Stavební spořitelny připisují státní podporu

praktické rady státní podpora
24. 4. 2019 | Stavební spořitelny připsaly na účty účastníků stavebního spoření státní podporu. V průměru 1240 Kč na jednu smlouvu o stavebním spoření.
Stavební spořitelny připsaly na účty svých klientů státní podporu v celkovém objemu 3,928 mld. korun. Na jednoho účastník stavebního spoření tak v průměru připadne 1240 Kč státní podpory.

Státní podpora přichází v dubnu

Státní podpora stavebního spoření činí až 2000 Kč ročně, pro její získání je nutno alespoň šest let spořit, poté je možno naspořenou částku použít libovolným způsobem. Alternativní cestou je čerpání úvěru na bytové potřeby.
O státní podporu pro své klienty žádají stavební spořitelny Ministerstvo financí po ukončení kalendářního roku. Ministerstvo provede kontrolu těchto žádostí a zpravidla koncem dubna rozesílá stavebním spořitelnám prostředky. Tak tomu bylo i letos.

Podle sdělení jednotlivých stavebních spořitelen rozeslalo Ministerstvo financí stavebním spořitelnám státní podporu za rok 2018 ve čtvrtek 18.4. Stavební spořitelny jsou povinny státní podporu připsat na účty jednotlivých klientů do jednoho měsíce, úroky ze státní podpory však musí být počítány nejpozději od následujícího dne poté, co stavební spořitelna obdrží prostředky od ministerstva.

Státní podpora za rok 2018 připsaná na účty účastníků stavebního spoření
ČMSS (Liška) 1,530 mld. Kč
Modrá pyramida    0,666 mld. Kč
SSČS (Buřinka) 0,699 mld. Kč
Raiffeisen 0,650 mld. Kč
Wüstenrot 0,383 mld. Kč
Celkem 3,928 mld. Kč

Výše státní podpory se stabilizovala

Částka vyplacená stavebním spořitelnám v dubnu ještě není konečná, protože ve zbytku roku se vyplatí státní podpora klientům, u kterých byly administrativní nejasnosti, a naopak stavební spořitelny vracejí do státního rozpočtu státní podporu klientů, kteří na ni ztratili nárok (například výpovědí smlouvy před uplynutím šestileté vázací lhůty). Další změny objemu státní podpory v průběhu roku však zpravidla nejsou podstatné, takže i letos je pravděpodobné, že státní podpora zůstane těsně pod hranicí čtyř miliard.
Náklady na státní podporu stavebního spoření v jednotlivých letech. Údaj za rok 2019 je předběžný, v průběhu roku dojde k jeho mírnému navýšení. Celková částka však pravděpodobně zůstane pod hranicí 4 mld. Kč.
Na grafu je patrné skokové snížená státní podpory v roce 2012. To bylo způsobeno snížením státní podpory, které platí od roku 2011. Posunutí o jeden rok je způsobeno tím, že státní podpora se vyplácí až po ukončení kalendářního roku. Státní podpora za rok 2011 byla tedy vyplacena v roce 2012.

Jak se počítá státní podpora

Výše státní podpory je stanovena zákonem jako 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč na osobu a rok. Přitom ročně uspořenou částku tvoří vklady klienta zvýšené o úroky, snížené o poplatky a daň z úroků.

Díky státní podpoře nabízí stavební spoření výhodnější zhodnocení vkladů než srovnatelné bankovní produkty. Při vhodném nastavení není problém dosáhnout zhodnocení přes 3 %.

Srovnání stavebního spoření

V prvním roce spoření se tedy vyplatí vložit na účet o něco více než 20 000 Kč, protože část vkladů „spolknou“ poplatky a úroky jsou na začátku nízké. V dalších letech je pak možno vkládanou částku nepatrně snížit. Vyšší vklad však není na závadu. Stavební spořitelny úročí vklady úrokovou sazbou kolem jednoho procenta Raiffeisen stavební spořitelna a Wüstenrot stavební spořitelna úročí vklady sazbou 1,2 %, pro mladé do 25 let nabízí Raiffeisen dokonce 1,5 %. , což je více, než nabízí většina spořicích účtů. Kromě toho, pokud základ pro výpočet státní podpory v jednom roce převýší hranici 20 000 Kč, převádí se nevyužitá část do dalších let. Takže v následujících letech můžeme získat plnou státní podporu i když vložíme méně.

Kdo může získat státní podporu

Státní podporu může získat každý občan České republiky, případně občan EU žijící v ČR s přiděleným rodným číslem nebo jiná fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a přiděleným rodným číslem.

Státní podpora je na účet stavebního spoření připsána zálohově, pro její vyplacení je nutno splnit jednu z následujících podmínek:

  1. Po dobu šesti let nenakládat s uspořenou částkou, nebo
  2. uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a jak úvěr, tak i uspořenou částku včetně státní podpory použít na bytové potřeby.
Valná většina klientů využívá první možnost. Stačí šest let spořit a poté je možno smlouvu o stavebním spoření kdykoli ukončit a peníze použít libovolným způsobem. Státní podpora totiž slouží k tomu, aby přitáhla lidi ke spoření. Díky tomu se ve stavebních spořitelnách shromažďují vklady, ze kterých stavební spořitelny mohou (a musí Uzavřením smlouvy o stavebním spoření získává klient nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Musí však vyčkat na přidělení úvěru a prokázat stavební spořitelně, že bude schopen úvěr splácet.

Viz § 5 odst. 2) zákona o stavebním spoření
) poskytovat úvěry. Klient, který po dobu šesti let spořil, přenechával své peníze spořitelně, která díky tomu mohla poskytovat úvěry na bydlení. Tím je role státní podpory naplněna.

Výše státní podpory se v minulosti několikrát měnila

Na počátku stavebního spoření, v roce 1993, byla státní podpora 25 % z ročně uspořené částky, nejvýše 4500 Kč. Tato výše odpovídala tehdejším úrokovým sazbám, které byly dvouciferné. Se stabilizací ekonomiky a se snižováním úrokových sazeb na finančním trhu se státní podpora snižovala. K první změně došlo v roce 2004, další snížení (na dnešní úroveň) přišlo v roce 2011. Tato změna proběhla nešťastným způsobem, protože zákon, kterým byla změna provedena, byl zčásti neústavní a současně byl přijat neústavním způsobem. Sporná novela byla Ústavním soudem zrušena a následně parlamentem revidována. Faktický stav je však takový, že od 1. ledna 2011 zůstává státní podpora beze změny.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK