Vyplatí se následná smlouva o stavebním spoření?

stavební spoření
30. 5. 2016 | Pokud máte smlouvu o stavebním spoření uzavřenou před šesti lety, pravděpodobně vám stavební spořitelna nabídla uzavření takzvané následné smlouvy. Vyplatí se této nabídky využít?
Smlouva o stavebním spoření nekončí po uplynutí šesti let spoření. Po šesti letech má klient právo (nikoli povinnost) smlouvu ukončit bez sankcí a tohoto práva může využít také kdykoli později. Stavební spořitelny mají zájem si klienty udržet, a nabízejí jim proto uzavření nové smlouvy o stavebním spoření, takzvané následné smlouvy. Výhodnost takové nabídky je individuální. Záleží na preferencích klienta a jeho konkrétní situaci. Podívejme se tedy, co je dobré v takové situaci zvážit.

Jak probíhá uzavření následné smlouvy

Uzavření následné smlouvy je velmi často spojeno s ukončením stávající smlouvy o stavebním spoření, přičemž ze „staré“ smlouvy se určitá část naspořené částky převede na smlouvu novou. V praxi to vypadá tak, že
  • uzavřeme novou smlouvu o stavebním spoření,
  • podáme výpověď stávající smlouvy o stavebním spoření, a
  • ve formuláři výpovědi uvedeme, že část naspořené částky chceme převést na novou smlouvu o stavebním spoření, zbytek si necháme vyplatit na běžný účet.
Stavební spořitelny někdy nabízejí při uzavření následné smlouvy určité výhody, které mohou být podmíněny výší cílové částky následné smlouvy, nebo výší vkladů, které se na následnou smlouvu převádí.

Ukončení stávající smlouvy není nezbytné

Následnou smlouvu je samozřejmě možné uzavřít i bez ukončení již existující smlouvy. Je možné mít současně uzavřeno několik smluv o stavebním spoření, dokonce i se státní podporou Stále však zůstává v platnosti horní limit státní podpory ve výši 2000 Kč na osobu ročně. Podrobnější informace najdete v článku o státní podpoře. . V některých případech se však můžeme setkat s tím, že stavební spořitelna nabídne výhodnější podmínky pro uzavření následné smlouvy pouze tehdy, když dojde k ukončení smlouvy stávající.

Na co si dát pozor?

Uzavření nové smlouvy o stavebním spoření je ve srovnání s pokračováním ve spoření na stávající smlouvě spojeno s určitými nevýhodami:
  • při uzavření smlouvy o stavebním spoření platíme poplatek (obvykle jedno procento z cílové částky),
  • šestiletá vázací lhůta, během které je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit bez sankcí, začíná běžet znovu, od počátku, a 
  • ukončením smlouvy se vzdáváme nároku na případný úvěr ze stavebního spoření na stávající smlouvě; na nové smlouvě vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření až po několika letech.
Z výše uvedených důvodů by se mohlo zdát, že následná smlouva je vždy nevýhodná. Skutečnost je však složitější. Pokud chceme dále spořit, může se stát, že pokračovat ve spoření na stávající smlouvě je buď nemožné (hrozí přespoření cílové částky), nebo nevýhodné (dojde ke snížení úrokové sazby). Podívejme se na obě situace blíže.

Přespoření cílové částky

Jako přespoření cílové částky se označuje situace, kdy je na smlouvě o stavebním spoření více peněz, než je sjednaná cílová částka. To je obvykle považováno za porušení smlouvy a stavební spořitelny mají pro tyto situace ve svých všeobecných obchodních podmínkách ujednání, jak takovou situaci řešit. Zpravidla si stavební spořitelny vyhrazují právo takovou smlouvu ukončit (další informace najdete v přehledu VOP v části přespoření cílové částky).

Řešením může být zvýšení cílové částky, které však vyžaduje souhlas stavební spořitelny. Pokud stavební spořitelna se zvýšením cílové částky nesouhlasí, pak je možno ve spoření pokračovat pouze na následné smlouvě.

Snížení úrokové sazby

Pokud smlouva o stavebním spoření trvá alespoň šest let a jsou splněny další podmínky předepsané zákonem, má stavební spořitelna právo jednostranně změnit úrokovou sazbu z vkladů a stavební spořitelny této možnosti v dnešní době využívají. Přitom je běžné, že nová úroková sazba je nejen nižší než sazba původní, ale často je nižší, než úroková sazba u nově uzavíraných smluv o stavebním spoření. Uzavření nové (následné) smlouvy se tak může stát podstatně výhodnější, než pokračovat ve spoření na stávající smluvě o stavebním spoření.

Univerzální doporučení neexistuje

Jak tedy postupovat, když nám stavební spořitelna nabídne uzavření následné smlouvy? Univerzální pravidlo bohužel neexistuje. Vždy je potřeba zvážit naši konkrétní situaci a možnosti. Stavební spoření je stále nejvýhodnějším způsobem bezpečného uložení peněz se zajištěným výnosem, jde však o závazek na šest let. Pokud víme, že budeme své peníze potřebovat dříve, nemá smysl blokovat si peníze na následné smlouvě. Pokud však chceme i dalších šest let spořit, je rozumné nabídku následné smlouvy zvážit .

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře