Výhody a nevýhody úročení s prémií

stavební spoření
2. 11. 2017 | Jaké stavební spoření je výhodnější? S vyšší základní úrokovou sazbou, nebo raději s úrokovou prémií? Oboje má své výhody i nevýhody.
Všechny stavební spořitelny dnes nabízí úročení vkladů přibližně jedním procentem. Rozdíl je však v tom, že některé stavební spořitelny (BuřinkaRaiffeisen) mají jednoprocentní základní úrokovou sazbu, zatímco jiné (ČMSS, Modrá pyramidaWüstenrot) mají sazbu poloviční (0,5 %), ke které přidávají jako úrokovou prémii dalších 0,5 až 0,7 procentního bodu.

Základní sazba Úroková prémie
ČMSS (Liška) 0,50 % +0,5  % (6 let) až +0,7  % (9 let)
Modrá pyramida 0,50 % +0,5  % (6 let)
Raiffeisen (RSTS) 1,00 %
Buřinka (SSČS) 1,00 %
Wüstenrot 0,50 % +0,7  % (7 let)

O jednotlivých podmínkách pro získání úrokové prémie jsem psal nedávno. Dnes se na věc podíváme spíš z obecnějšího pohledu, protože úročení nižší základní úrokovou sazbou s možností prémie má nejen nevýhody, ale také výhody.

Aktuální přehled nabídek pro spoření

Prémie mají své podmínky

Pro získání prémie je potřeba splnit určité podmínky. To je první nevýhoda úročení s prémií a to i přesto, že tyto podmínky nejsou příliš tvrdé. Abychom prémii získali, musíme
  • více nebo méně pravidelně spořit a
  • dodržet sjednanou minimální dobu spoření.
V případě ČMSSWüstenrotu navíc ztratíme nárok na úrokovou prémii, pokud uzavřeme smlouvu o úvěru ze stavebního spoření nebo o překlenovacím úvěru. Modrá pyramida tak přísná není, úvěr je možno využít po šesti letech spoření, ne však dříve.

Všechny tyto podmínky sice nejsou nijak drastické, ale přesto nás do určité míry omezují. To se týká především podmínky pravidelného spoření, která nás zavazuje k určité minimální měsíční či roční úložce. V případě Wüstenrotu navíc existuje i horní hranice spoření: pokud v jednom kalendářním roce vložíme více než 9 % cílové částky, ztrácíme na prémii nárok.

Minimální doba spoření je u ČMSSModré pyramidy šestiletá, což nepředstavuje žádný problém, protože dodržení šesti let spoření je nutné i pro získání státní podpory. Wüstenrot je o něco přísnější, požaduje spořit alespoň sedm let, což je však kompenzováno vyšší prémií (0,7 %).

Prémie je pouze na dobu určitou

Další nevýhodou spoření s prémií je skutečnost, že úroková prémie se vztahuje pouze na určité časové období. Například Modrá pyramida poskytuje úrokovou prémii na prvních šest let spoření. To znamená, že po dobu prvních šesti let se vklady úročí základní sazbou 0,5 % a navíc také úrokovou prémií ve výši dalšího 0,5 %. Po uplynutí šesti let však nárok na prémii končí a vklady jsou nadále úročeny pouze základní úrokovou sazbou, tedy 0,5 %.
Úročení stavebního spoření s prémií
Pokud smlouvu ukončíme dříve, než vyžadují podmínky pro získání prémie, úročí se vklady pouze základní úrokovou sazbou 0,5 % (vlevo). Pokud spoříme déle, počítá se úroková prémie pouze za určitou dobu spoření (např. 6 let), po zbytek doby se vklady úročí základní sazbou (vpravo).

Podobně je to u Wüstenrotu, rozdíl je pouze v tom, že úroková prémie je sjednána na sedm let. V případě ČMSS má klient jedno lákadlo navíc. Po uplynutí prvních šesti let spoření úroková prémie +0,5 % rovněž skončí a vklady se úročí pouze základní půlprocentní sazbou. Ale když klient vydrží spořit další tři roky (tedy celkem 9 let), získá nárok na další úrokovou prémii. Ta je dokonce 0,7 % a zvyšuje úročení zůstatku od počátku sedmého do konce devátého roku. Teprve po ukončení devátého roku se úročení sníží zpět na 0,5 %.

Další, méně podstatné nevýhody úrokové prémie

V případě Modré pyramidy je třeba upozornit na skutečnost, že úroková prémie se vztahuje pouze na vklady do 300 tis. Kč. Pokud naspoříme více, úrokovou prémií se úročí pouze 300 tis. Kč. To však nemusí být problém, protože pro optimální využití státní podpory stačí spořit podstatně méně.

Čistě pro pořádek musím zmínit také skutečnost, že úročení sazbou 0,5 % plus prémie 0,5 % dá o něco nižší úroky, než plnohodnotné úročení jedním procentem. Při jednoprocentním úročení se totiž pravidelně připisují úroky a z nich se pak počítají úroky z úroků. To se při úrokové prémii nekoná, nicméně rozdíl je velmi malý a v praxi není potřeba se s ním příliš trápit.

Co když budeme chtít úvěr?

Většina lidí uzavírá smlouvu o stavebním spoření především kvůli státní podpoře, jako způsob výhodného spoření. Často se ale stává, že po určité době vznikne potřeba financovat bydlení a mnozí začnou uvažovat o úvěru. V tomto okamžiku se nevýhody úrokové prémie mění ve výhody.

Nízká základní úroková sazba z vkladů totiž znamená také nízkou úrokovou sazbu úvěru ze stavebního spoření. Podle zákona o stavebním spoření nesmí být rozdíl mezi úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření a úročením vkladů vyšší než tři procentní body. Takže pokud máme vklady úročeny sazbou 0,5 %, máme nárok na úvěr se sazbou nejvýše 3,5 %. Vyšší (jednoprocentní) úročení vkladů znamená, že úvěr ze stavebního spoření může být úročen až čtyřmi procenty.

Obecně platí, že pokud budeme čerpat úvěr ze stavebního spoření, je úroková sazba úvěru důležitější, než úroková sazba z vkladů. To proto, že doba splácení úvěru je obvykle delší než délka spoření, a také čerpaný úvěr je větší než částka, kterou během spoření naspoříme. Proto je výhodnější mít levnější úvěr i za cenu nižšího úročení vkladů.

V případě ČMSSWüstenrotu můžeme náš původní záměr změnit a namísto výhodného spoření využít výhodný úvěr ze stavebního spoření. Ztratíme sice nárok na úrokovou prémii, ale vrátí se nám to ve výhodnější úrokové sazbě úvěru.

Pokud budeme o úvěr ze stavebního spoření žádat u Modré pyramidy, je situace o něco složitější. Jestliže zažádáme o úvěr ze stavebního spoření po šesti letech spoření, úroková prémie nám zůstává. Na druhé straně však vzhledem ke speciálním všeobecným obchodním podmínkám této stavební spořitelny již nebudeme mít nárok na úvěr ze stavebního spoření. MPSS nám sice úvěr ze stavebního spoření pravděpodobně poskytne, ale úrokovou sazbu úvěru již nemáme garantovanou. Na druhé straně, můžeme u MPSS nárokovat úvěr ze stavebního spoření okamžitě poté, co na něj získáme nárok. To znamená po dvou až čtyřech letech spoření (podle výše měsíčních úložek). V takovém případě sice ztratíme nárok na úrokovou prémii, ale zůstane nám úroková sazba sjednaná ve smlouvě.

Prémie má výhody i nevýhody

I když to tak na první pohled nevypadá, nedá se jednoznačně říci, zda je výhodnější spořit s vyšší základní úrokovou sazbou nebo s úrokovou prémií. Nevýhodou spoření s úrokovou prémií je nutnost plnit určité podmínky navíc. A je nutno zvážit, nakolik nás tyto povinnosti omezují. Na druhou stranu znamená nižší úroková sazba z vkladů také levnější úvěr ze stavebního spoření. A i když s čerpáním úvěr předem nepočítáme, je možné po určité době vše přehodnotit a vzít si úvěr i na takovou smlouvu o stavebním spoření, na kterou jsme původně chtěli pouze spořit.

Aktuální přehled nabídek pro spoření

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře

Vítány jsou všechny slušné názory, připomínky i dotazy.