Hypoúvěr od Buřinky jde do vedení


4.5.2015 |
SSCS350.png
Stavební spořitelna České spořitelny přichází se dvěma novinkami u svého Hypoúvěru od Buřinky. Snižuje úrokové sazby a umožňuje mimořádné splátky. Hypoúvěr od Buřinky se tak stává nejlevnějším překlenovacím úvěrem.

Od 20. 4. do 30. 6. 2015 nabízí Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) svůj Hypoúvěr od Buřinky za zvýhodněné úrokové sazby. Nejnižší sazba začíná již na 1,95 % p. a., což je dnes nejnižší úroková sazba překlenovacího úvěru. V rámci této časově omezené akce Buřinka nabízí také odhad nemovitosti zdarma.

Hypoúvěr od Buřinky nabízí úrokovou sazbu od 1,95 %, což je dnes nejnižší sazba na trhu překlenovacích úvěrů. Zajímavá je možnost splatit každý rok až 20 % úvěru bez sankcí. K tomu nulové poplatky a odhad nemovitosti zdarma.

Méně výhodné (ale zdaleka ne špatné) jsou podmínky pro klienty s vysokou hodnotou LTV, kteří si chtějí úrokovou sazbu fixovat na 10 let. Ti mají šanci najít výhodnější nabídku u konkurence.

Klienti, kteří si sjednají Hypoúvěr od Buřinky v období od 20. 4. až do odvolání, také mohou každoročně provést mimořádnou splátku až do výše 20 % poskytnutého úvěru.

Více o Hypoúvěru od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, jde tedy o alternativu k hypotéčnímu úvěru. V recenzi tohoto překlenovacího úvěru jsme se již dříve věnovali popisu tohoto produktu a zvláštní článek by věnován také možnosti, jak u něj lépe využít státní podporu.

Hypoúvěr od Buřinky s akční úrokovou sazbou

Akční nabídka úrokových sazeb platí pro úvěry sjednané od 20. 4. do 30. 6. 2015. V rámci této akce jsou nabízeny úrokové sazby nižší a jsou jinak strukturovány. Úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky je konstruována jako fixní základ snížený o variabilní část. Fixní základ ve výši 5 % p. a. je neměnný po celou dobu splatnosti. Variabilní část je fixována na 3, 6, nebo 10 let, podle přání klienta. Výše této variabilní části závisí na době fixace, výši překlenovacího úvěru a hodnotě LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti). Výsledná úroková sazba se tedy po uplynutí doby fixace změní, nemůže však vzrůst nad 5 %.

Pro rozlišení jednotlivých variant v přehledu překlenovacích úvěrů je proto označení Hypoúvěr od Buřinky doplněno informací o době fixace a hodnotě LTV. Například překlenovací úvěr s fixací úrokové sazby na 3 nebo 6 let s hodnotou LTV do 70 % je označen jako Hypoúvěr od Buřinky Fix 3/6Y 70%. Vzhledem k velkému počtu možností jsou v přehledu překlenovacích úvěrů provedeny výpočty pouze pro LTV do 70 % a nad 90 %.

Přehled úrokových sazeb pro jednotlivé varianty je uveden v následujících tabulkách (uvedena je výsledná úroková sazba po snížení o variabilní složku).

Úrokové sazby pro fixaci na 3 a 6 let (3Y, 6Y)
Fixace 3Y a 6Y Výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV)
Výše úvěru do 70  % včetně 70 – 90  % včetně nad 90  %
do 1 mil. Kč 2,05 % 2,15 % 2,95 %
1 mil. Kč a více 1,95 % 2,05 % 2,85 %

Úrokové sazby pro fixaci na 10 let (10Y)
Fixace 10Y Výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV)
Výše úvěru do 70  % včetně 70 – 90  % včetně nad 90  %
do 1 mil. Kč 2,55 % 2,65 % 3,45 %
1 mil. Kč a více 2,45 % 2,55 % 3,35 %

Struktura úrokových sazeb sice není úplně jednoduchá, ale je přehledná a hlavně logická. Je správné, aby vyšší úvěr byl levnější než úvěr menšíNezapomínejme, že Hypoúvěr od Buřinky má nulové poplatky. Náklady na zpracování úvěru jsou tedy rozpuštěny v úrokové sazbě.. Správné je i to, že rizikovější úvěr s vyšším LTV je dražší než úvěr s kvalitnějším zajištěním. A není sporu ani o tom, že delší fixace vede vyšší úrokové sazbě.

Možnost mimořádných splátek

U Hypoúvěrů od Buřinky poskytnutých od 20. 4. 2015 až do odvolání mají klienti možnost mimořádných splátek. Každých 12 měsíců je možno splatit až 20 % z výše poskytnutého úvěru, první období začíná běžet následující měsíc po prvním čerpání úvěru. Možnost mimořádných splátek je poskytována zdarma a bez dopadu do úrokové sazby.

Odhad nemovitosti zdarma

Od 20. 4. do 30. 6. 2015 je u Hypoúvěru od Buřinky nabízen také odhad nemovitosti zdarma. Tato výhoda však týká pouze úvěrů do standardní hodnoty zastavované nemovitosti, tj. hodnota LTV nesmí překročit 90 % pokud jde o byt, nebo 85 % pokud jde o rodinný dům.

Nejlevnější překlenovací úvěr

Nejnižší úrokovou sazbu nabízí Hypoúvěr od Buřinky pro úvěry nad 1 mil. Kč, s hodnotou LTV do 70 % a fixací na 3 nebo 6 let. Při těchto podmínkách činí sazba 1,95 %, pro úvěry do 1 mil. Kč je to o desetinu procentního bodu více (2,05 %). Pokud k tomu přidáme skutečnost, že i následný úvěr ze stavebního spoření je úročen stejnou úrokovou sazbou (až do skončení fixace), poplatky za poskytnutí úvěru i za vedení účtu jsou nulové, dostaneme velmi výhodný úvěr, který se právem umístil na první příčce srovnání překlenovacích úvěrů.

x3y8
Srovnání překlenovacích úvěrů k 4. 5. 2015 (prvních 10 nejvýhodnějších nabídek). Pořadí je dáno čistou úrokovou sazbou překlenovacího úvěru, která zahrnuje úroky, veškeré standardní poplatky, státní podporu a daně. Kliknutím se dostanete na aktuální srovnání.

Shrnutí

Hypoúvěr od Buřinky má mnoho dobrých vlastností. Úroková sazba začíná na 1,95 %, což je dnes nejnižší sazba na trhu překlenovacích úvěrů. Úrokovou sazbu je možno fixovat na 3, 6 nebo 10 let, přičemž má klient jistotu, že ani po ukončení doby fixace sazba nevzroste nad 5 % p. a. Příjemné jsou i nulové poplatky a zejména potěší možnost mimořádných splátek (byť částečných).

Nevýhody? Není jich mnoho. Konstrukce překlenovacího úvěru často neumožní plně využít státní podporu (tomu byl již dříve věnován speciální článek). Poohlédnout jinde se mohou ti, kdo mají zájem o úvěr s vysokou hodnotou LTV a chtějí si úrokovou sazbu zafixovat na 10 let. Pak může úroková sazba vzrůst až na 3,45 % a zde již existují konkurenční nabídky.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře