Zdroje dat a jejich struktura

Zde najdete podrobný popis zdroje dat pro službu Index Multi.

Obsah

 1. Typy datových zdrojů
 2. Obecná pravidla pro vkládání dat
 3. Seznam jednotlivých polí:
 4. Excelovská tabulka jako zdroj dat
 5. Tabulka Google jako zdroj dat
 6. CSV soubor jako zdroj dat
 7. Pomůcka: nástroj Lokátor

Typy datových zdrojů

Data pro vizitky služby Index Multi mohou být uložena v několika různých zdrojích dat:

Typ zdroje dat Příklad Popis
Excelovský soubor (.xlsx) ukazka.xlsx Jak vytvořit
Tabulka Google ukázka Jak vytvořit
CSV soubor ukazka.csv Jak vytvořit

V této tabulce najdete u každého zdroje příklad – ukázkový soubor, ze kterého je patrná struktura dat. Datová struktura (pořadí jednotlivých sloupců a jejich význam) je pro všechny datové zdroje stejná a je popsána v následujících odstavcích. Podrobný návod pro vytvoření datových zdrojů najdete pod odkazy v posledním sloupci tabulky.

Obecná pravidla pro vkládání dat

 • Dodržujte strukturu tabulky, nevkládejte nic mimo definovanou tabulku (tedy do prázdných sloupců vedle tabulky nebo pod tabulku).
 • Prázdný řádek v tabulce je považován za konec tabulky. Další řádky budou ignorovány!
 • Do jednotlivých polí vkládejte pouze „čistý text“, bez formátování. Jedinou výjimkou jsou konce řádků, které je možno použít například v poznámce nebo adrese. Například pokud je adresa složitější, může být vhodné pole „Ulice“ rozdělit do více řádků. Konec řádku se vloží stiskem Alt-Enter.
 • Textová pole mají omezenou délku. Maximální počet znaků najdete v závorce za názvem pole. Počítejte s tím, že některé speciální znaky mohou být při ukládání překódovány a zaberou tak více místa (například konec řádku).

Typ

Typ zprostředkovatele dle zákona o spotřebitelském úvěru. Typ je zaveden kódem 0-5
 1. NIC (nevypíše se žádný text).
 2. Samostatný zprostředkovatel
 3. Vázaný zástupce
 4. Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
 5. Zahraniční zprostředkovatel

Společnost (120)

Společnost pro kterou zprostředkovatel pracuje. Na vizitce bude tento údaj uveden bezprostředně za údajem typ. Tento údaj musí být uveden ve správném tvaru, aby navazoval na příslušný typ. Například pokud bude v tabulce (v datovém zdroji) uvedeno:

Typ: 2
Společnost: samostatného zprostředkovatele stavebky.cz

Pak ve výpisu na webu se objeví:

Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele stavebky.cz

Jméno (120)

Jméno zprostředkovatele.

Příjmení (120)

Příjmení zprostředkovatele.

Ulice (120)

Část adresy – ulice, případně i popisné a orientační číslo.

Město (60)

Část adresy – město.

PSČ (6)

Část adresy – poštovní směrovací číslo.

Telefon (60)

Telefonní číslo – může být v libovolném textovém formátu. Tedy lze použít i text typu: „123 456 789 a chtějte Pepu“. I když je formát telefonního čísla libovolný, je vhodné vkládat číslice po trojicích, které jsou odděleny mezerou: 999 999 999.

E-mail (60)

Platná e-mailová adresa. Program formálně kontroluje správnost adresy ale neověřuje její existenci.

Fotografie (700)

Jméno souboru s fotografií, která má být zobrazena na vizitce. Jméno souboru musí odpovídat souboru, který je nahrán ve správě fotografií. Pokud je toto pole prázdné, fotografie se nezobrazí.

Technická doporučení k fotografiím najdete zde.

Při tvorbě vizitek vždy nejprve nahrajte soubory s fotografiemi a teprve poté spusťte generování vizitek. Pokud se při generování vizitek zjistí, že některá z fotografií není nahrána, nebudou vizitky vytvořeny.

Odkaz na vaše webové stránky. Protože adresa webových stránek může být hodně dlouhá (například https://www.stavebky.cz/zprostredkovatele/praha/id598), na vizitce se zobrazí pouze název webové domény (tj. např. www.stavebky.cz). Ostatní části webové adresy zůstanou skryty, ale zůstávají v platnosti. Při kliknutí na odkaz na vizitce se vašemu klientovi otevře přesně ta webová stránka, která je zadána.

lat (30)

Zeměpisná šířka (latitude) místa, kterém má být pro daného zprostředkovatele zobrazeno na mapě. Toto místo by mělo odpovídat adrese uvedené výše. Souřadnice mají formát 50.0774017 (šířka, lat) nebo 14.4887209 (délka, lng). Je možno používat desetinnou čárku nebo desetinnou tečku.

Souřadnice jednoho konkrétního snadno zjistíte pomocí Google Maps.

Postup: Najděte dané místo a klikněte pravým ouškem myši. Objeví se nabídka, ze které vyberte „Co je tady?„. Souřadnice se zobrazí v dolní části mapy. Pro větší počet adres (tedy zejména při prvním plnění tabulky) je možno použít nástroj Lokátor.

lng (30)

Zeměpisná délka (longitude) – viz výše.

Kraj

Kraj, ve kterém se zprostředkovatel nachází. Tento údaj je používán i pro filtrování dat uživatelem, proto by měl odpovídat místu, kde je daný zprostředkovatel zobrazován na mapě (viz údaje latlng).

Kraj musí obsahovat jednu z následujících položek:

Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Kraj Vysočina
Zlínský kraj

Pro zjednodušení práce při zadávání není nutné používat slovo „kraj“. Nejsou důležitá velká/malá písmena ani diakritická znaménka (čárky, háčky). Tedy například všechny následující položky jsou platné a mají stejný význam:

Jihočeský kraj
Jihočeský
Jihocesky
jihocesky

Při zadávání více adres najednou je možno použít nástroj Lokátor.

Otevřeno (240)

Otevírací doba. Může být zadána jako text rozdělený „svislítky“. Například
10 – 14|10 – 14|zavřeno|13 – 18|10 – 12
se zobrazí jako
Otevírací doba
Pondělí 10 – 14
Úterý 10 – 14
Středa zavřeno
Čtvrtek 13 – 18
Pátek 10 – 12
V daném příkladu jsme vložili 5 dnů, je však možno vložit libovolný počet dnů (0 až 7). Pokud bude pole prázdné, otevírací doba se nezobrazí.

Poznámka (240)

Libovolná textová poznámka.

TOP

Pokud máte předplacenou možnost své vizitky TOPovat, vložte 1 u vizitek, které mají být TOPovány. Prázdné pole nebo nula znamená, že vizitka nebude TOPována.

Produkty – spoření

Toto pole nese informaci o tom, se kterými stavebními spořitelnami tento zprostředkovatel může uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Každá stavební spořitelna má svůj jednopísmenný kód:

c – Českomoravská stavební spořitelna
m – Modrá pyramida
r – Raiffeisen stavební spořitelna
s – Stavební spořitelna České spořitelny
w – MONETA Stavební Spořitelna (dříve Wüstenrot)

Příklad: zprostředkovatel spolupracující se všemi stavebními spořitelna bude mít v tomto poli „cmrsw“. Na pořadí písmen v kódu nezáleží, program si kódy sám uspořádá podle abecedy.

Produkty – úvěry

Kód určující, se kterými stavebními spořitelnami může tento zprostředkovatel zprostředkovat úvěr. Kódování je stejné jako u pole Produkty – spoření.

Produkty – ostatní

Kód určující, zda zprostředkovatel zprostředkovává také jiné produkty, jako např. hypotéky, pojištění a pod. Nerozlišuje se konkrétní poskytovatel, pouze typ produktu. V tomto poli mohou být následující kódy:

h – hypotéky
i – investování
p – pojištění
z – penzijní připojištění

Příklad: zprostředkovatel nabízející hypotéky a pojištění bude mít v tomto poli kód „hp“. Na pořadí písmen v kódu nezáleží, program si kódy sám uspořádá podle abecedy.

Skrýt

Pokud je v tomto poli jednička „1“, znamená to, vizitka se nebude zobrazovat. Záznam bude zobrazován pouze když bude toto pole prázdné, nebo v něm bude číslice nula „0“. To je vhodné použít v případě, kdy chceme z nějakého důvodu vizitku na čas skrýt.

Excelovská tabulka jako zdroj dat

Data, která chcete mít na svých vizitkách, můžete spravovat v jednoduché tabulce v Excelu.
 • Údaje musí být uloženy v souboru typu .xlsx
 • Soubor může mít více stránek (záložek, sheetů), ale údaje pro vizitky musí být na první stránce.
 • Tabulka musí dodržovat strukturu popsanou výše.
Nejjednodušší způsob jak začít, je stáhnout si ukázkový soubor, a naplnit jej vlastními daty. Předtím, než začnete data používat, zkontrolujte, zda máte Excel nastavený jako zdroj dat:

 1. Jděte do nastavení vašeho profilu na stavebkách.cz ve správě vašeho účtu PROFIL
 2. Zde nastavte Typ zdroje dat jako Excel (xlsx).
 3. Uložte vaše nastavení tlačítkem AKTUALIZOVAT PROFIL).
Excel je nastaven jako výchozí zdroj dat, takže pokud jste nastavení neměnili, mělo by být vše v pořádku. Položku URL zdroje dat ponechejte prázdnou.

Tabulka Google jako zdroj dat

Tabulka Google se od tabulky v Excelu liší především tím, že není uložena ve vašem počítač, ale v cloudovém úložišti firmy Google a je tedy dostupná prostřednictvím internetu. Nejjednodušším způsobem jak začít, je použít připravenou vzorovou tabulku. Následující postup předpokládá, že již máte vytvořený účet u Googlu:
 1. Přihlaste se ke svému Google účtu.
 2. Otevřete vzorovou tabulku.
 3. Použijte menu SOUBOR → VYTVOŘIT KOPII. Tím vytvoříte kopii tabulky, která je již ve vašem vlastnictví (tedy můžete ji libovolně upravovat).
 4. Tlačítkem SDÍLET v pravém horním rohu nastavte přístupová práva k tabulce tak, aby tabulku mohl zobrazit kdokoli, kdo zná odkaz.
 5. Jděte do nastavení vašeho profilu na stavebkách.cz ve správě vašeho účtu PROFIL
 6. Odkaz pro sdílení vaší Tabulky Google zde uložte jako URL zdroje dat a nastavte Typ zdroje dat jako Tabulka Google.
 7. Uložte vaše nastavení tlačítkem AKTUALIZOVAT PROFIL).
Tímto postupem si vytvoříte vlastní Google Tabulku. Můžete použít i jiný postup, je ale důležité, aby vaše tabulka s vizitkami obsahovala stejné sloupce ve stejném pořadí! Popis jednotlivých sloupců je uveden výše. Vzorová tabulka obsahuje dva řádky:
 1. V prvním řádku jsou nadpisy jednotlivých sloupců – ten ponechte pro lepší orientaci.
 2. Ve druhém řádku jsou na ukázku vyplněna data jedné vizitky. Tento řádek je pouze pro lepší pochopení struktury dat. Až budete vkládat vlastní data, druhý řádek smažte.

CSV soubor jako zdroj dat

Pokud máte vlastní počítačový systém pro správu spolupracovníků, který obsahuje data potřebná pro vizitky, může být pro vás výhodné použití datového souboru CSV jako zdroje dat. Použití této alternativy si však zřejmě vyžádá úpravu vašeho software, který bude muset vygenerovat potřebný CSV soubor.
 1. Zajistěte vytvoření CSV souboru, který bude přístupný z prostředí internetu (tedy bude mít vlastní URL adresu – např. http://example.com/seznam-vizitek.csv)
 2. Jděte do nastavení vašeho profilu na stavebkách.cz ve správě vašeho účtu PROFIL
 3. Odkaz na váš CSV soubor zde uložte jako URL zdroje dat a nastavte Typ zdroje dat jako CSV soubor.
 4. Uložte vaše nastavení tlačítkem AKTUALIZOVAT PROFIL).

Vytvoření CSV souboru

Vytvoření CSV souboru je zcela v režii uživatele. Obraťte se na správce vašeho systému, který by měl být schopen posoudit, zda je pro vás jednodušší použít CSV soubor, nebo jiný zdroj dat. V zásadě platí, že pokud změny ve vašich vizitkách nastávají velmi zřídka (např. jednou za rok), bude zřejmě jednodušší použít Excel nebo Tabulky Google. Naopak pro velmi časté změny bude lépe investovat do úpravy vašeho software, který bude schopen automaticky vytvářet CSV soubory.

Struktura CSV souboru

Popis jednotlivých polí najdete výše. Technické zásady jsou tyto:

 • CSV soubor je v kódování UTF-8 bez BOM Pokud nevíte, co je BOM, nelámejte si s tím hlavu, pravděpodobně to ve vašem případě bude fungovat. (Byte-Order-Mark), tedy bez „nadbytečných“ tří bytů EF BB BF na začátku.
 • Jednotlivé údaje (je jich 21) jsou odděleny čárkami (např. Václavské náměstí, Praha, 111 50,…).
 • Pokud údaj obsahuje čárku, musí být uzavřen do dvojitých uvozovek (např. "Václavské náměstí, uprostřed", Praha…).
 • Pokud údaj obsahuje uvozovky, musí se napsat dvoje uvozovky, aby nebyly pokládány za konec pole (např. "Václavské náměstí, čili ""Václavák""")
 • První řádek musí obsahovat nadpisy 21 sloupců – text nadpisů je libovolný, v zásadě stačí, aby 1. řádek obsahoval 20 čárek ","
Příklad platného CSV souboru si můžete stáhnout zde.

Nástroj Lokátor

Do polí latlng je třeba vložit souřadnice adresy a do pole Kraj jméno kraje, kde se daná adresa nachází. Pro tyto účely je možné použít nástroj Lokátor.

Lokátor je nástroj pro hledání souřadnic a krajů. Do vstupního pole se vloží seznam adres (jedna adresa na řádek), výstupem je tabulka obsahující zeměpisné souřadnice těchto adres a název kraje, ve kterém se adresa nachází. Sloupce s jednotlivými údaji v Lokátoru odpovídají uspořádání sloupců v Excelu i v Tabulce Google, která je zdrojem dat pro vizitky, což usnadňuje jeho použití:

 1. V Excelu nebo v Tabulce Google vyberte pole UliceMěsto vašich vizitek (můžete vybrat adresy všech vašich vizitek které máte v tabulce) a zkopírujte je do schránky (Ctrl-C)
 2. Spusťte Lokátor a obsah schránky vložte do vstupního pole (Ctrl-V).
 3. V Lokátoru klikněte na tlačítko ZJISTI SOUŘADNICE. Lokátor najde souřadnice adres i příslušný kraj a tyto údaje zobrazí.
 4. V Lokátoru vyberte kliknutím myši souřadnice a název kraje (celkem tři sloupce) a vložte je do schránky (Ctrl-C)
 5. Přejděte zpět do Excelu nebo Tabulky Google a tyto tři sloupce vložte na příslušné místo. Všimněte si, že v tabulce jsou údaje lat, lngKraj vedle sebe, aby bylo možné tyto údaje bez problémů zkopírovat.
Pozor! Lokátor využívá služby Google Geocoding, která vždy nějakou adresu najde, a to i když je vložena chybně nebo není jednoznačná. Proto je nutné výsledek zkontrolovat! V České republice existuje například 62 obcí se jménem Nová Ves. Bez bližšího určení vrací služba Google Geocoding souřadnice jedné z těchto obcí a neupozorní na nejednoznačné zadání.

Hromadné načítání souřadnic ušetří hodně práce při prvním sestavování tabulky. Při menších změnách (přidání jedné nebo dvou vizitek) je jednodušší zjistit souřadnice místa pomocí Google mapy (postup je popsán výše).

Nástroj Lokátor