Úvěry zdražují, jen je to zatím málo vidět

analýza úvěry na bydlení
22. 6. 2021 | Proč úrokové sazby rostou, i když statisticky ukazují něco jiného?
O zdražování úvěrů se mluví jako o hotové věci, diskutuje se o tom, jak klienti v panice rychle žádají o úvěry, aby stihli ještě přijatelnou úrokovou sazbu, ale má to jeden háček. Podle statistik ČNB se sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen drží na rekordně nízkých úrovních. Hypotéky ostatních bank letos sice povyrostly, ale zatím jen o pět bazických bodů, což je na hranici statistické chyby. Takže rostou, nebo nerostou?

Jak se změnily sazebníky stavebních spořitelen?

Zprostředkovatelé úvěrů nepochybně potvrdí, že se sazby zvedají. Stačí porovnat cenu úvěru na začátku roku s dneškem. V grafu jsou porovnány čisté úrokové sazby (zahrnující veškeré náklady i výnosy překlenovacích úvěrů) jednotlivých stavebních spořitelen. Protože stavební spořitelny nabízejí různé varianty úvěrů, byl do grafu vybrán úvěr podle těchto parametrů:
  • Výše úvěru 1,5 mil. Kč.
  • Splátka úvěru 10 500 Kč měsíčně.
  • Zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti (hypotéka).
  • Pokud stavební spořitelna nabízí více variant úvěru (tarif, fixace úrokové sazby a pod.), byla vybrána varianta s nejnižší čistou úrokovou sazbou.
  • Vyloučeny byly nabídky omezené pro vybraný okruh žadatelů.
  • Vyloučeny byly také slevy, které předpokládají sjednání jiného produktu (běžný účet, pojištění apod.).

Z grafu je dobře vidět, že s výjimkou MONETY úvěry u všech stavebních spořitelen podražily. Pokles u MONETA stavební spořitelny je zvláštní kapitola, která si zaslouží krátký komentář. MONETA měla úrokové sazby zajištěných úvěrů nasazené hodně vysoko a z dostupných dat se dá usuzovat, že jejich prodej byl minimální. Nízká hodnota průměrné výše úvěru nasvědčuje spíše tomu, že MONETA prodává především menší úvěry, které nejsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti. V dubnu letošního roku MONETA pravděpodobně přehodnotila situaci a zajištěné úvěry prudce zlevnila. Úrokové sazby snížila o polovinu procentního bodu(!) a současně snížila hranici, nad kterou mají úvěry výhodnější úročení. Tím se zajištěné úvěry MONETA stavební spořitelny přesunuly z kategorie „neprodejné“ do kategorie „konkurenční“.

Necháme-li tedy MONETU stranou, vidíme u všech ostatních stavebních spořitelen zřetelný růst. Rozdíl mezi čistou úrokovou sazbou dnes a na začátku kalendářního roku je v grafu následujícím.

Co na to statistiky?

A dostáváme se ke klíčové otázce: jak je možné, že stavební spořitelny zvyšují úrokové sazby, ale na statistikách ČNB to není vidět? Údaje ze statistické databáze centrální banky jsou dnes jediným zdrojem informací o cenách úvěrů stavebních spořitelen. A ty dosud ukazují stagnaci. Jak je to možné?

Důvodů je nepochybně více, ale tím hlavním je čas. Statistiky ČNB jsou zveřejňovány s určitým zpožděním, takže dnes máme k dispozici průměrnou úrokovou sazbu úvěrů poskytnutých v dubnu 2021. Tady jsme tedy o více než měsíc ve zpoždění.

Toto zpoždění je ve skutečnosti ještě o něco větší, protože ve statistice ČNB máme úvěry sjednané v daném období, tedy ty úvěry, kde byla uzavřena smlouva o úvěru. A rozhodnutí banky o výši úrokové sazby nezbytně musí padnout dříve.

Grafy na sebe přesně „nelícují“ také proto, že je rozdíl mezi čistou úrokovou sazbou (která vychází ze sazebníku úrokových sazeb a poplatků) a úrokovou sazbou, která se nakonec ocitne na úvěrové smlouvě. Tento rozdíl by se však v čase neměl významně měnit a pro posouzení růstu úrokových sazeb by neměl být podstatný.

Sazby rostou, a brzy to uvidíme i na číslech

Je tedy zřejmé, že statistiky nás neklamou. úrokové sazby rostou a úvěry zdražují, i když to na číslech zatím není příliš znát. Když se díváme na statistiky, musíme si uvědomit, že se díváme do minulosti. Statistiky ČNB jsou průměrem za celý kalendářní měsíc a zveřejňovány bývají na konci měsíce následujícího. Kdo chce rychlejší indikátor s menší latencí, musí sledovat sazebníky jednotlivých bank. A ty dnes jednoznačně ukazují, že sazby rostou.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK