Liška zvyšuje prémie za spoření

ČSOBS praktické rady spoření
18. 5. 2022 | Liška zvyšuje nabídky. Jednorázovou prémii zvyšuje z 500 na 2000 Kč a přidává prémii za vysoké vklady. K tomu lze přidat další prémie za současné sjednání běžného účtu u mateřské ČSOB.
ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) reaguje na růst úrokových sazeb zvyšováním prémií klientům. Zůstává základní úroková 1 % s úrokovým bonusem ve výši poloviny procentního bodu. K tomu lze ode dneška získat jednorázovou prémii až 2000 Kč a prémii za vysoké vklady až 4000 Kč. Dosavadní prémie 500 Kč se ruší, zůstává možnost další dvoutisícové prémie při současném uzavření smlouvy o běžném účtu u mateřské ČSOB.

Nejprve stručný přehled

Dnes má tedy ČSOBS tři marketingové pobídky, které je možno vzájemně kombinovat.
 1. Prémie až 2000 Kč je jednorázová prémie dosažitelná bez dalších složitých podmínek. Při cílové částce 500 000 Kč nebo více je prémie 2000 Kč, smlouvy s nižší cílovou částkou mají prémii 1000 Kč.
 2. Prémie za vysoké vklady nabízí možnost získat po dobu prvních čtyř kalendářních roků až 1000 Kč ročně. Podmínkou však je vložit během roku více než 20 000 Kč. Prémie se počítá jako 5 % z ročních vkladů, které převyšují částku 20 000 Kč. Maximální částka je 1000 Kč ročně, což vyžaduje vložit během roku 40 000 Kč.
 3. Balíček stavebního spoření s běžným účtem u ČSOB není nový, je nabízen již delší dobu. Pokud si se stavebním spořením sjednáme ještě nový běžný účet u ČSOB, získáme 1000 Kč od Lišky a dalších 1000 Kč od ČSOB.
Všechny tři prémie je možno získat při sjednání smlouvy o stavebním spoření (a běžného účtu) u obchodního zástupce ČSOBS, nebo při uzavření smlouvy online na webových stránkách ČSOBS.

Prémie až 2000 Kč

Smlouvy uzavřené v období od 18. května do 31. července mohou získat jednorázovou prémii. Pro smlouvy s cílovou částkou 500 000 Kč je prémie 2000 Kč, smlouvy s nižší cílovou částkou získají jen 1000 Kč. Zde jsou podrobné podmínky:
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v období od 18. května do 31. července v tarifní variantě Komfort Spořicí.
 • Na účet je třeba vložit nejméně 0,5 % cílové částky, a to nejpozději do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Výše prémie činí 2000 Kč pro smlouvy s cílovou částkou 500 000 Kč nebo vyšší. Smlouvy s nižší cílovou částkou získají prémii 1000 Kč.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 5. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient změni tarifní variantu, nebo když smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Nárok na prémii zaniká také tehdy, když klient získal prémii ve výši 2000 Kč a sníží cílovou částku na hodnotu nižší, než 500 000 Kč.

Prémie za vysoké vklady

Smlouvy uzavřené v období od 18. května do 31. července mohou získat Prémii za vysoké vklady, podmínkou je spořit více než 20 000 Kč ročně. Prémie je ve výši 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémie náleží klientovi jen za první čtyři kalendářní roky spoření. Zde jsou podrobné podmínky:
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v období od 18. května do 31. července v tarifní variantě Komfort Spořicí.
 • Výše prémie činí 5 % z vkladů převyšujících 20 000 Kč v daném kalendářním roce, nejvýše však 1000 Kč ročně. Prémii lze získat maximálně za první 4 kalendářní roky spoření.
 • Vklady převyšující v kalendářním roce částku 40 000 Kč se z hlediska posuzování nárok na prémii převádí do následujícího roku.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce dubna následujícího roku.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Pokud klient uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo o úvěru ze stavebního spoření, ztrácí právo na získání prémie počínaje rokem uzavření úvěrové smlouvy. Dosud připsané prémie však klientovi zůstávají.
Ve srovnání stavebního spoření se prémie za vysoké vklady projeví až při nastavení vyšších měsíčních vkladů. Standardně je totiž ve srovnávači nastavena měsíční úložka 1700 Kč, což je 20 400 Kč ročně a tomu odpovídá prémie 20 Kč (tj. (20 400 – 20 000)×5 %).

Baliček stavebního spoření a běžného účtu u ČSOB

Balíček se skládá ze dvou částí (prémií) po 1000 Kč. První tisícikorunu nám připíše na Liška na účet stavebního spoření, druhou dostaneme od mateřské ČSOB na nově zřízený běžný účet. Prémii však mohou získat jen skutečně noví klienti, tedy takoví, kteří dosud nemají běžný účet u ČSOB ani jej v posledních 12 měsících neměli.

Prémie 1000 Kč od ČSOBS

ČSOB Stavební spořitelna nám připíše prémii 1000 Kč, pokud si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednáme také nový běžný účet u ČSOB a splníme další podmínky:
 • Smlouva o stavebním spoření musí být sjednána v období od 22. 4. 2022 – 30. 6. 2022 prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny, online přes web ČSOB Stavební spořitelny, nebo online přes Klientskou zónu ČSOB Stavební spořitelny.
 • Na nový účet stavebního spoření je nutno do dvou měsíců uložit alespoň 0,5 % z cílové částky.
 • Smlouva o stavebním spoření nesmí být vypovězena dříve než po 6 letech.
 • Klinet musí uzavřít smlouvu o běžném účtu a splnit všechny podmínky pro získání odměny 1000 Kč od ČSOB (viz níže). Mezi uzavřením smlouvy o stavebním spoření a uzavřením smlouvy o běžném účtu ČSOB musí být maximálně 60 dnů. Na pořadí, v jakém budou produkty uzavřeny, nezáleží.
 • Do 3 měsíců od uzavření smlouvy o běžném účtu, nejpozději do 30. 6. 2022 se klient musí alespoň jednou přihlásit do mobilní aplikace ČSOB Smart i do Klientské zóny ČSOBS.
 • Prémie ve výši 1000 Kč bude kllientovi připsána na účet stavebního spoření do dvou měsíců po splnění všech uvedených podmínek.

Odměna 1000 Kč od ČSOB

Klienti, kteří si se stavebním spořením založí také nový běžný účet u ČSOB, mohou při splnění dále uvedených podmínek získat navíc odměnu ve výši 1000 Kč.
 • Nárok na odměnu mají jen zletilé fyzické osoby, které si u ČSOB otevřou nový běžný účet ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto (dále jen Nový účet).
 • Na odměnu nemají nárok osoby, které již mají jakýkoli běžný účet u ČSOB, nebo jej měly v posledních 12 měsících.
 • Nový účet musí být založen prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny (nikoli ČSOB!), který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.
 • Do 6 měsíců od založení Nového účtu musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento Nový účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky).
 • Odměna ve výši 1000 Kč bude připsána na Nový účet do 2 měsíců od splnění předchozí podmínky.
Ve srovnávači stavebního spoření se tato prémie započítává do výnosů stavebního spoření i přesto, že je připisována na běžný účet.
praktické rady státní podpora

Jak se změna státní podpory dotkne existujících smluv o stavebním spoření?

Co znamená snížení státní podpory pro stávající smlouvy o stavebním spoření? Jaké kroky můžeme podniknout a čeho se naopak vyvarovat?

Shrnutí

Nabídka ČSOBS má přilákat nové klienty a motivovat je k vyšším cílovým částkám a vyšším vkladům. Motivace k vyšším cílovým částkám je vcelku jednoduchá. Jednorázová prémie je 2000 Kč pro cílové částky od 500 000 Kč, při nižších cílových částkách je poloviční. Přitom sjednání vyšší cílové částky už dnes nestojí žádný poplatek (uzavření smlouvy je zdarma). Nejcitelnějším důsledkem vyšší cílové částky je také povinnost vyšší měsíční úložky. Ve smlouvě se totiž klient zavazuje spořit alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně. Při cílové částce 500 000 Kč to znamená 1250 Kč.

K ještě vyšším vkladům má motivovat prémie za vysoké vklady. Běžný klient, který chce co nejlépe využít státní podporu, spoří kolem 1700 Kč měsíčně. Prémie za vysoké vklady je však při takovém spoření prakticky nulová. Svého maxima (1000 Kč ročně) dosahuje při dvojnásobných vkladech, přesněji 40 000 Kč ročně, což znamená přibližně 3 400 Kč měsíčně.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK