Modrá pyramida zvyšuje úrokové bonusy

MPSS praktické rady spoření
16. 5. 2022 | Modrá pyramida zvýšila úrokové bonusy na účtech stavebního spoření. K základní sazbě 0,5 % lze formou bonusu získat až tři procentní body navíc.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) zvýšila úrokové bonusy u tří klíčových marketingových akcí. K základní úrokové sazbě, která je 0,5 %, přidá u Moudrého spoření úrokový bonus 2,5 %. U akcí Efekt a Kombi je nový bonus dokonce 3,0 %.

Moudré spoření

Moudré spoření přidává k základní úrokové sazbě 0,5 % úrokový bonus 2,5 %. Vklady jsou tak úročeny celkem třemi procenty. Úrokový bonus má dvě omezení. První je časové, protože bonusový úrok platí pouze po dobu prvních šesti let. Druhé omezení se týká zůstatku, bonusovým úrokem se úročí pouze zůstatek do 300 000 Kč. Pro získání bonusového úroku je také nezbytné pravidelně spořit. V každém ukončeném roce spoření musíme na účet vložit alespoň 0,5 % cílové částky za každý ukončený rok spoření. Další podmínky jsou uvedeny níže:
 • Zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
 • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 2,5 % p. a.
 • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
 • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
 • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření a dodržení Obratové podmínky.

Obratová podmínka

Podmínkou pro získání úrokového bonusu je, aby byl součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku. Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky. V případě, že klient změní cílovou částku, je pro výpočet plnění Obratové podmínky rozhodující cílová částka ke konci roku.

Kombi je stavební spoření s novým běžným účtem

Ještě vyšší úrokový bonus můžeme získat, když si se stavebním spořením založíme nový běžný účet u mateřské Komerční banky. Podmínky bonusu jsou stejné jako u Moudrého spoření, pouze výše bonusu je 3,0 %.
 • Úrokový bonus mohou získat pouze klienti, kteří si kromě smlouvy o stavebním spoření sjednají také nový běžný účet u Komerční banky a tento účet po dobu šesti let nezruší.
 • Nárok na úrokový bonus nemají osoby, které v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření již mají běžný účet u Komerční banky, nebo jej měly v době kratší než jeden měsíc před uzavřením smlouvy o stavebním spoření.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
 • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 3,0 % p. a.
 • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
 • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
 • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření a dodržení Obratové podmínky která je stejná jako u Moudrého spoření.

Efekt jako alternativa k termínovanému vkladu

Co když nechceme spořit pravidelně, ale chceme si uložit větší částku? V takovém případě je možno využít marketingovou akci Efekt. K základní úrokové sazbě 0,5 % přidává úrokový bonus 3,0 %. Bonus se však počítá jinak než u předchozích dvou akcí. Po uzavření smlouvy začne běžet takzvané upisovací období. Jeho délka jsou 4 měsíce a během této doby je třeba vložit na účet alespoň 50 000 Kč. Bonus se pak počítá z vkladů provedených během upisovacího období po dobu 67 měsíců Bonus se spočítá takto:
BONUS = VKLADY × 3 % × 67/12
přičemž VKLADY jsou veškeré vklady provedené během upisovacího období, snížené o poplatky.
. Spořit je možné i po skončení upisovacího období, ale takové vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou 0,5 %.
 • Zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
 • Vklady provedené v období prvních čtyř měsíců se od počátku pátého měsíce po dobu následujících 67 měsíců úročí navíc úrokovým bonusem ve výši +3,0 %. Pozdější vklady (provedené po uplynutí prvních čtyř měsíců) jsou úročeny pouze základní sazbou.
 • Úrokový bonus je po dobu akce pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je po uplynutí 67 měsíců připsán na účet.
 • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po 71 měsících spoření, nebo pokud během této lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
praktické rady státní podpora

Kdo bude danit státní podporu?

Když státní podpora na smlouvě o stavebním spoření převýší 50 000 Kč, bude se od příštího roku danit. Nebude to běžné, ale přihodit se to může.

Tříprocentní úročení se vrací

Pomalu a téměř nenápadně se úročení vkladů na účtu stavebního spoření vrací ke třem procentům, se kterými se před téměř 30 lety začínalo. Raiffeisen stavební spořitelna od začátku května nabízí Dvojnásobný úrok, což fakticky znamená úročení vkladů sazbou 3,0 % do konce roku 2027. Modrá pyramida nabízí ode dneška tříprocentní úrok u Moudrého spoření, u speciálních nabídek Kombi a Efekt dokonce 3,5 %. Ani v jednom případě nejde (zatím) o tříprocentní základní sazbu ale o bonusy, pro jejichž dosažení je třeba splnit určité podmínky. Nejvyšší základní sazbu má dnes MONETA, a to 2,5 %. Všechny tyto nabídky najdete ve srovnání stavebního spoření včetně výpočtů zhodnocení.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK