Klienti ČSOBS se nemusí obávat snížení státní podpory

ČSOBS praktické rady spoření státní podpora
21. 9. 2023 | ČSOBS nabízí stavební spoření které neztratí na hodnotě ani když stát sníží státní podporu. Spořitelna ji doplatí ze svého.
Konsolidační balíček prošel v parlamentu druhým čtením a jeho přijetí je velmi pravděpodobné. Je tedy nutno počítat s tím, že se od příštího roku státní podpora sníží na polovinu. Namísto 2000 Kč ročně tedy bude stát vyplácet pouze 1000 Kč. Toho se však nemusí obávat klienti ČSOB Stavební spořitelny, která k novým smlouvám nabízí zvláštní bonus, který snížení státní podpory kompenzuje. Další novinkou je prémie za vysoké vklady ve výši 2000 Kč. Podmínkou je vložit na počátku spoření alespoň 120 000 Kč. Posledním lákadlem je osvobození od poplatku za vedení účtu. To ovšem pouze pro ty klienty kteří mají více smluv o stavebním spoření.

Uzavřít smlouvu online na webu ČSOBS

Náhrada za sníženou státní podporu

Novým smlouvám, uzavřeným od 20. září 2023 slibuje ČSOBS bonus ve výši státní podpory za roky 2024 až 2028. Pokud stát sníží státní podporu na polovinu, maximální státní podpora za rok 2024 bude jen 1000 Kč. Státní podpora za kalendářní rok se připisuje v dubnu následujícího roku. Takže v dubnu 2025 střadateli přistane na účtu stavebního spoření od státu tisícikoruna namísto dnešních dvou tisíc. ČSOBS však klientovi přidá na účet další tisícikorunu ze svého. Tento zvláštní bonus bude kompenzovat státní podporu za roky 2024 až 2028.

Pokud dojde ke snížení státní podpory, bude se snížení týkat roku 2024 a let následujících. Když klient uzavře smlouvu o stavebním spoření ještě v letošním roce, dostane za rok 2023 státní podporu ve výši až 2000 Kč. To se již nezmění. V letech 2024 až 2028 bude ČSOBS kompenzovat snížení státní podpory tímto novým bonusem, takže klient dostane od státu 5 × 1000 Kč státní podpory a od spořitelny dalších 5 × 1000 Kč nové prémie. Pak ovšem bonus končí.

Prémie za vysoké vklady

Další novinkou je prémie za vysoké vklady ve výši 2000 Kč. Podmínkou pro získání této prémie je vložit na nový účet stavebního spoření alespoň 120 000 Kč a to nejpozději do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření. Jinými slovy: ten kdo uzavře novou smlouvu o stavebním spoření v září, musí do konce ledna 2024 vložit na účet 120 000 Kč. Prémie bude připsána na účet do konce šestého měsíce následujícího po uzavření smlouvy.

Úroky a poplatky

Základní úroková sazba kterou jsou úročeny vklady na účtu stavebního spoření u ČSOBS je 1,5 %. Tato sazba se však po dobu prvních šesti let navyšuje o jeden procentní bod. Po dobu prvních šesti let jsou tak vklady úročeny celkem 2,5 %.

Uzavření smlouvy je zdarma, poplatek za vedení účtu je 360 Kč za každý, i načatý rok spoření. Smlouvy uzavřené ve druhé polovině roku mají první poplatek poloviční (180 Kč).

Noví klienti, kteří uzavřou smlouvu o stavebním spoření a mají u ČSOBS ještě jinou, starší smlouvu o stavebním spoření, mohou u této starší smlouvy získat vedení účtu bez poplatku. Starší smlouva je bez poplatku nejdéle do uplynutí vázací doky (tj. 6 let).

Zhodnocení jako na spořicím účtu se sazbou 5,221 %

Klient, který uzavře smlouvu o stavebním spoření v září letošního roku, a bude spořit 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let, si u ČSOBS naspoří celkem 139 980 Kč. V této částce jsou zahrnuty veškeré úroky, poplatky a daně, i předpokládané snížení státní podpory na polovinu. Výsledek odpovídá čisté úrokové sazbě 4,438 % (po zdanění). Kdybychom chtěli stejného výsledku dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen sazbou 5,221 %. Dnešní spořicí účty sice podobné sazby nabízejí, ale na rozdíl od stavebního spoření se úroková sazba spořicího účtu může kdykoli změnit.

U stavební spořitelny je zhodnocení po dobu šesti let garantované. Naopak nevýhodou stavebního spoření je nemožnost s penězi po dobu šesti let volně nakládat. Smlouvu je sice možné ukončit i dříve, ale za cenu ztráty státní podpory, bonusů a prémií. V některých případech se navíc platí poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Při spoření 1700 Kč měsíčně samozřejmě nedosáhneme na prémii za vysoké vklady protože nesplníme podmínku vložit během 4 měsíců 120 000 Kč. Ve srovnávači stavebního spoření si však můžete vyzkoušet různé způsoby spoření.

Uzavřít smlouvu online na webu ČSOBS

Hlavní parametry nabídky ČSOBS Trend Spořicí

Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus 1,00  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění bonus ve výši státní podpory za roky 2024 – 2028
prémie za vysoké vklady 2000 Kč
nulový poplatek ze vedení účtu u starší smlouvy
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Podrobné podmínky

Bonus ve výši státní podpory

Pokud od ledna 2024 dojde ke snížení státní podpory, obdrží klient bonus ve výši státní podpory za roky 2024 – 2028.
 • Bonus bude připsán na účet stavebního spoření v měsíci následujícím po připsání státní podpory. První bonus tedy bude připsán v květnu 2025, poslední v květnu 2029.
 • Pokud klient ztratí nárok na státní podporu (například při předčasném ukončení smlouvy), budou mu připsané bonusy odúčtovány.
 • Pokud v průběhu 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření dojde k uzavření úvěrové smlouvy, ztrácí klient nárok na dosud nepřipsaný bonus. Zůstává však zachován nárok na  bonus již připsaný.
 • Pokud klient uzavře více smluv o stavebním spoření, může získat bonus pouze na jednu z nich.

Prémie za vysoké vklady

Pokud klient po uzavření smlouvy o stavebním spoření vloží na svůj účet alespoň 120 000 Kč, může získat prémii ve výši 2000 Kč.
 • Podmínkou je vložit na účet stavebního spoření alespoň 120 000 Kč do konce 4. kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Prémie ve výše 2000 Kč bude na účet připsána do konce 6. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Pokud bude smlouva předčasně ukončena dříve než po 6 letech, bude prémie odúčtována.
 • Pokud v průběhu 6 let od uzavření smlouvy bude uzavřena úvěrová smlouva, může být prémie odúčtována.
 • Pokud klient uzavře více smluv o stavebním spoření, může získat prémii pouze na jednu z nich.

Vedení účtu na předchozí smlouvě o stavebním spoření bez poplatku

Klient, který má současně uzavřenou jinou smlouvo o stavebním spoření s ČSOBS, může získat pro tuto starší smlouvu vedení účtu bez poplatku. Podmínkou je, aby tato starší smlouva splnila (dále jen Související Stavebko) následující podmínky:
 • Neuplynulo ještě 6 let od jejího uzavření (tzv. vázací doba),
 • nesmí být zařazena ani do jedné z těchto marketingových akcí: „Bonusový vklad“ nebo „1+1“,
 • musí být vedena ve spořicím tarifu (s výjimkou tarifu DUO) a nebyla k ní uzavřena úvěrová smlouva s překlenovacím úvěrem.
Klient získá od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž bylo uzavřena smlouva o stavebním spoření vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku.
 • Pokud má klient v den uzavření smlouvy u ČSOBS více starších smluv, považuje se za Související Stavebko pouze ta nejnovější.
 • Nárok na vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku trvá až do konce vázací doby (tj. uplynutí 6 let od uzavření) Souvisejícího Stavebka, pokud v této době nedojde k uzavření úvěrové smlouvy na Související Stavebko.
 • Dojde-li v průběhu 6 let od uzavření smlouvy nebo Souvisejícího Stavebka k uzavření související úvěrové smlouvy na smlouvu nebo Související Stavebko, ztrácí klient od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k uzavření úvěrové smlouvy, nárok na vedení účtu bez poplatku.
 • Dojde-li k ukončení smlouvy ve vázací době, ztrácí klient od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k ukončení Stavebka, nárok na vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku. Na dosavadní vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku nemá předčasné ukončení Stavebka vliv.
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK