Stavební spoření a růst úrokových sazeb

analýza spoření
17. 9. 2014 | Dnes (září 2014) patří stavební spoření mezi nejvýhodnější formy spoření. Pokud klient spoří optimální měsíční úložku a volí vhodnou cílovou částku, zhodnotí se mu jeho vklady za šest let lépe, než dnes nabízí spořicí účty. Co se ale stane, když začnou úrokové sazby růst? Úroková sazba je u stavebního spoření pevná, zatímco u spořicích účtů by mohla v budoucnu růst. […]
Dnes (září 2014) patří stavební spoření mezi nejvýhodnější formy spoření. Pokud klient spoří optimální měsíční úložku a volí vhodnou cílovou částku, zhodnotí se mu jeho vklady za šest let lépe, než dnes nabízí spořicí účty. Co se ale stane, když začnou úrokové sazby růst? Úroková sazba je u stavebního spoření pevná, zatímco u spořicích účtů by mohla v budoucnu růst. Za jakých podmínek zůstane stavební spoření výhodnější?

Výnos ze stavebního spoření

Předpokládejme, že klient uzavře smlouvu o stavebním spoření v říjnu 2014, s následujícími parametry:

Úroková sazba vkladů1,5 % p.a.
Poplatek za uzavření1 % cílové částky
Poplatek za vedení účtu25 Kč měsíčně
Cílová částka170 000 Kč
Měsíční úložka1700 Kč
Celkem naspořeno136 075 Kč

Úroková sazba i poplatky nejsou „šity na míru“ žádné ze stavebních spořitelen. Jde o dnes obvyklé parametry, přičemž jednotlivé stavební spořitelny nabízejí formou různých bonusů podmínky ještě výhodnější. Také cílová částka je volena opatrně (spíše vyšší), aby měl klient možnost v případě potřeby spořit o něco déle.

Za těchto předpokladů klient za šest let naspoří celkem 136 075 Kč, tedy čisté úrokové zhodnocení jeho vkladů činí 3,513 %. Aby získal stejného zhodnocení svých vkladů na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,133 % p. a. (díky 15% srážkové dani). Pro výpočet byl použit kalkulátor stavebního spoření, kde jsou k dispozici i další podrobnosti výpočtu.

Jiný způsob zhodnocení vkladů

Porovnejme nyní výnos ze stavebního spoření s jiným způsobem ukládání peněz. Nejbližším alternativním bankovním produktem jsou spořicí účty. Jejich výhodou je možnost peníze kdykoli vybrat, zatímco u stavebního spoření znamená výběr vkladu před uplynutím šestileté lhůty ztrátu státní podpory a zpravidla také poplatek za předčasný výběr. Předpokládejme však, že zájemce o spoření nemá v úmyslu se svými penězi po dobu šesti let nijak nakládat.

Jiné způsoby ukládání peněz jsou pro porovnání méně vhodné. U termínovaných vkladů není možnost pravidelných úložek, a investování do akcií nebo podílových fondů znamená podstatně vyšší míru rizika. Nicméně následující výpočet je obecný a nezávisí na volbě konkrétního finančního produktu.

Jak porostou úrokové sazby?

Spořicí účty dnes nabízejí úrokové sazby kolem jednoho procenta. Nejvýhodnější nabídky dosahují hodnot až 1,5 % a z tohoto čísla budeme vycházet. Pomocí kalkulátoru můžeme spočítat, že při spoření touto úrokovou sazbou a měsíční úložce 1700 Kč by klient za šest let naspořil 127 133 Kč, tedy podstatně méně, než pomocí stavebního spoření. Co ale když úroková sazby porostou? Výnos ze spořicího účtu bude vyšší, protože bude kopírovat růst úrokových sazeb, zatímco výnos ze stavebního spoření se nezmění.

Nikdo neví, jak se budou úrokové sazby v budoucnu vyvíjet. Obecně se očekává růst úrokových sazeb, nikdo však neví kdy růst přijde a jak bude výrazný. Podívejme se proto na problém z jiné strany. Ptejme se, jak by musely úrokové sazby vzrůst, aby byly spořicí účty výhodnější než stavební spoření?

Okamžitý skokový nárůst

Nejjednodušší případ nastane, když úrokové sazby vzrostou skokem, a to bezprostředně poté, co klient uzavře smlouvu o stavebním spoření. Dokonce není složité vypočítat, jak vysoko by musela úroková sazba spořicího účtu vzrůst. Pokud by totiž již v říjnu 2014 vzrostla úroková sazba spořicího účtu na 4,133 % p. a., byla by stejná jako je čistá úroková sazba stavebního spoření před zdaněním. Spořicí účet by pak byl stejně výhodný jako stavební spoření.

Co když sazby vzrostou později?

Pokud úrokové sazby spořicího účtu vzrostou později, budou muset vyskočit o něco více, aby vykompenzovaly nižší výnos za období, kdy je spořicí účet úročen méně než je čistá úroková sazba stavebního spoření. Jak vysoká by nová (zvýšená) úroková sazba musela být, je patrné na následujícím grafu. Ten ukazuje, jak vysoko by musely vzrůst úrokové sazby spořicích účtů (svislá osa) v závislosti na okamžiku, kdy k tomuto vzrůstu dojde (vodorovná osa).

Stavební spoření při změně úrokových sazeb
Graf vychází z předpokladu, že klient spoří na spořicím účtu od října 2014 po dobu šesti let 1700 Kč měsíčně. Spořicí účet je úročen úrokovou sazbou, která je nejprve 1,5 %, ale po určité době skokem vzroste. V grafu vidíme, jak vysoko by musela vzrůst úroková sazba spořicího účtu, aby celkový výnos byl stejný, jako u stavebního spoření.

Je patrné, že pokud dojde k růstu úrokových sazeb brzy (začátkem roku 2015), postačí úroková sazba kolem 4,1 %. Čím déle se však bude držet dnešní úroveň úrokových sazeb, tím vyšší by musel být nárůst. Pokud dojde k růstu sazeb koncem roku 2015, byla by potřeba nová sazba 4,25 %, koncem roku 2016 to už bude 4,5 %

Shrnutí

Nikdo neumí předpovědět, na jakých úrovních jak se budou pohybovat úrokové sazby v budoucnu. Z výše uvedeného grafu je však možno lépe posoudit, zda se stavební spoření vyplatí jako spořicí produkt. Při dnešních úrokových sazbách je zhodnocení vkladů stavebním spořením jednoznačně výhodnější než vklady na spořicí účet. Růst úrokových sazeb v budoucnu může toto porovnání změnit, nicméně je patrné, že aby byly spořicí účty výhodnější než stavební spoření,
  • musely by úrokové sazby vzrůst nad 4,1 % za předpokladu, že k tomuto růstu dojde okamžitě (v roce 2014), a
  • pokud dojde k růstu úrokových sazeb později, musel by být tento růst ještě výraznější (viz graf).

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK