Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky začínají na 1,79 %

stavební spoření
4. 7. 2016 | Buřinka snižuje úrokové sazby u svého Hypoúvěru. Nejvýhodnější nabídka začíná na sazbě 1,79 %.
Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) upravila podmínky pro poskytování Hypoúvěru od Buřinky; od 1. 7. 2016 budou úrokové sazby začínat na 1,79 %. Tuto sazbu může získat klient, který zvolí fixaci úrokové sazby na 6 let, čerpá úvěr ve výši alespoň 1 mil. Kč a nabídne dostatečně kvalitní zajištění (LTV do 90 %). Pro fixace úrokové sazby 6 a 10 let je navíc nabízeno zpracování odhadu nemovitosti zdarma (akční nabídka platná od 11. 7. do 24. 7. 2016).

Díky klientsky přívětivé poplatkové politice se čistá úroková sazba Hypoúvěru od Buřinky (zahrnují veškeré náklady i výnosy související s úvěrem) dostává na hodnotu 1,714 % p. a. Hypoúvěr od Buřinky tak posiluje svou vedoucí pozici v našem žebříčku nejvýhodnějších překlenovacích úvěrů.

Nové úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky

Struktura úrokových sazeb je podobná jako dříve, i zde ale došlo ke změnám. Výsledná sazba závisí na
  • době fixace úrokové sazby (na výběr je 3, 6 a 10 let),
  • hodnotě zajištění (zvýhodněny jsou úvěry, jejichž výše nepřesáhne 90 % zastavené nemovitosti, tedy LTV < 90 %) a
  • výši úvěru (výhodnější sazbu mají úvěry od 1 mil. Kč).
Úrokové sazby pro jednotlivé fixace a hodnoty LTV jsou v následující tabulce:

Úrokové sazby Hypoúvěru od Buřinky
Délka fixace úrokové sazby
Hodnota LTV 3 roky 6 let 10 let
do 90 % 2,09 % 1,89 % 1,99 %
do 100 % 2,99 % 2,79 % 2,89 %

Úroková sazba uvedená v tabulce může být dále snížena o 0,1 procentního bodu v případě, že úvěr je poskytnut ve výši 1 mil. Kč nebo vyšší.

Po uplynutí doby fixace může dojít ke změně úrokové sazby, nová úroková sazba však může vzrůst nejvýše na 5 % p. a.

Více o Hypoúvěru od Buřinky

Hypoúvěr od Buřinky je alternativou k hypotéčnímu úvěru, je u něj vyžadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Od překlenovacích úvěrů jiných stavebních spořitelen se zásadně odlišuje tím, že je splácen již v průběhu fáze spoření. Klient na svůj účet stavebního spoření spoří pouze minimální částku (0,1 % cílové částky), protože k přidělení úvěru ze stavebního spoření dojde automaticky po uplynutí zákonné lhůty 24 měsíců.

Většina plateb klienta je tedy použita ke splácení překlenovacího úvěru, který se po dvou letech automaticky mění na úvěr ze stavebního spoření.

Možnost mimořádných splátek

Hypoúvěru od Buřinky mají klienti možnost mimořádných splátek. Každých 12 měsíců je možno splatit až 20 % z výše poskytnutého úvěru, první období začíná běžet následující měsíc po prvním čerpání úvěru. Možnost mimořádných splátek je poskytována zdarma a bez dopadu do úrokové sazby.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře