Úvěry ze stavebního spoření v květnu trojnásobně vzrostly

analýza úvěry na bydlení
30. 6. 2022 | V dnešních bankovních statistikách ČNB se objevilo několik zajímavých čísel. Zprávou dne je růst zájmu o úvěry ze stavebního spoření.
Dnešní aktualizace bankovní statistiky ČNB přináší několik důležitých zpráv. Tou nejdůležitější je, že zájemci o financování bydlení začínají objevovat úvěry ze stavebního spoření. Květnový objem nových úvěrů ze stavebního spoření poskočil na více než dvojnásobek! Tento trend bude pokračovat, protože souvisí s růstem úrokových sazeb úvěrů. Dalším důsledkem růstu sazeb je odliv vkladů ze stavebních spořitelen. Prozatím jediný ukazatel, na kterém (prozatím) nevidíme změnu trendu je podíl nevýkonných úvěrů.

Data ČNB o úvěrech na bydlení

Objem úvěrů ze stavebního spoření se ztrojnásobil

Úvěr ze stavebního spoření je úvěr, který si zajistíme uzavřením smlouvy o stavebním spoření. Má předem sjednanou úrokovou sazbu která je neměnná a navíc omezená zákonem Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření smí být nejvýše o tři procentní body vyšší, než úroková sazba z vkladů na účtu stavebního spoření. . Dnes, v době rostoucích úrokových sazeb jde o velmi zajímavý produkt. Hlavní nevýhodou je nutnost splnit podmínky stavební spořitelny pro přidělení takového úvěru. Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření se u jednotlivých stavebních spořitelen liší, v každém případě však nesmí být kratší než dva roky Tato podmínka je předepsaná zákonem. . To je také důvod, proč stavební spořitelny poskytují především překlenovací úvěry a úvěrů ze stavebního spoření je mizivé množství.

Stavební spořitelny poskytují dva hlavní typy úvěrů. Úvěry ze stavebního spoření (někdy také nepřesně označované jako řádné úvěry nebo přidělené úvěry) jsou úvěry se zákonem regulovanou úrokovou sazbou. Úvěr ze stavebního spoření smí ale stavební spořitelny poskytnout nejdříve dva roky po uzavření smlouvy o stavebním spoření. Proto jsou dnes oblíbené překlenovací úvěry, které může stavební spořitelna poskytnout okamžitě, ovšem za tržní úrokové sazby.
Dnes se však dostáváme do situace, kdy jsou úvěry ze stavebního spoření podstatně levnější, než jiné úvěry na bydlení. A když říkám podstatně, myslím tím několik procentních bodů. Ano, skutečně procentních, nikoli bazických. Bylo by tedy zvláštní, kdyby taková nabídka zůstala ležet bez povšimnutí.

Co tedy vyčteme z aktuálních dat ČNB? Bohužel jsou zveřejňovány pouze data o nezajištěných úvěrech ze stavebního spoření. U úvěrů zajištěných zástavním právem ČNB nerozlišuje zda jde o úvěr ze stavebního spoření nebo úvěr překlenovací. Navíc u nezajištěných úvěrů ČNB nerozlišuje mezi skutečně novými úvěry a „jinými ujednáními“, kam patří mimo jiné ujednání o restrukturalizaci úvěru. To se projevuje v dubnu a květnu roku 2020, kdy byly v důsledku koronavirové pandemie sjednávány odklady splátek úvěrů. V grafu jsou tyto dva měsíce vyznačené, objemy v těchto měsících byly skutečně abnormální (v dubnu 2020 byly evidovány úvěry ze stavebního spoření v objemu 0,8 mld. Kč).

Objem nezajištěných úvěrů ze stavebního spoření, dle údajů ČNB. Údaje zahrnují veškeré nové úvěry, včetně refinancování a ostatních ujednání. Hodnoty z dubna a května 2020 jsou ovlivněny „covidovými“ odklady splátek.
Data pro analýzu tedy nejsou zcela ideální, ale trend je natolik jednoznačný, že jej nelze přehlédnout. V roce 2021 poskytovaly stavební spořitelny průměrně 0,031 mld. Kč úvěrů ze stavebního spoření měsíčně. V letošním roce vidíme jasný růst a květnový objem dosáhl 0,103 mld. Kč, což je více než trojnásobek loňského průměru. I když jde stále o velmi malou část portfolia (objem překlenovacích úvěrů je dvacetinásobný), růstový trend je zřejmý. A důvodem tohoto růstu jsou úrokové sazby, které vidíme v následujícím grafu.
Úrokové sazby nezajištěných úvěrů stavebních spořitelen, dle údajů ČNB. Údaje zahrnují veškeré nové úvěry, včetně refinancování a ostatních ujednání. Nečekaný propad v dubnu a květnu roku 2020 pravděpodobně souvisí s „covidovými“ ujednáními o odkladu splátek.
Zatímco úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření se dlouhodobě drží pod 4 %, překlenovací úvěry rostou společně s trhem a v květnu dosáhly 5,7 %. Výhodnost úvěrů ze stavebního spoření je v této situaci více než jasná. Pro podrobnější analýzu by bylo třeba znát více detailů, nicméně trend je jednoznačný. Rozdíl mezi náklady na překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření je již natolik vysoký, že se zájemcům o financování vyplatí počkat si na úvěr ze stavebního spoření s výhodnější úrokovou sazbou.

Úrokové sazby pokračují v růstu

Informací o sazbách obvykle začínám, ale marná sláva: úvěry ze stavebního spoření musely dostat přednost. Růst sazeb není překvapivý a podle očekávání pokračoval i v květnu. Hypotéky stavebních spořitelen se prodávaly se sazbou 4,58 %, hypotéky ostatních bank byly přibližně o desetinu procentního bodu dražší (4,69 %).
Vypadá to, že rychlost růstu sazeb se stabilizuje někde kolem 25 bazických bodů za měsíc. Připomeňme, že v únoru bylo tempo růstu sazeb dvojnásobné. Zatím nevíme jak se na rychlosti růstu sazeb projeví poslední rozhodnutí ČNB, nicméně další růst sazeb hypoték je nevyhnutelný. Přinejmenším proto, že dnešní nabídkové sazby jsou o mnoho vyšší, než sazby vykázané v květnu.

Podíl nevýkonných úvěrů klesá

I přes rostoucí úrokové sazby, inflaci a především rostoucí ceny energií, nevidíme zhoršování morálky dlužníků. Podíl nevýkonných úvěrů v květnu dokonce opět o něco klesl. To je sice dobrá zpráva, ale její význam nesmíme přeceňovat. Nesplácené úvěry se v této statistice z principu objeví nejdříve tři měsíce poté, co dlužník přestane splácet. Dnes máme k dispozici data z května, ve kterých tedy vidíme dlužníky, kteří přestali splácet v březnu.

Vklady u stavebních spořitelen se snížily o 4,7 mld. Kč

I poslední důležitý údaj souvisí s úrokovými sazbami. Vklady klientů na účtech stavebního spoření se v průběhu květny snížily z 348,2 na 343,5 mld. Kč. Vklady se tedy snížily o 4,7 mld. Kč. Když se podíváme na dlouhodobý vývoj vkladů na účtech stavebního spoření, jde o sotva postřehnutelnou změnu.
Detailní pohled však vypadá trochu jinak. Především je potřeba vědět, že vklady na účtech stavebního spoření mají typické sezónní výkyvy. Na konci roku se vklady navyšují, protože mnoho klientů posílá peníze na účet aby stihli na poslední chvíli státní podporu. Také se připisují úroky z vkladů a naopak prosinec není dobrý měsíc pro ukončení smlouvy. Další růst vkladů je typický pro duben, protože v tomto měsíci je připisována státní podpora. Letos v dubnu sice přistály na účtech stavebního spoření 4,3 mld. Kč státní podpory, ale i přesto jsme v dunu viděli malý pokles objemu vkladů. A v květnu tento pokles pokračoval.
Pokles vkladů způsobují především klienti, kteří mají smlouvu o stavebním spoření déle než šest let. Smlouvu o stavebním spoření mohou ukončit bez ztráty státní podpory a na spořicích účtech dnes mohou inkasovat vyšší úroky. Je dokonce možné, že řada z nich si vzápětí uzavře novou smlouvu o stavebním spoření, ale většinu z naspořených peněz uloží jinde a na novou smlouvu převedou jen malou část, zpravidla 20 000 Kč pro získání státní podpory.

Stavební spořitelny na tento exodus reagují zvyšováním úrokových sazeb a mimořádných prémií. Do hry navíc vstupuje další skutečnost, zmíněná v prvním odstavci tohoto článku. Klient, který ukončí smlouvu o stavebním spoření, ztrácí také nárok na výhodný úvěr ze stavebního spoření. I když si vzápětí sjedná novou smlouvu o stavebním spoření, jeho čekací doba na úvěr začne běžet znovu od začátku. Pravda, klientů, kteří chtějí úvěr, je mnohem méně než těch, kteří chtějí jen spořit. Ale klient který má zájem o úvěr, musí spořit podstatně více, než je běžných 20 000 Kč ročně pro získání státní podpory. Orientační hodnota měsíčního vkladu je 0,5 % cílové částky. Takže když chceme ze stavebního spoření získat 3 mil. Kč, musíme zvolit cílovou částku rovněž 3 mil. Kč a spořit něco kolem 15 000 Kč měsíčně. Tedy téměř desetkrát více než klient, který chce optimálně využít státní podporu.

Klienti kteří mají zájem o úvěr tak (paradoxně) mohou významně stabilizovat objem depozit i v době rostoucích úrokových sazeb. Pokud se stavebním spořitelnám podaří srozumitelně vysvětlit principy stavebního spoření, může se tento oblíbený produkt opět dostat zpět do bezpečných vyježděných kolejí.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK