Stavební spoření jako termínovaný vklad? Zajímavý EFEKT Modré pyramidy

MPSS MSS praktické rady RSTS spoření
25. 5. 2022 | Na stavební spoření není nutné spořit pravidelně. Je možné vložit jednorázově větší částku a dále již nic neukládat. Jak si stojí stavební spořitelny ve srovnání s termínovanými vklady bank?
Stavební spoření je tradičně spojováno s pravidelným měsíčním ukládáním menších částek. Obvykle se doporučuje spořit 1700 Kč měsíčně, protože při takovém spoření se nejlépe využije státní podpora. Stavební spoření je však možno využít i jako alternativu k termínovanému vkladu. To znamená vložit na začátku jednu větší částku, kterou po šesti letech vybereme zhodnocenou o úroky a státní podporu. Jako nejvýhodnější produkt pro takové spoření vychází EFEKT Modré pyramidy.
praktické rady státní podpora zákon

Stát zdaní státní podporu stavebního spoření. Co to znamená?

Při vyplňování daňového přiznání budeme muset od příštího roku vzít v potaz i státní podporu stavebního spoření. Změna ovlivní tři miliony občanů, daň však zaplatí jen výjimečně.

Tři nejvýhodnější nabídky

Podívejme se blíže na tři nabídky, které vycházejí jako nejvýhodnější alternativa k termínovaným vkladům. Porovnání je provedeno za předpokladu, že po uzavření smlouvy o stavebním spoření vložíme na účet 120 000 Kč a dále již nespoříme. Smlouvu ukončíme přesně po šesti letech.

Ve srovnávači stavebního spoření můžete dnes porovnávat výsledky spoření při zvolené mimořádné počáteční úložce.

Srovnání
stavebního spoření

Nejlépe vychází ze srovnání EFEKT od Modré pyramidy. Není divu, jde o produkt, jehož podmínky přímo vybízejí k využití pro vysoký jednorázový vklad. Z vložených 120 000 Kč si po šesti letech odneseme 152 177 Kč, což odpovídá čisté úrokové sazbě 3,959 %. To je zhodnocení po zdanění, takže kdybychom chtěli podobného zhodnocení dosáhnout termínovaným vkladem, museli bychom hledat nabídku se sazbou 4,658 %.

Přibližně o tisíc korun méně si naspoříme u Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS), která nabízí Dvojnásobný úrok do roku 2027. Základní úroková sazba je 1,5 %, do konce roku 2027 je však při splnění předepsaných podmínek dvojnásobná, tedy 3,0 %.

Na třetím místě se umístila MONETA Stavební Spořitelna. Ta k zajímavému úroku 2,5 % nabízí ještě dvoutisícový bonus.

Porovnání nejvýhodnějších nabídek stavebního spoření
při jednorázovém počátečním vkladu
MPSS
EFEKT
RSTS
Dvojnásobný úrok
MONETA
ProSpoření s bonusem
Doba spoření 6 let 6 let 6 let
Jednorázový počáteční vklad 120 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč
Úroky 3 774 Kč 11 932 Kč 19 967 Kč
Daň z úroků -566 Kč -1 790 Kč -2 995 Kč
Bonusy 20 100 Kč 10 828 Kč 2 000 Kč
Daň z bonusů -3 015 Kč -1 624 Kč
Poplatky -1 950 Kč -2 040 Kč -1 994 Kč
Státní podpora 13 834 Kč 13 730 Kč 13 697 Kč
Celkem 152 177 Kč 151 036 Kč 150 675 Kč
Čistá úroková sazba 3,959 % 3,834 % 3,794 %
Srovnatelná sazba termínovaného vkladu 4,658 % 4,511 % 4,464 %

Srovnání výnosu tří nejvýhodnějších nabídek stavebních spořitelen při jednorázovém vkladu 120 000 Kč. Stav platný k 25. 5. 2022. Aktuální stav najdete ve srovnání stavebního spoření.

EFEKT Modré pyramidy

EFEKT je nabídka Modré pyramidy cílená přesně na klienty, kteří namísto pravidelného spoření chtějí spíše uložit větší částku. Základní úroková sazba je sice jen 0,5 %, ale vklady provedené během prvních čtyř měsíců se po dobu dalších 67 měsíců úročí navíc úrokovým bonusem ve výši 3,0 %. Základní podmínkou je vložit během prvních čtyř měsíců alespoň 50 000 Kč. Další spoření již není povinné a koneckonců ani příliš výhodné. Vklady provedené po uplynutí prvních čtyř měsíců se totiž úročí jen základní sazbou 0,5 %.

Smlouvu je možno ukončit po šesti letech. Dřívější ukončení smlouvy nebo uzavření úvěrové smlouvy má za následek ztrátu úrokového bonusu. Další podrobnosti najdete ve speciálním článku.

Dvojnásobný úrok od Raiffeisenky

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí pro smlouvy uzavřené do konce letošního roku Dvojnásobný úrok. Princip spočívá v tom, že základní úroková sazba 1,5 % je do konce roku 2027 zdvojnásobena. Vklady se tedy až do 31. prosince 2027 úročí třemi procenty. Hlavní podmínkou pro získání dvojnásobné sazby je spořit tak, aby zůstatek na konci letošního roku byl alespoň 20 000 Kč a v každém dalším roce (až do roku 2027) vždy o 20 000 Kč vyšší. Na konci roku 2027 tedy musíme mít na účtu alespoň 120 000 Kč.

Jednorázový vklad 120 000 Kč na samotném počátku tuto podmínku splňuje a Dvojnásobný úrok od RSTS je v dnešním srovnání na druhém místě v pořadí.

Smlouvu o stavebním spoření s Dvojnásobným úrokem je možno uzavřít i online na webu RSTS.

MONETA s bonusem 2000 Kč

Zatímco první dvě nabídky svými podmínkami přímo svádějí k využití namísto termínovaného vkladu, nabídka MONETY na třetím místě je v podstatě standardní. Základní úroková sazba MONETY je 2,5 %, což je dnes mezi stavebními spořitelnami nejvyšší základní úroková sazba. Jediným zvýhodněním je jednorázový bonus ve výši 2000 Kč. Při pravidelném spoření obsazuje MONETA díky zajímavému úročení první příčky žebříčku nejvýhodnějšího spoření. Pro ty, kdo chtějí jednorázově uložit vyšší částku se však posunuje až na třetí místo.

Také u MONETY je možno uzavřít smlouvu online. Ale pozor, nárok na dvoutisícovou prémii mají pouze smlouvy uzavřené během měsíce května!

Termínovaný vklad nebo stavebko?

Jednorázový vklad větší částky je velmi dobře srovnatelný s termínovaným vkladem. Zhodnocení je podobně jako u termínovaného vkladu předem dané, na rozdíl od spořicího účtu, kde se úroková sazba může měnit.

Na účet stavebního spoření lze během spoření přidávat další peníze, což u termínovaného vkladu není možné. Bohužel to však neznamená, že tyto další úložky budou zhodnoceny stejně dobře jako počáteční vklad! Zde je potřeba důkladně prozkoumat podmínky, protože zatímco u nejlepšího EFEKTu Modré pyramidy jsou vklady provedené po čtyřech měsících nebo později úročeny pouze nízkou sazbou 0,5 %, u RSTS jsou i následné vklady úročeny třemi procenty, u MONETY pak 2,5 %.

Další rozdíly jsou při předčasném ukončení spoření. U termínovaných vkladů se podmínky pro předčasné ukončení u jednotlivých bank liší, v některých případech není předčasný výběr možný vůbec. Naproti tomu smlouvu o stavebním spoření je možno ukončit kdykoli. Při ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací lhůty však musíme počítat se ztrátou státní podpory a v některých případech také s poplatkem za předčasné ukončení smlouvy.

 

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK