Stavební spořitelny zvyšují nabídky, zhodnocení nad 5 % již není výjimkou

praktické rady spoření srovnání spoření
7. 6. 2022 | Stavební spořitelny se předhánějí v nabídkách. Rostou úrokové sazby a množí se bonusy. U které spořitelny dnes nejlépe zhodnotíme své vklady?
Stavební spořitelny se připojují k trendu rostoucích úrokových sazeb, což je v oblasti spoření vítané. V průběhu května zvýšila výnosy ze stavebního spoření Modrá pyramida a Liška, rozhodující tah však provedla Buřinka na začátku června. Navýšila úrokovou sazbu na 2,5 % a dostala se na první místo v žebříčku nejvýhodnějšího stavebního spoření.
UPOZORNĚNÍ
Tento článek vyšel 7. 6. 2022. Proto zde uvedené údaje mohou být zastaralé. 6. 11. 2023 vyšel nejnovější článek na téma srovnání stavebního spoření:

Srovnání stavebního spoření

Listopadové srovnání stavebního spoření

Jak vypadá podzimní nabídka stavebních spořitelen? Která nabízí nejvýhodnější zhodnocení vkladů?

Nejvíce nabízí Buřinka a MONETA

Jak srovnáváme spoření?

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme měsíčními úložkami 1700 Kč za šest let. Do výpočtu jsou kromě státní podpory zahrnuty také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.
Do čela žebříčku se v červnu dostala Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka). U smluv uzavřených od 1. června totiž zvýšila úrokovou sazbu a vklady úročí 2,5 % p. a. Současně zůstává v platnosti jednorázový bonus 2 500 Kč a kombinace těchto dvou výhod znamená pro Buřinku první místo. Při spoření 1700 Kč měsíčně si za šest let naspoříme 144 235 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 5,394 % p. a. To je zhodnocení po odečtení všech poplatků a daní. Kdybychom chtěli stejného výnosu dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen 6,346 % p. a. Pro dosažení takového zhodnocení však musíme smlouvu s Buřinkou uzavřít online, prostřednictvím internetu. Zatímco pro smlouvy uzavřené online je vstupní poplatek 500 Kč, smlouvy uzavřené na pobočce nebo u obchodních zástupců jsou zpoplatněny 2000 Kč. Tento rozdíl se pak promítne i do celkového výsledku.

Prakticky stejné parametry nabízí MONETA Stavební Spořitelna (MSS, MONETA). I zde jsou vklady úročeny 2,5 % p. a. a výnos je navýšen jednorázovým bonusem. Ten je sice „pouze“ 2000 Kč, ale fakticky je na stejné úrovni, protože MONETA si za uzavření smlouvy neúčtuje žádný poplatek. Není proto divu, že si u MONETY naspoříme velmi podobnou částku jako u Buřinky. Rozdíl je skutečně zanedbatelný (38 Kč) a je způsoben poplatky za vedení účtu a výpis z účtu.

Více než kdy jindy je třeba zdůraznit, že toto srovnání se týká pravidelného spoření 1700 Kč po dobu 6 let. Stavební spořitelny dnes nabízejí různé výhody a bonusy, které se projeví při jiných způsobech spoření a mohou pořadím zamíchat. Odlišné režimy spoření si můžete sami přepočítat ve srovnavači stavebního spoření, kde najdete vždy aktuální nabídky.

Srovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let
Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba
Buřinka Online 144 235 5,394 %
MONETA ProSpoření 144 197 5,386 %
MPSS Moudré spoření 143 273 5,179 %
Buřinka Standard 142 347 4,971 %
ČSOBS Komfort Spořicí 139 927 4,420 %
RSTS SPOŘENÍ S 217 139 435 4,305 %

Srovnání nabídek stavebního spoření k 7. červnu 2022. Aktuální srovnání najdete zde. V tabulce jsou tarify určené ke spoření určené pro dospělé v aktivním věku, které je možno sjednat samostatně (tj. bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu). Naspořená částka je vypočtená standardní metodikou za předpokladu spoření 1700 Kč měsíčně po dobu 6 let. Při výpočtu jsou zohledněny poplatky, daně i státní podpora.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

Vklady v tarifu Komfort Spořicí úročí Liška sazbou 1,0 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 0,5 % p. a. Celková sazba je pak tedy 1,5 %. Podmínky pro získání úrokového bonusu nejsou nijak tvrdé, je třeba spořit alespoň 6 let a ukládat nejméně 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si částku spoření „předplatit“ mimořádným vklady.

K tomu lze získat jednorázovou prémii 2000 Kč a při intenzivním spořeníKdyž během prvních 4 let vložíme za rok více než 20 000 Kč, dostaneme za každý rok prémii 5 % z vkladů které převyšují 20 000 Kč. Za rok však nejvýše 1000 Kč. další Prémii za vysoké vklady ve výši až 4000 Kč. Podrobnosti k uvedeným zvýhodněním najdete v článku o prémiích ČSOBS za spoření.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok Pouze smlouvy uzavřené ve druhém pololetí mají poplatek za první (neúplný) rok poloviční. .

Hlavní parametry nabídky ČSOBS Komfort Spořicí
Základní úroková sazba 1,00 %
Úrokový bonus 0,50  %, podmínkou je dodržet sjednanou výši spoření
Další zvýhodnění Jednorázová prémie až 2000 Kč
Prémie za vysoké vklady až 4000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč za každý, i načatý kalendářní rok, u smluv uzavřených ve 2. polovině roku je poplatek za první rok poloviční.
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Modrá pyramida (MPSS)

Modrá pyramida v průběhu května výrazně navýšila úrokový bonus. Základní úroková sazba je 0,5 % p. a., k ní je možno získat úrokový bonus +2,5 % p. a. Tento úrokový bonus získáme za předpokladu, že součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce činí minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, a klient spoří alespoň 6 let. Úrokový bonus se dále vztahuje pouze na zůstatek do výše 300 000 Kč a pouze na časové období prvních šesti let.

Ještě vyšší úrokový bonus můžeme získat když na účet stavebního spoření vložíme během prvních 4 měsíců alespoň 50 000 Kč. Pak je možné využít akce EFEKT a nechat si tyto vklady úročit s bonusem 3 % p. a. O dalších podmínkách a podrobnostech se dočtete v článku o nové nabídce spoření Modré pyramidy.

Modrá pyramida má sice stále v sazebníku poplatků poplatek za uzavření smlouvy (1 % z cílové částky), momentálně však tento poplatek neuplatňuje a uzavření smlouvy je zdarma. Poplatek za vedení účtu je 300 Kč ročně, roční výpis z účtu stojí 25 Kč.

Hlavní parametry nabídky Moudrého spoření Modré pyramidy
Základní úroková sazba 0,50 %
Úrokový bonus 2,5  %, podmínkou je pravidelné spoření
Pro jednorázové vklady je bonus 3,0 %
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 300 Kč ročně
Poplatek za roční výpis z účtu 25 Kč

MONETA Stavební Spořitelna (MONETA)

MONETA Stavební spořitelna dává ke smlouvám uzavřeným v červnu bonus ve výši 2000 Kč. Bonus je podmíněn sjednáním smlouvy s cílovou částkou nejméně 200 000 Kč.

Základní úroková sazba je 2,5 %. Uzavření smlouvy na pobočce je zdarma pro cílové částky od 200 000 Kč výše, u smluv sjednaných online je smlouva zdarma pro všechny cílové částky.

Poplatek za vedení účtu je 27 Kč měsíčně (tj. 324 Kč ročně). Poplatek za zasílání výpisu z účtu poštou je 50 Kč, elektronicky je zdarma. Pouze poslední výpis (zasílaný po ukončení smlouvy) je posílán poštou vždy (rovněž za 50 Kč).

Hlavní parametry nabídky ProSpoření s bonusem od MONETY
Základní úroková sazba 2,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění bonus 2000 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 27 Kč měsíčně (324 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 50 Kč
závěrečný výpis 50 Kč

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Smlouvy uzavřené od začátku května mají „Dvojnásobný úrok do roku 2027„. Znamená to, že až do konce roku 2027 bude úrok na těchto smlouvách dvojnásobný (3,0 % namísto 1,5 %). Pro získání dvojnásobného úroku je však třeba dodržet všechny podmínky, především je nutné, aby zůstatek na účtu dosáhl ke 30. 12. nejméně částky předepsané v následující tabulce:

Kalendářní rok Minimální zůstatek k 30. 12. kalendářního roku
2022 20 000 Kč
2023 40 000 Kč
2024 60 000 Kč
2025 80 000 Kč
2026 100 000 Kč
2027 120 000 Kč

Více informací o „Dvojnásobném úroku“ je ve speciálním článku.

Raiffeisen stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,5 % p. a., Uzavření smlouvy v tarifu SPOŘENÍ je bez vstupního poplatku. Poplatek za vedení účtu je 88 Kč za čtvrtletí, tj. 352 Kč ročně. Za roční výpis z účtu zaslaný poštou zaplatíme 22 Kč, elektronický výpis je zdarma.

Hlavní parametry nabídky Dvojnásobný úrok Raiffeisen stavební spořitelny
Základní úroková sazba 1,50 %
Úrokový bonus Dvojnásobný úrok do roku 2027, podmínkou je především naspoření předepsané částky
Další zvýhodnění žádné
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 88 Kč za čtvrtletí (352 Kč ročně)
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma, poštou 22 Kč

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Stavební spořitelna České spořitelny má pro smlouvy uzavřené v květnu a červnu nabídku bonusu ve výši 2500 Kč.

Základní úroková sazba z vkladů je Buřinky 2,5 % p. a. Poplatek za uzavření smlouvy je 2000 Kč. Levnější je uzavření smlouvy online, které přijde na 500 Kč. Poplatek za vedení účtu činí 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý.

Hlavní parametry stavebního spoření s Buřinkou
Základní úroková sazba 2,50 %
Úrokový bonus žádný
Další zvýhodnění bonus 2500 Kč
Poplatek za uzavření smlouvy 2000 Kč, online 500 Kč
Poplatek za vedení účtu 325 Kč za běžný rok (12 po sobě jdoucích měsíců), a to i načatý
Poplatek za roční výpis z účtu zdarma

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Po uzavření smlouvy může stavební spořitelna měnit pouze poplatek za vedení účtu, a i zde jsou zákonem stanovená určitá omezení. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
  • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
  • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
  • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
  • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
  • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK