Index Multi – nastavení vizitek

Index Multi umožňuje efektivně spravovat větší množství vizitek. Informace o vizitkách si Index Multi načte ze zdroje dat, kterým může být
  • Tabulka v Excelu na vašem počítači (soubor s koncovkou .xlsx)
  • Tabulka Google
  • CSV soubor dostupný prostřednictvím internetu (umožňuje propojit službu Index s vaší databází zprostředkovatelů).

Pro snadnou správu velkého počtu vizitek je text vizitek ve vhodném datovém zdroji (např. tabulka v Excelu nebo Google tabulka). Volitelně je možno nahrát též fotografie, které se na vizitkách mají zobrazovat.

Vizitky vytvoříte těmito kroky:

  1. Pokud chcete mít na vizitkách fotografie, nahrajte fotografie (menu VIZITKY → SPRÁVA FOTOGRAFIÍ). Jestliže nechcete mít na vizitkách fotografie, můžete tento krok přeskočit.
  2. Vytvořte zdroj dat pro vaše vizitky. Můžete si vybrat jeden z těchto datových zdrojů:
  3. Nahrajte vizitky do Indexu Multi (menu VIZITKY → GENEROVÁNÍ VIZITEK).

Správa fotografií

Správu fotografií najdete v menu VIZITKY → SPRÁVA FOTOGRAFIÍ. Prvním krokem bude nahrání fotografií.

Nahrání fotografí

Klikněte na tlačítko VYBERTE SOUBORY, najděte a vyberte na vašem počítači soubory s fotografiemi a potvrďte. Můžete nahrát i více fotografií najednou (při výběru souborů podržte klávesu Ctrl).

Počkejte dokud se všechny soubory nenahrají. Po nahrání se všechny fotografie zobrazí.

Mazání fotografií

Nahrané fotografie můžete vymazat tím, že je označíte (kliknete na políčko v levém dolním rohu fotografie) a pak kliknete na tlačítko SMAZAT OZNAČENÉ (vpravo nahoře).

Jaké fotografie nahrávat

Ideální rozměr fotografie je 200×300 pixelů (šířka×výška). Pokud vložíte fotografii jiných rozměrů, bude automaticky upravena. Vkládat je možno pouze fotografie ve formátu JPEG nebo PNG.
  • Pro portréty je vhodný formát JPEG.
  • Formát PNG je vhodnější v případě, kdy chcete nahrát například logo vaší firmy nebo obecně grafický symbol, který používá jen omezené množství barev.

TIP: Nahrávání velkých souborů může být pomalé. Pokud chcete svou práci urychlit, zmenšete fotografie před nahráváním na vhodnou velikost.

Tabulka v Excelu jako zdroj dat

Nejjednodušším zdrojem dat je tabulka vytvořená v Excelu. Formát tabulky si můžete prohlédnout v příkladu zde. Je nutné dodržet předepsanou strukturu souboru, podrobný popis najdete zde.

Zkontrolujte také, zda máte v menu PROFIL nastavený jako zdroj dat Excel (xlsx) – tato volba je nastavena automaticky, takže pokud jste nic neměnili, mělo by to být v pořádku.

Podrobný návod na vytvoření zdroje dat v Excelu

Tabulka Google jako zdroj dat

Tabulky Google je bezplatná služba firmy Google, která vám umožní vytvořit tabulku podobně jako v Excelu. Od tabulky v Excelu se však Tabulka Google liší tím, že data nejsou uložená ve vašem počítači, ale na serveru Googlu. Příklad tabulky vhodné pro správu vizitek najdete zde.

Vytvořte si proto na Googlu tabulku se stejnou strukturou jako v příkladu, a odkaz na tuto tabulku uložte jako URL zdroje dat (menu PROFIL). Nezapomeňte také nastavit nastavit ve vašem profilu typ zdroje dat jako Tabulka Googole.

Podrobný návod na vytvoření Tabulky Google jako zdroje dat

Soubor CSV jako zdroj dat

Vaše data mohou být uložena i v CSV souboru, který však musí být dostupný pro server stavebky.cz. Struktura CSV souboru odpovídá výše popsané Tabulce Google.

Vytvořte si proto potřebný CSV soubor, a odkaz na tento soubor uložte jako URL zdroje dat (menu PROFIL). Nezapomeňte také nastavit nastavit ve vašem profilu typ zdroje dat jako CSV soubor.

Podrobný návod na vytvoření CSV souboru jako zdroje dat

Generování vizitek

Pokud máte nahrané fotografie a vytvořený zdroj dat, můžete vygenerovat a nahrát obsah vizitek pomocí menu VIZITKY → GENEROVÁNÍ VIZITEK.

Nejprve je provedena kontrola dat. Index Multi si načte z vámi vytvořeného datového zdroje tabulku a zkontroluje, zda je v pořádku. Jednotlivé vizitky zobrazí na mapě a pod ní vypíše obsah jednotlivých vizitek. Pokud najde chyby, vypíše seznam chyb a upozorní na ně také v jednotlivých řádcích tabulky pod mapou. Jestliže jsou v datech vizitek chyby, vraťte se ke zdroji dat, chyby opravte a generování vizitek opakujte.

Jsou-li data v pořádku, vygenerují se vizitky a  pokud je váš účet již aktivovaný, vaše vizitky se tímto okamžikem začnou zobrazovat. Vizitky si však můžete prohlédnout a zkontrolovat i před aktivací vašeho účtu. V přehledu vašeho účtu najdete tlačítko NÁHLED VIZITEK. Tím zobrazíte mapu, na které budou pouze vámi vytvořené vizitky a to i při neaktivovaném účtu.