Profil – nastavení přístupu ke službě Index

Pomocí položky menu PROFIL je možno nastavit přihlašovací a fakturační údaje i typ zdroje dat pro službu Index.

Přihlašovací údaje

Je možno změnit heslo a e-mail, pomocí kterého se přihlašujete k účtu. Tento e-mail je také používán ke komunikaci v případě technických problémů nebo při ztrátě vašeho hesla.

Typ zdroje dat

Pokud používáte Index Multi pro správu více vizitek, je nutné před používáním nastavit typ zdroje dat, případně adresu (URL) datového zdroje. Jako výchozí je nastaven zdroj dat Excel (xlsx soubor).

O datový zdrojích se dozvíte více zde:

Fakturační údaje

Nastavení fakturačních údajů je nepovinné. Pokud je zde vyplníte, načtou se automaticky do formuláře při aktivaci nebo prodlužování služby a pak je stačí pouze odsouhlasit. Pokud je zde nenastavíte, vyplníte je při aktivaci nebo prodloužení služby.