Dvojnásobný úrok od Raiffeisenky je potřeba umět používat

praktické rady RSTS spoření
1. 5. 2022 | Raiffeisen stavební spořitelna nabízí do roku 2027 Dvojnásobný úrok. To znamená tři procenta po dobu více než pěti let. Je to zajímavá nabídka, se kterou je ale potřeba umět zacházet.
Od 1. května se mění podmínky akční nabídky „Dvojnásobný úrok“ Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). Celý název je teď „Dvojnásobný úrok do roku 2027“ a dobře vystihuje podstatu věci. Účet stavebního spoření může být až do konce roku 2027 úročený dvojnásobnou úrokovou sazbou. Nominální sazba je dnes 1,5 % p. a., takže ta dvojnásobná bude 3,0 % p. a. To je velmi zajímavý úrok, ale je potřeba vědět, jak na to.

Podmínky akce Dvojnásobný úrok

Podstatou akce je nabídka nabídka dvojnásobné úrokové sazby (tj. 3,0 % p. a.) na dobu od uzavření smlouvy do konce roku 2027. Pro získání této výhody je třeba splnit následující podmínky:
 • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu SPOŘENÍ v období od 1. května do 31. prosince 2022. Smlouva musí být evidována s přílohou č. 0256 (kód této akce).
 • Cílová částka smlouvy musí být nejméně 200 000 Kč.
 • Smlouva musí být k 31. prosinci 2027 evidována v tarifu SPOŘENÍ (tj. nesmí dojít ke změně tarifu.
 • Smlouva musí trvat nejméně 72 měsíců, nebo u ní klient přijme nabídku přidělení.
 • Zůstatek na účtu stavebního spoření musí být ke 30. prosinci kalendářního roku minimálně ve výši podle následující tabulky:
   
  Kalendářní rok Minimální zůstatek k 30. 12. kalendářního roku
  2022 20 000 Kč
  2023 40 000 Kč
  2024 60 000 Kč
  2025 80 000 Kč
  2026 100 000 Kč
  2027 120 000 Kč
 • Smlouvy které splní výše uvedené podmínky obdrží mimořádnou úrokovou prémii. Výše prémie odpovídá celkové sumě úroků za každý kalendářní rok, ve kterém byla splněna podmínka minimálního zůstatku podle předchozího bodu. Prémie bude zdaněna 15% daní (stejně jako úroky).
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření vždy k 31. prosinci daného kalendářního roku a z hlediska státní podpory bude považována za vklad.
 • Prémie bude vyplacena s uspořenou částkou po ukončení spoření.

Úroková prémie za každý rok zvlášť

Podmínky nejsou nikterak tvrdé ani překvapivé, ale je potřeba upozornit na jednu věc: Na konci každého roku nám stavební spořitelna zkontroluje, zda je zůstatek na účtu alespoň ve výši podle předepsané tabulky. Pokud ano, připíše na účet kromě úroku 1,5 % ještě úrokovou prémii ve stejné výši. Když je zůstatek na účtu nižší, než předepisuje tabulka, úroková prémie se v daném roce nepřipíše. Jestliže však peníze v následujícím roce doplníme, můžeme obdržet alespoň prémii za další rok (prémie za „nesplněný“ rok je však ztracená).

Je dobré, že je prémie připisována na účet postupně v jednotlivých letech. První část by se tedy měla na účtu objevit 31. 12. 2022, což zjistíme z následujícího výpisu z účtu, nebo přímo z internetového bankovnictví. Také je příjemné, že prémie není typu „všechno nebo nic“. Když v jednom roce nezvládneme splnit podmínku minimálního zůstatku, máme šanci to v dalších letech dohonit a přijdeme jen o část úrokové prémie, nikoli o všechno.

Je třeba spořit 20 000 Kč ročně. Hlavně zpočátku!

To, na co je potřeba dávat pozor, je výše vkladů. Obvykle se totiž doporučuje spořit 1700 Kč měsíčně, což je přibližně 1/12 z 20 000 Kč, což je zase maximální výše vkladů, na které se vztahuje státní podpora. S takovou úložkou bychom však nepochodili. Proč?

Akce začíná v květnu, takže do konce roku nám zbývá 8 měsíců. Kdybychom spořili 1700 Kč měsíčně, vložíme do konce roku 8×1700 Kč = 13 600 Kč. Na účtu tedy nebudeme mít 20 000 Kč jak je požadováno a úrokovou prémii bychom tak nezískali. Řešení není složité, stačí vložit jednorázově vyšší částku. Jen je potřeba si to pohlídat.

V dalších letech pak stačí pravidelně spořit 1700 Kč měsíčně. Tato úložka sama o sobě stačí, navíc se účet bude navyšovat ještě o státní podporu a úroky (a úrokové prémie). Pro úplnost se sluší dodat, že se bude také snižovat o poplatky (88 Kč čtvrtletně, tedy 352 Kč ročně).

Když je řeč o úrocích, je dobré upozornit ještě na jednu drobnost: podmínka zůstatku se vyhodnocuje 30. prosince každého roku. Tedy nikoli na konci roku, ale den předem. To znamená, že na účtu ještě nebudou zaúčtovány úroky za aktuální kalendářní rok!

Pozor na srovnávač!

Při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně bez mimořádných vkladů tedy na úrokový bonus nedosáhneme, resp. získáme jen jeho část. Ve srovnávači stavebního spoření jsou nabídky stavebních spořitelen propočítány podle jednotné metodiky, která předpokládá pravidelné měsíční vklady a vychází se z předpokladu uzavření smlouvy v polovině roku (tj. 1. července).

Při obvyklé úložce 1700 Kč měsíčně tedy splníme podmínku minimálního zůstatku až poté, co úroky a státní podpora „doženou“ chybějící vklady z prvního roku. To se stane až v roce 2027, takže obdržíme jen jedinou (poslední) úrokovou prémii. Pokud tedy uvažujeme o nabídce stavebního spoření s RSTS, nemůžeme se (paradoxně) řídit podle srovnávače. Jednoduše proto, že srovnávač poměřuje standardní průběh stavebního spoření, což znamená pravidelné měsíční vklady. Dvojnásobný úrok od RSTS však vyžaduje jiné, než standardní spoření. Je potřeba provést mimořádný vklad, nebo prostě spořit více.

Čistá úroková sazba 4,9 %

Jaké je tedy zhodnocení díky Dvojnásobnému úroku? Při pravidelném spoření 1700 Kč měsíčně bez mimořádného vkladu měsíčně dostaneme jen část úrokové prémie. Pokud začneme spořit v červenci (podle metodiky srovnávače), získáme jen jednu úrokovou prémii (za rok 2027) ve výši 1 410 Kč. Čistá úroková sazba zahrnující úroky, úrokové prémie, státní podporu, poplatky a daně v tomto případě činí 4,305 %.

Stačí ale provést mimořádný vklad ve výši 10 000 Kč na samotném počátku spoření. Tím naspoříme již za první rok přes 20 000 Kč a stejně tak i v letech následujících. Získáme tak všech šest úrokových prémií v celkové výši 5 040 Kč a čistá úroková sazba díky tomu vzroste na 4,884 %. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout spořicím účtem, musel by být úročen 5,746 % (protože je zdaněn 15 % srážkovou daní). Obě varianty spoření jsou uvedeny v následující tabulce:

Bez počátečního vkladu S počátečním vkladem
Počáteční úložka 0 Kč 10 000 Kč
Pravidelná úložka 1 700 Kč 1 700 Kč
Počet pravidelných úložek 72 72
Celkem vloženo 122 400 Kč 132 400 Kč
Úroky (po zdanění) 4 990 Kč 5 966 Kč
Úroková prémie (po zdanění) 1 410 Kč 5 040 Kč
Státní podpora 12 675 Kč 14 000 Kč
Poplatky -2 040 Kč -2 040 Kč
Celkem naspořeno 139 435 Kč 155 366 Kč
Čistá úroková sazba 4,305 % 4,884 %
Sazba před zdaněním 5,065 % 5,746 %

Zajímavá nabídka, pokud můžete spořit 20 000 Kč ročně

„Dvojnásobný úrok“ rozhodně patří mezi zajímavé nabídky. Fakticky nabízí stavební spoření úročené třemi procenty po dobu přibližně pět a půl roku, podle toho, kdy uzavřeme smlouvu. Po zbytek času jsou naše vklady úročeny sazbou 1,5 %.

Podmínky pro získání úrokové prémie jsou relativně jednoduché, je však nutné hlídat, abychom každý rok naspořili 20 000 Kč. Pokud budeme spořit méně, nedává nám tato akční nabídka žádnou výhodu. Na druhé straně je však příjemné, že i když v jednom roce nezvládneme naspořit požadovanou částku, nepřijdeme o celou prémii, ale pouze o část za daný kalendářní rok. Pokud zvládneme dospořit, můžeme alespoň část úrokové prémie zachránit.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK