Buřinka a její nový úvěr


1.4.2015 |
SSCS200.gif
Stavební spořitelna České spořitelny připravila od 1. 4. novinku – Úvěr od Buřinky s úrokovou sazbou fixovanou na dobu tří let. Spočítali jsme, jestli se taková nabídka vyplatí.

Úvěr od Buřinky jsme již nedávno recenzovali. Jedná se o zvláštní typ překlenovacího úvěru, který je splácen již ve fázi spoření. Na dospořování jde pouze 0,1 % z cílové částky, zbytek plateb je použit ke splácení překlenovacího úvěru. Na účet stavebního spoření se tedy prakticky nespoří, takže klient který používá Úvěr od Buřinky standardním způsobem téměř nečerpá státní podporu. Ve zvláštním článku jsme ukázali, že tento handicap je možno napravit a pomocí mimořádných vkladů si Úvěr od buřinky zlevnit.

Nový Úvěr od Buřinky

Od 1. 4. 2015 přichází Stavební spořitelna České spořitelny s novou variantou Úvěru od Buřinky, která se od té předchozí liší úrokovými sazbami. Ode dneška tedy Buřinka nabízí dvě varianty Úvěru od Buřinky. Obě mají společný výše popsaný specifický způsob splácení a také to, že jsou to překlenovací úvěry poskytované bez zajištění. Jde tedy o alternativu ke spotřebitelským úvěrům. V nabídce jsou tedy tyto dva tarify:

Úvěr od Buřinky 3,85 % / 6,85 %

V tarifu 3,85 % / 6,85 % jsou vklady úročeny sazbou 3,85 %, úvěr ze stavebního spoření i překlenovací úvěr je úročen sazbou 6,85 %. Tyto úrokové sazby jsou sjednány jako pevné.

Úvěr od Buřinky 5,45 % / 8,45 %

Tarif 5,45 % / 8,45 % je nabízen pouze pro cílové částky od 300 tis. Kč. Vklady jsou úročeny sazbou 5,45 %, stejně jako překlenovací úvěr. Po dvou letech spoření je překlenovací úvěr splacen úvěrem ze stavebního spoření, u kterého bude po určitou dobu zachována úroková sazba 5,45 %. Po třech letech od čerpání překlenovacího úvěru bude tato úroková sazba upravena podle aktuální situace na trhu, může však vzrůst nejvýše na 8,45 %.

Ve výpočtech na stavebkách.cz se předpokládá zachování úrokové sazby ve výši 5,45 % po celou dobu splatnosti úvěru.

Výhody a nevýhody

Hlavní rozdíl mezi oběma tarify spočívá v délce fixace úrokové sazby. Nový tarif 5,45 % / 8,45 % má úrokovou sazbu fixovanou na dobu tří let. To znamená, že po dobu prvních dvou let, kdy klient splácí překlenovací úvěr, je sazba překlenovacího úvěru pevná a zůstane stejná ještě první rok splácení úvěru ze stavebního spoření. Poté má stavební spořitelna možnost úrokovou sazbu změnit. Fakticky je úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 8,45 % se slevou, která sníží sazbu na 5,45 %, stavební spořitelna může měnit velikost této slevy.

Porovnání čistých úrokových sazeb překlenovacích úvěrů ukazuje, že pokud Buřinka zachová úrokovou sazbu 5,45 %, vychází tarif 5,45 % / 8,45 % lépe než jeho starší bratříček 3,85 % / 6,85 %. V kategorii překlenovacích úvěrů bez zajištění je pro cílovou částku 300 tis. Kč na třetím místě, při cílové částce 800 tis. Kč se dostává na první příčku. Pokud klient navíc provede dostatečně vysoký mimořádný vklad (takže lépe využije státní podporu), může se dokonce dostat na první místo i pro nízké cílové částky.

Výhoda nižší úrokové sazby (5,45 % oproti 6,85 %) je vyvážena vyšším rizikem. Zatímco 6,85 % je úroková sazba pevná až do úplného splacení úvěru, sazbu 5,45 % může stavební spořitelna po třech letech změnit. Jaké budou úrokové sazby po třech letech přirozeně nikdo neví, takže je možno volit buď dražší jistotu nebo levnější nejistotu. Je to stejné jako u řady jiných bankovních produktů, kdy jistota úrokové sazby se dá koupit. V tomto případě je navíc zajištěno, že úroková sazba úvěru ze stavebního spoření nemůže být zvýšena libovolně, ale nejvýše na hodnotu 8,45 %

Riziko změny úrokové sazby se měří velmi obtížně. Jak si nový Úvěr od Buřinky stojí v konkurenci ostatních překlenovacích úvěrů se můžete podívat na následujícím odkazu:

Porovnání čistých úrokových sazeb překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře