Novinky z Modré pyramidy: termínovaný vklad a vyšší sazby úvěrů

MPSS překlenovací úvěr spoření
20. 5. 2019 | Ode dneška nabízí Modrá pyramida kromě spoření EFEKT také nové EFEKT PLUS – pro klienty, kteří chtějí na šest let uložit 300 tis. Kč nebo více,
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) ukončila akční nabídku zvýhodněných překlenovacích úvěrů, ale současně přichází s nabídkou termínovaných vkladů na účtu stavebního spoření. Produkt se jmenuje EFEKT PLUS a nabízí navýšení základní úrokové sazby 0,5 % o dalších 0,8 % p. a. Celkové zhodnocení tak může být až 1,3 % p. a.

Spoření EFEKT PLUS

Jedním ze způsobů jak přitáhnout klienty ke spoření je navyšování úrokových sazeb. S úrokovými sazbami je však nutno zacházet opatrně, stavební spořitelny mají dosud v živé paměti dlouhodobý pokles sazeb v minulých letech, který jim přinesl mnoho těžkostí. Proto upřednostňují časově omezené akční nabídky, u kterých mohou své úrokové náklady lépe řídit.

Takovou akcí je nový EFEKT PLUS, se kterým dnes přichází Modrá pyramida. Je to způsob, jak zájemcům o výhodné uložen peněz nabídnout zajímavou alternativu. Podmínky jsou následující:

  • Zájemce o spoření uzavře novou smlouvu o stavebním spoření.
  • Během upisovacího období, které trvá čtyři měsíce, je nutno na účet stavebního spoření vložit nejméně 300 000 Kč.
  • Poté začíná období, kdy jsou vklady vložené v upisovacím období úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 % p. a. zvýšenou o 0,8 % p. a., tedy celkem 1,3 % p. a. Toto období trvá 67 měsíců.
  • Zvýhodněné úročení se týká pouze vkladů vložených ve čtyřměsíčním upisovacím období. Na účet stavebního spoření je možno spořit stále, ale vklady vložené po skončení upisovacího období budou úročeny pouze základní úrokovou sazbou 0,5 % p. a.
  • Po uplynutí 67 měsíců jsou všechny vklady úročeny opět pouze základní úrokovou sazbou.
  • Akce trvá šest let, (tj. 4 měsíce upisovacího období plus 67 měsíců období zvýhodněného úročení). Pokud klient během těchto šesti let ukončí smlouvu, nebo požádá o úvěr ze stavebního spoření nebo překlenovací úvěr, ztratí nárok na zvýhodněné úročení.
  • Kromě zvýhodněného úročení získává klient také nárok na prémii za uzavření smlouvy, která je ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 10 000 Kč. To znamená, že uzavření smlouvy s cílovou částkou do 1 mil. Kč je fakticky zdarma.

Stavební spoření jako termínovaný vklad

Parametry akce EFEKT PLUS jsou nastaveny tak, aby motivovaly klienty k jednorázovému vkladu vyšší částky. To je vcelku logické, protože zatímco bilanční objemy poskytnutých úvěrů i přes klesající nové obchody stále rostou, objem vkladů stagnuje, nebo dokonce lehce klesá. Modrá pyramida proto potřebuje doplnit zdroje pro poskytování úvěrů a zatímco při klasickém spoření přitékají peníze postupně, EFEKT PLUS je podmíněn jednorázovým vkladem vyššího objemu. Vklady vložené po skončení čtyřměsíčního upisovacího období jsou úročeny „pouze“ základní sazbou 0,5 %, což není příliš zajímavé.

Přirozeně je otázka, kolik klientů si může dovolit na účet stavebního spoření vložit 300 000 Kč. Paralelně ovšem zůstává v platnosti starší EFEKT (bez plusu), který má bonusové úročení jen 0,5 % a limit vkladu 50 000 Kč. Šestinásobná částka je velmi ambiciózní a bude zajímavé sledovat, nakolik se tato akční nabídka projeví v počtu nově uzavřených smluv.

Při optimálním využití se započtením státní podpory je možno vložených 300 000 Kč zhodnotit čistou úrokovou sazbou 1,94 % (po zdanění). Abychom dosáhli podobného výsledku klasickým spořicím účtem, musel by mít nominální sazbu 2,28 %. tento výpočet však ve srovnání stavebního spoření nenajdete, protože ve srovnávači jsou pouze tarify, které umožňují postupné pravidelné spoření. Což v případě EFEKTU PLUS není možné.

Nulový poplatek za uzavření smlouvy

Příjemná je u této nabídky prémie za uzavření smlouvy. Tato prémie sice „pouze“ kryje poplatek za uzavření smlouvy (nejvýše však 10 000 Kč), ale i tak jde o pozitivní krok. Vyplatí se tedy uzavřít smlouvu s vysokou cílovou částkou (1 mil.  Kč) prostě proto, že je poplatek za uzavření smlouvy nulový. A snížení cílové částky je u MPSS zdarma, zatímco za zvýšení bychom již zaplatili standardní poplatek ve výši jednoho procenta.

Stále jde o stavební spoření

EFEKT PLUS sice má vlastnosti termínovaného vkladu, ale stále jde o účet stavebního spoření. To znamená nejen nárok na státní podporu, ale také na úvěr ze stavebního spoření. Pokud bychom úvěr využili během prvních šesti let spoření, ztratili bychom nárok na zvýhodněné úročení vkladů, ale zůstane nám prémie za uzavření smlouvy a úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 3,49 % p. a.

EFEKT PLUS se tedy může vyplatit i v případě, že plánujeme za dva roky investovat do bydlení a budeme potřebovat úvěr. Když uzavřeme smlouvu s cílovou částkou 1 mil.Kč a vložíme 300 000 Kč, vznikne nám za dva roky nárok na úvěr ze stavebního spoření ve výši 700 000 Kč s úrokovou sazbou 3,49 %. Nezaplatíme za to nic, naopak stavební spořitelna nám to zaplatí ještě 0,5% úrok z vloženého vkladu. A kdybychom si tuto investici rozmysleli, můžeme pokračovat ve spoření a po šesti letech vybereme vklady zúročené základní i zvýhodněnou sazbou a státní podporou navíc.

Hypoúvěr za 3,59 %

Ode dneška platí i nové úrokové sazby zajištěných překlenovacích úvěrů Hypoúvěr. Úrokovou sazbu je možno zafixovat na 3, 5, 8 nebo 10 let, přičemž úroková sazba je pro všechny fixace stejná. Závisí pouze na kvalitě zajištění, tedy na hodnotě LTV. Pokud hodnota úvěru nepřekročí 80 % hodnoty zastavené nemovitosti, je základní sazba 3,59 %. Pro LTV mezi 80 % a 90 % je sazba 4,09 %.

Pokud jde o tzv. „předhypoteční úvěr“ (tedy je čerpán ještě před zřízením zástavního práva) zvyšuje se úroková sazba o 1 %. Sazby mohou být naopak sníženy o následující slevy:

  • Pokud si klient nechává posílat své pravidelné příjmy na účet vedený u Komerční banky (tzv. podmínka domicilace), získá úrokovou sazbu o 0,5 % p. a. nižší.
  • Další zvýhodnění ve výši 0,1 % p. a. získá klient, který uzavře Rizikové životní pojištění Pyramida.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK