoření). Takových marketingových akcí sice nebylo mnoho, ale vyskytovaly se.

Pokud máme starší smlouvu u které neuplynula šestiletá vázací lhůta, je potřeba posoudit a propočítat možné varianty. Někdy pomůže jednoduše přestat spořit, přitom ale musíme dát pozor na jiné prémie, které mohou být vázané na určité minimální spoření. Nejsvízelnější situace nastane, když máme na starší smlouvě hodně „předspořeno“. Pak zastavení vkladů nepomůže a zrušení nároku na státní podporu může nadělat více škody než užitku. Záleží ovšem na konkrétní situaci.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK