Buřinka prodlužuje akční nabídku a usnadňuje přidělení

stavební spoření
31. 8. 2015 | Stavební spořitelna České spořitelny prodlužuje akční nabídku „Hypoúvěr od Buřinky za 1,95 %“ a zároveň zvýhodňuje podmínky pro dosažení řádného úvěru pro dříve uzavřené smlouvy o stavebním spoření.

Prodloužení akce „Hypoúvěr od Buřinky za 1,95 %

Jedná se o prodloužení akční nabídky, která byla původně časově omezena do konce června, a následně byla prodloužena do konce srpna. Nyní se akce prodlužuje až do 31. 10. 2015.

Detaily akční nabídky jsou popsány v předchozích zprávách, takže jen stručně: Hypoúvěr od Buřinky je překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, jde tedy o alternativu k hypotéčnímu úvěru. Hypoúvěr od Buřinky se od klasického překlenovacího úvěru liší tím, že i překlenovací úvěr je postupně splácen, dospořování na účet stavebního spoření je minimální. Výhodám a nevýhodám tohoto typu překlenovacího úvěru byl věnován samostatný článek.

V rámci akční nabídky jsou nabízeny úrokové sazby, které závisí na době fixace úrokové sazby (tedy na jak dlouho je sjednána úroková sazba) a na poměru výše úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV).

Úrokové sazby pro fixaci na 3 a 6 let (3Y, 6Y)
Fixace 3Y a 6Y Výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV)
Výše úvěru do 70  % včetně 70 – 90  % včetně nad 90  %
do 1 mil. Kč 2,05 % 2,15 % 2,95 %
1 mil. Kč a více 1,95 % 2,05 % 2,85 %

Úrokové sazby pro fixaci na 10 let (10Y)
Fixace 10Y Výše úvěru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV)
Výše úvěru do 70  % včetně 70 – 90  % včetně nad 90  %
do 1 mil. Kč 2,55 % 2,65 % 3,45 %
1 mil. Kč a více 2,45 % 2,55 % 3,35 %

Úroková sazba úvěru může být po uplynutí doby fixace zvýšena, ale nejvýše na 5 % p.a.

Další výhodou akční nabídky Hypoúvěru od Buřinky je odhad nemovitosti zdarma. Tato výhoda však týká pouze úvěrů do standardní hodnoty zastavované nemovitosti, tj. hodnota LTV nesmí překročit 90 % pokud jde o byt, nebo 85 % pokud jde o rodinný dům.

Díky akčním úrokovým sazbám a nulovým poplatkům se Hypoúvěr od Buřinky dlouhodobě drží na prvním místě ve srovnání překlenovacích úvěrů (zdarma je poskytnutí úvěru, smlouva o stavebním spoření i vedení účtu).

Zvýhodnění podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření

Tato akční nabídka platí od 31. 8. do 31. 10. 2015. Týká se pouze dříve uzavřených smluv o stavebním spoření s tarify 3 %/5,5 % a 4 %/6 % (tedy tarify s úrokovou sazbou z vkladů 3 % nebo 4 % a úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření 5,5 % nebo 6 %).

Jednodušší přidělení úvěru

Zvýhodnění tentokrát nespočívá v nižší úrokové sazbě úvěru, ale ve zmírnění podmínek pro přidělení. Standardně je pro získání úvěru v těchto tarifech nutno naspořit 40 % cílové částky a dosáhnout bodového hodnocení 220 (viz podmínky pro přidělení). V rámci akční nabídky klientovi postačí k přidělení úvěru ze stavebního spoření naspořit nejméně 10 % cílové částky. Pak je možno získat úvěr ze stavebního spoření bez ohledu na výši bodového hodnocení. Při využití akční nabídky se však zvyšuje minimální měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření na 0,85 % cílové částky (standardně je to 0,55 %)

úroková sazba beze změny

Úroková sazba poskytnutého úvěru zůstává beze změny, tedy 5,5 % nebo 6 %. Nabídka tedy nebude příliš zajímavá pro ty, kdo chtějí vysoký úvěr a mohou jej zajistit zástavním právem k nemovitosti (hypotékou). Po započtení poplatku za vedení účtu (poplatek za poskytnutí úvěru je nulový) je čistá úroková sazba 5,68 – 6,18 %. Ti, kdo mají zájem o nezajištěný úvěr (bez zástavy nemovitosti), však tuto nabídku mohou zvážit. Nezajištěné úvěry bývají podstatně dražší než hypotéky a nabízená sazba je konkurenceschopná. Navíc jde o sazbu pevnou, stavební spořitelna ji nemůže zvýšit.

x3y8
Přehled prvních deseti nabídek překlenovacích úvěrů bez zajištění (stav k 31.8.2015, cílová částka 300 tis. Kč, akontace 10 %, což odpovídá akční nabídce přiděleného úvěru Buřinky). Je patrné, že úroková sazba 5,5 nebo 6 % sice není nejvýhodnější, ale je velmi dobře konkurenceschopná.

Nabídka je konkurenceschopná

Podíváme-li se na nabídky překlenovacích úvěrů bez zajištění, pak největším konkurentem k této nabídce je Rychloúvěr od Modré pyramidy. Ten má základní sazbu 4,99 % (jde rovněž o akční nabídku do konce října). Pro klienta je však důležitá čistá úroková sazba, která může být až 5,147 %, ovšem za cenu mírně vyšších splátek (0,92 % cílové částky). Na druhém místě je Úvěr od Buřinky 5,45%/8,45% s čistou úrokovou sazbou 5,456 %. Zde je měsíční platba klienta srovnatelná s nabízeným úvěrem ze stavebního spoření, nevýhodou je tříletá fixace úrokové sazby a omezující je i skutečnost, že tento překlenovací úvěr musí být čerpán ve výši nejméně 300 tis. Kč.

Třetí v pořadí je klasický překlenovací úvěr Trend, který nabízí rovněž Buřinka (čistá úroková sazba 5,464 %). Nevýhodou Trendu je opět úroková doba fixace úrokové sazby (tři roky). Posledním překlenovacím úvěrem s čistou úrokovou sazbou pod 6 % je Rekopůjčka Plus od Raiffeisen stavební spořitelny, která je však poskytována pouze klientům s určitou spořicí nebo úvěrovou historií.

Další v pořadí je Půjčka ProBydlení od Wüstenrotu, která má čistou úrokovou sazbu 6,18 %, tedy stejně jako nabízený přidělený úvěr od Buřinky v dražším tarifu (tj. s nominální sazbou 6 % p.a.). Nabídka Wüstenrotu je však dosažitelná pouze při vyšší měsíční platbě (1,05 % cílové částky). Na druhé straně však nabízí možnost dalších slev, pokud klient nebo jeho manžel či manželka využívá dalších produktů společnosti Wüstenrot.

Souhrnem je tedy možno říci, že pro určitou skupinu klientů je akční nabídka Buřinky vhodnou volbou. Jde o úvěr na bydlení bez nutnosti ručení zástavním právem k nemovitosti s relativně nízkou měsíční splátkou, pevnou úrokovou sazbou a možností úvěr kdykoli splatit bez sankcí.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře