Co musíte udělat pro lepší úrokovou sazbu?

stavební spoření
16. 7. 2017 | Jaký je rozdíl mezi spořením se sazbou 1 % a poloviční sazbou ale s úrokovým bonusem? Jaké jsou podmínky a na co si dát pozor?
Stavební spoření stále zůstává dobrou volbou pro všechny, kdo chtějí dlouhodobě spořit. Dvě stavební spořitelny (Raiffeisen a Buřinka) nabízejí úročení jedním procentem, ostatní (Liška, Modrá pyramida a Wüstenrot) mají základní sazbu poloviční (0,5 %), ale k ní je možno získat úrokový bonus ve výši 0,5 až 0,7 %. Výsledek je tedy velmi podobný, ale odlišné jsou podmínky, za kterých je možno kýženou jednoprocentní (nebo dokonce vyšší) úrokovou sazbu získat. Dnes se tedy nebudeme zabývat ani tak výší úrokového bonusu, ale především podmínkami, které musíme splnit, abychom tento bonus získali. Pro někoho nebude splnění předepsaných podmínek pro získání bonusu žádný problém, někdo možná zaváhá. Záleží totiž na tom, jakým způsobem chceme stavební spoření použít a jak budeme spořit.

Aktuální srovnání tarifů pro spoření

1 % nebo 0,5 % + 0,5 % ?

Výhodnost stavebního spoření ovlivňuje několik faktorů: státní podpora, poplatky, a úroková sazba. Státní podpora je stejná pro všechny a poplatky jednotlivých spořitelen se příliš neliší. Podobné jsou i úrokové sazby, ale je zde jeden háček: zatímco některé stavební spořitelny úročí vklady jedním procentem všem klientům bez rozdílu, jiné mají základní sazbu poloviční, ke které je možno získat úrokový bonus. Na bonus není automatický nárok a pro jeho získání je nutno splnit stanovené podmínky.

Samosebou je jednodušší zvolit stavební spořitelnu, která nabízí 1% úročení bez dalších podmínek. Ale co když je u konkurence spoření s bonusem výhodnější? Nebo co když je k bonusu přidána ještě nějaká výhoda, jako je například snížení některých poplatků? Zde je každá rada drahá a každý se musí rozhodnout sám. Nejdříve je ale nutné prostudovat si jednotlivé podmínky.

Spořit je nutno alespoň šest let, nelze čerpat úvěr

Tuto podmínku mají všechny tarify s bonusem stejnou. Spoření po dobu šesti let zřejmě nebude vážný problém, protože tuto dobu je nutné dodržet také pro získání státní podpory. Horší je to u Wüstenrotu, který sice nabízí vyšší bonus (0,7 %), ale požaduje o rok delší spoření.

Společným jmenovatelem je také ztráta bonusu při čerpání úvěru. U ČMSSWüstenrotu znamená uzavření smlouvy o úvěru ztrátu nároku na bonus bez ohledu na to, kdy bude úvěrová smlouva uzavřena. Modrá pyramida je o něco vlídnější, úvěr ruší nárok na bonus pouze během prvních šesti let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a klient může získat úvěr, aniž je tím jeho bonus ohrožen.

Bonusy jsou jen na omezenou dobu, někdy i částku

Toto omezení není na první pohled příliš patrné, ale je důležité. Bonusy, které dnes stavební spořitelny nabízejí, jsou časově omezené. Například pokud je podmínkou spoření po dobu nejméně šesti let, pak se bonusovým úrokem zhodnocují vklady právě po dobu šesti let, nikoli déle. To nevadí, pokud chceme spořit přesně šest let. Pokud ale plánujeme spořit déle, musíme počítat s tím, že po uplynutí stanovené doby se nám budou vklady úročit jen základní sazbou (tedy 0,5 %).

Omezení částkou najdeme u Modré pyramidy, která bonusem zvýhodňuje pouze vklady do výše 300 tis. Kč. Je-li naspořeno více, úročí se bonusem pouze 300 tis. Kč.

Je nutno spořit

Poslední společná charakteristika říká: spořit! Všechny stavební spořitelny pro získání bonusu vyžadují, aby klient na účet vkládal nějaké peníze, liší se však v tom, jak přesně je potřeba tyto úložky dodržet. Nejpřísnější je v tomto ohledu Wüstenrot, který požaduje, abychom v každém roce uložili částku ve stanoveném rozpětí (mezi 6 a 9 % cílové částky).

Pokud plánujeme posílat na stavební spoření pravidelně měsíčně určitou částku, nemusí nám podobná podmínka činit problém. Ten vznikne, pokud bychom chtěli spoření na určitou dobu přerušit.

Ale podívejme se již na konkrétní podmínky jednotlivých stavebních spořitelen. V tabulce je zjednodušený přehled, podrobné vysvětlení následuje pod tabulkou.

Základní sazba Bonus
ČMSS (Liška) 0,50 % +0,5  % (6 let) až +0,7  % (9 let)
Modrá pyramida 0,50 % +0,5  % (6 let)
Raiffeisen (RSTS) 1,00 %
Buřinka (SSČS) 1,00 %
Wüstenrot 0,50 % +0,7  % (7 let)

Českomoravská stavební spořitelna (Liška)

x3y8 Úrokový bonus je nabízen pouze v tarifu Aktiv Spořicí, jehož základní sazba je 0,5 %. Výše bonusu závisí na délce spoření.

Období Úrokový bonus Minimální doba spoření
1 – 6 let 0,50 % 6 let
7 – 9 let 0,70 % 9 let

Bonus se počítá pouze za danou minimální dobu spoření. Pokud tedy spoříme 6 let, získáme bonus 0,5 %, takže výsledek je podobný, jako bychom měli účet úročen sazbou 1 %. Pokud spoříme sedm let, dostaneme bonus pouze za prvních šest let, sedmý rok budou naše vklady úročeny pouze základní sazbou 0,5 %. Pokud ale vydržíme spořit 9 let, dostaneme za prvních šest let bonus 0,5 % a za sedmý až devátý rok 0,7 %.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Aktiv Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ jedním nebo několika mimořádnými vklady.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr, a to ani po 6 či 9 letech spoření).

Modrá pyramida

x3y8 Modrá pyramida má jediný tarif Alfa a ten má základní úrokovou sazbu 0,5 %. Úrokový bonus činí 0,5 % a vztahuje se pouze na vklady do 300 000 Kč a to po dobu prvních šesti let. Pokud naspoříme více než 300 000 Kč, bude se bonusovým úrokem úročit pouze 300 000 Kč. Po uplynutí 6 let bonus končí a vklady se úročí pouze základní sazbou (tedy 0,5 %).

Podmínky pro získání úrokového bonusu

 • Klient ztrácí nárok na úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření. Po uplynutí šestileté lhůty je však možno úvěr získat a nárok na bonus zůstane zachován.
 • Součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce musí činit minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku (tzv. obratová podmínka). Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky. V případě, že klient změní cílovou částku, je pro výpočet plnění obratové podmínky rozhodující cílová částka ke konci roku.

Raiffeisen stavební spořitelna

x3y8 Klienti Raiffeisen stavební spořitelny to mají jednoduché, protože základní úroková sazba tarifu S 171, který je určen je spoření, činí 1 %. Není tedy třeba řešit podmínky bonusu, jedno procento má každý jisté.

x3y8 Ani klienti Buřinky si nemusejí lámat hlavu s podmínkami bonusu. Buřinka má jediný tarif a ten je úročen 1 %. Jedno procento tedy dostanou všichni.

Wüstenrot stavební spořitelna

x3y8 Wüstenrot nabízí celkem čtyři tarify, pro spoření je však určen tarif ProSpoření OF-S. Ten má základní sazbu 0,5 % s možností získání úrokového bonusu ve výši 0,7 %. Ten je sice vyšší než u konkurence, ale není to zadarmo. Pro jeho získání je třeba spořit alespoň 7 let. Přísnější je také podmínka pro spoření – stanovena je nejen spodní, ale i horní hranice úložek. To mimo jiné znamená, že není možno nastavit příliš nízkou cílovou částku, abychom ušetřili na poplatku za uzavření smlouvy.

Stejně jako u jiných bonusů i zde platí časové omezení. Pokud budeme spořit déle než 7 let, vyšší bonus nedostaneme. Po uplynutí 7 let se vklady budou úročit opět pouze základní sazbou 0,5 %.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

 • Roční vklady účastníka v období mezi 2. – 6. kalendářním rokem vždy k 31.12. musí být v rozmezí 6 – 9 % ze sjednané cílové částky.
 • Po celou dobu trvání smlouvy účastník k této smlouvě nesmí neuzavřít smlouvu o úvěru.
 • V době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nesmí nastat ani jedna z následujících skutečností:
  • zvýšení nebo snížení cílové částky,
  • přespoření cílové částky,
  • ukončení smlouvy,
  • vyplacení byť jen části z uspořené částky z důvodu exekuce.

Co si vybrat?

Pokud chceme na účtu stavebního spoření jen spořit a nepočítáme s úvěrem, bude pravděpodobně prvním kriteriem čistá úroková sazba, případně předpokládaná částka, kterou si naspoříme. Tyto údaje zjistíme z přehledu nabídek stavebních spořitelen. To by ale nemělo být vše. Je potřeba zkontrolovat, zda pro nás nebude příliš omezující splnit podmínky, které stavební spořitelna vyžaduje.

Je dobré „rozkliknout“ si vybranou nabídku a přečíst si detaily na záložce „Podrobné podmínky“. Tam nejdete důležité informace, které je třeba před uzavřením smlouvy znát. Výhody a nevýhody si již musí zvážit každý sám.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře