Stavební spořitelny zvýhodňují spoření, úvěry přešlapují na místě

stavební spoření
5. 6. 2019 | V poslední měsíci vidíme několik změn stavebních spořitelen na podporu spoření. V úvěrech se toho mnoho neděje, hlavní změny úrokových sazeb zde již zřejmě proběhly.
Trend letošního roku se zdá být přívětivý pro klienty. Banky pomalu, ale jistě zvyšují úročení vkladů a současně snižují úrokové sazby úvěrů, ve snaze podpořit uvadající zájem o financování. Tento trend sledují i stavební spořitelny. Jejich zájem o nové spořící klienty je patrný, zhodnocení vkladů se zlepšuje díky rostoucím sazbám i různým akčním prémiím. V přehledu změn je to zřejmé na první pohled. V úvěrové oblasti proběhla řada změn v předchozích měsících a nedávno zveřejněné údaje ČNB ukazují, že v dubnu klesly úrokové sazby zajištěných úvěrů stavebních spořitelen zpět na únorové hodnoty.

Řada změn ve stavebním spoření

Liška mění tarif na AktivPlus a vrací se k Bonusovému vkladu

Asi největší novinkou posledního měsíce jsou nové tarify Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS, Lišky). Ta mění jeden ze základních parametrů tarifu stavebního spoření, kterým je úroková sazba. Předchozí tarif Aktiv s úrokovými sazbami 0,5 % (vklady) a 3,5 % (úvěr ze stavebního spoření) by nahrazen tarifem AktivPlus. Ten úročí vklady základní sazbou 0,6 % p. a., která může být navýšena o bonus dalších 0,6 %, úvěry ze stavebního spoření mají nominální sazbu 3,6 % p. a.

Další parametry nového tarifu zůstávají beze změny. I nadále existují tarifní varianty Spořicí, 15, 20 25 a 30, přičemž pouze první z nich (AktivPlus Spořicí) je určena pro nové zájemce o spoření. Další čtyři jsou pouze pro financování a lze je sjednat pouze v souvislosti s překlenovacím úvěrem.

Liška se také vrací k Bonusovému vkladu, který může být alternativou k termínovaným vkladům. Novinkou je i online uzavření smlouvy o stavebním spoření, bohužel bez finančního zvýhodnění pro klienta.

EFEKT PLUS Modré pyramidy láká ke spoření

Alternativu k termínovanému vkladu má i Modrá pyramida (MPSS). Ta má již několik měsíců ve svém portfoliu EFEKT, což je akční nabídka stavebního spoření se zvýhodněným úročením. Podmínkou je vložit na účet stavebního spoření jednorázový vklad 50 000 Kč, odměnou je úrokový bonus 0,5 % p. a.

Nyní přichází MPSS s vylepšením EFEKT PLUS. Vylepšení spočívá ve vyšším úrokovém bonusu, který je 0,8 % p. a., ovšem za cenu tvrdších podmínek pro jeho získání: na účet stavebního spoření je nutno vložit netriviální částku 300 000 Kč. Předchozí nabídka EFEKT však zůstává v platnosti, takže kdo se necítí na EFEKT PLUS může zůstat u EFEKTu.

Buřinka odpouští poplatek za uzavření smlouvy

Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) se sešlo několik akčních nabídek, které mají společný základ: možnost uzavření smlouvy o stavebním spoření bez poplatku za uzavření smlouvy, nebo přinejmenším s výraznou slevou.

Vše začalo již dříve akční nabídkou pro děti do 15 let, které dostaly prémii za uzavření smlouvy ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše 1500 Kč, pokud na svůj účet poslaly během čtyř měsíců nejméně 3000 Kč. Fakticky se tedy jedná o uzavření smlouvy s cílovou částkou do 150 000 Kč zdarma, pro vyšší cílové částky je to sleva 1500 Kč.

Tato akce však byla „překryta“ novou, zajímavější nabídkou, která je časově omezená. Platí pouze pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 25. května do 25. června 2019, ale není omezená věkem klienta. Navíc je prémie za uzavření až 2000 Kč, přičemž povinnost vložit během čtyř měsíců 3000 Kč zůstává.

A posledním trumfem Buřinky je uzavření smlouvy online. To je zcela zdarma a to pro cílové částky až do 400 000 Kč.

Úvěry bez velkých změn

Zdá se, jako by se aktivita stavebních spořitelen soustředila na získávání nových spořících klientů. V úvěrech byly v posledním měsíci jen dvě změny.

Modrá pyramida zdražila překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Sazby úvěrů s LTV do 80 % stouply o 0,21 procentního bodu na 3,59 % p. a., pro vyšší LTV je sazba 4,09 % p. a. Přitom nutno poznamenat, že relativně vysoké zdražení jde na účet ukončení akční nabídky, bez ní by bylo navýšení jen o 0,1 p. b.

Opačným směrem se vydaly sazby překlenovacích úvěrů u ČMSS. Ty od 24. května poklesly, a to u překlenovacích úvěrů s nejdelší dobou fixace. Topkredit s úrokovou sazbou fixovanou na dobu deseti let nebo do přidělení cílové částky zlevnil o celou polovinu procentního bodu, pro milionový úvěr je základní sazba 2,99 % p. a. Ostatní úrokové sazby u ČMSS zůstaly beze změny.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře