Stavební spoření jako termínovaný vklad? Proč ne?

ochrana spotřebitele praktické rady spoření
13. 5. 2020 | Kam uložit naspořené peníze? Je možno stavební spoření použít jako alternativu k termínovanému vkladu?
S klesajícími úrokovými sazbami se řada střadatelů poohlíží, kam umístit naspořené peníze, aby nesly alespoň nějaký úrok. Stavební spoření je nejčastěji používáno pro pravidelné měsíční nebo roční ukládání peněz, ale dá se použít i jako alternativa k termínovanému vkladu. Dnes existují dokonce dva speciální produkty, které k takovému použití přímo vybízejí. Podívejme se proto blíže na Bonusový vklad Českomoravské stavební spořitelnyEFEKT modré pyramidy.

Tyto produkty ve svých podmínkách vyžadují, aby klient na samotném počátku vložil určitou vyšší částku Pro Bonusový vklad je třeba vložit nejméně 50 000 Kč, pro EFEKT 100 000 Kč a pro EFEKT PLUS dokonce 300 000 Kč. Tyto částky musí být na účet stavebního spoření vloženy během čtyř měsíců od uzavření smlouvy. , proto je nenajdete ve srovnání stavebního spoření. Tam jsou pouze výpočty provedené při pravidelné měsíční úložce. Jejich podmínky jsou však uvedeny v přehledu tarifů.

Termínované vklady a stavební spoření

Klasický termínovaný vklad vypadá tak, že do banky vložíme sjednanou částku na předem stanovenou dobu několika měsíců nebo i let. Po uplynutí této doby nám banka vyplatí naše peníze zpět i s úroky. A to je celé. Obvykle není možné po založení termínovaného vkladu přidávat další prostředky. Chceme-li po čase zhodnotit další peníze, je třeba založit nový termínovaný vklad.

Produkty o kterých si dnes budeme povídat fungují podobně, ale mají řadu možností navíc. Podobné je to, že nejvyššího zhodnocení dosáhneme tak, že na začátku vložíme jednorázově určitou částku, kterou po uplynutí určité doby dostaneme vyplacenou zpět i s úroky. Průběžné spoření či další přikládání peněz je sice možné a všechny vklady jsou úročeny, ale hlavní atrakcí obou nabídek je zvýhodnění vkladů připsaných na účet v samotném počátku.

Navíc jde o účty stavebního spoření podle zákona, se všemi důsledky. Tedy: můžeme zde čerpat státní podporu a po splnění daných podmínek nám vzniká nárok na úvěr, který však nemusíme využítPozor, v některých případech můžeme čerpáním úvěru přijít o některou z výhod či bonusů.. Jaké jsou tedy podmínky těchto nabídek?

Bonusový vklad od Lišky

Českomoravská stavební spořitelna nabízí Bonusový vklad jako variantu tarifu Aktiv Spořicí, který je vylepšen bonusem ve výši 2 % z vkladů připsaných na účet během prvních čtyř měsíců. Podmínkou však je, aby tento vklad činil nejméně 50 000 Kč. Přitom se do vkladů nezapočítává poplatek za uzavření smlouvy, který činí 1 % z cílové částky.

Další výhodnou je nulový poplatek za vedení účtu v letech 2020 až 2022 (standardní poplatek je 360 Kč ročně) a možnost ukončení smlouvy již po dvou letech spoření bez sankčního poplatku (standardně 0,5 % cílové částky, nejméně však 2000 Kč).

Všechny vklady jsou navíc úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 %, ke které je možno získat úrokový bonus dalších 0,6 %. Úrokový bonus však platí jen pro prvních šest let spoření a je vyplacen pouze tehdy, když spoříme alespoň šest let a smlouvu ukončíme výpovědí (nečerpáme tedy úvěr).

Podmínky tedy přímo vybízejí k využití Bonusového vkladu jako termínovaného vkladu na dobu dvou let. Nutno připomenout, že ČMSS při výpovědi po dvou letech sice nebude účtovat sankční poplatek, ale klient ztratí nárok na státní podporu i na úrokový bonus 0,6 %. I přesto jde o nabídku, která stojí za zvážení.

Bonusový vklad na dva roky

Jaký výnos dostaneme, když použijeme Bonusový vklad na dva roky s minimálním vkladem? Zvolíme cílovou částku 55 000 Kč. Cílovou částku zvolíme co nejnižší (abychom neplatili vysoký poplatek za uzavření smlouvy), ale o něco vyšší než vklady, aby nedošlo k přespoření cílové částky. Na počátku vložíme 50 550 Kč. Z tohoto vkladu si spořitelna strhne 550 Kč jako poplatek za uzavření smlouvy a zbude 50 000 Kč což je podle daných podmínek minimum pro získání bonusu.

Cílová částka 55 000 Kč
Doba spoření 2 roky
Počáteční vklad 50 550 Kč
Poplatek za uzavření -550 Kč
Poplatek za vedení účtu 0 Kč
Jednorázový bonus 1 000 Kč
Úroky po zdanění 519 Kč
Státní podpora 0 Kč
Celkem naspořeno 51 519 Kč
Srovnatelný úrok 1,123 %
Bonus ve výši 2 % z vkladu 50 000 Kč činí 1000 Kč, k němu získáme ještě úroky a to je vše. Na státní podporu nemáme nárok, protože smlouva skončí dříve než po šesti letech a další poplatky již neplatíme. Po dvou letech nám tedy stavební spořitelna vyplatí 51 519 Kč což je srovnatelné s úrokovou sazbou termínovaného vkladu 1,123 %. Je to moc nebo málo?

Termínované vklady s dvouletou splatností dnes nabízejí jak lepší, tak i horší zhodnocení. Bonusový vklad na dva roky se nevymyká ani směrem nahoru, ani směrem dolů. Ve srovnání s klasickým termínovaným vkladem však nabízí větší flexibilitu. Především Bonusový vklad nekončí automaticky po dvou letech. Stejně jako každá smlouva o stavebním spoření i Bonusový vklad trvá, dokud jej neukončíme výpovědí. Pokud nám budou podmínky vyhovovat, můžeme spořit dál a spoření ukončit po třech, čtyřech letech, nebo i později. Když vydržíme spořit alespoň šest let, získáme navíc nárok na státní podporu a další úrokový bonus +0,6 %. Jaké zhodnocení docílíme po šesti letech se státní podporou se podíváme na konci.

EFEKT Modré pyramidy

Konkurentem Bonusového vkladu je EFEKT Modré pyramidy. I ten nabízí výhodnější zhodnocení vkladů provedených během prvních čtyř měsíců přičemž vklady v prvních čtyřech měsících musí dosáhnout nejméně 100 000 Kč. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco u Bonusového vkladu získáme jednorázový bonus, u Modré pyramidy máme dodatečný úrok. Tedy úrok ve smyslu: čím déle necháme peníze na účtu, tím vyšší úrok získáme. Poslední větu však musíme korigovat. Podle podmínek získáme nárok na dodatečný úrok ve výši +0,5 %, ovšem pouze na dobu 67 měsíců. Takže po 67 měsících nám Modrá pyramida připíše dodatečný úrok ve výši 0,5 % × 67/12 = 2,79 %, po zdanění 2,37 %. Podmínkou pro získání dodatečného úroku je však spořit (neukončit smlouvu) alespoň šest let.

Tím však zvýhodnění nekončí. EFEKT má navíc zvýhodněný poplatek za uzavření smlouvy. Až do cílové částky 200 000 Kč je uzavření smlouvy zdarma, pro vyšší cílové částky je poplatek roven jednomu procentu z cílové částky snížený o 2000 Kč.

Navíc jsou vklady úročeny základní úrokovou sazbou 0,5 %, poplatek ze vedení účtu činí 25 Kč měsíčně a stejnou částku zaplatíme za roční výpis z účtu.

Kromě EFEKTu má Modrá pyramida v nabídce také EFEKT PLUS. Ten se liší především vyšším zvýhodněným úrokem +0,8 % p. a., ovšem také tvrdší podmínkou pro jeho získání. Během prvních čtyř měsíců je nutno vložit alespoň 300 000 Kč. Další výhodou je nulový poplatek za uzavření smlouvy. Přesněji řečeno: sleva na poplatku činí až 10 000 Kč, což je ovšem také maximum standardního poplatku za uzavření smlouvy. Díky tomu je uzavření smlouvy fakticky bez poplatku.

Kolik to vynese?

Podívejme se nyní, jaké zhodnocení nám nabízí tyto produkty, pokud je využijeme jako termínované vklady na dobu šesti let. Modrá pyramida šestiletou (nebo delší) dobu spoření přímo vyžaduje. Bonusový vklad od Lišky sice umožňuje zkrátit spoření až na dva roky, ale když vydržíme šest let, získáme tím kromě státní podpory také úrokový bonus.

Protože podmínek je skutečně hodně, tady jsou ve stručné (a tedy nutně zjednodušené Pro detailní vysvětlení je nutno prostudovat text článku, nebo ještě lépe přímo podmínky daného produktu. ) tabulce.

ČMSS
Bonusový vklad
MPSS
EFEKT
MPSS
EFEKT PLUS
Základní úroková sazba 0,6  % p. a. 0,5  % p. a. 0,5  % p. a.
Úrokový bonus 0,6  % p. a.
po dobu 6 let
Minimální vklad během prvních 4 měsíců 50 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč
Bonus k tomuto vkladu 2 % 0,5 % p. a.
po dobu 67 měs.
0,8  % p. a.
po dobu 67 měs.
Standardní poplatek za uzavření smlouvy 1  % CČ,
max 15 000 Kč
1  % CČ,
max 10 000 Kč
1  % CČ,
max 10 000 Kč
Sleva na poplatku max 2000 Kč max 10 000 Kč (smlouva je zdarma)
Poplatek za vedení účtu a roční výpis V letech 2020 – 2022 zdarma, pak 360 Kč za každý (i načatý) rok 325 Kč ročně 325 Kč ročně
Poplatek za ukončení smlouvy 0,5  % CČ
min. 2000 Kč, po 2 letech zdarma
1  % z CČ,
po 6 letech zdama
1  % z CČ,
po 6 letech zdama

A jak vypadá výsledek? Na grafu vidíme srovnatelnou úrokovou sazbu termínovaného vkladu při uložení částky 100 000 Kč nebo 300 000 Kč po dobu šesti let. ČMSS je na tom v obou případech o něco lépe. Nemá sice slevu na poplatku za uzavření smlouvy, ale zato jsou vklady úročeny základní úrokovou sazbou 0,6 % s bonusem dalších 0,6 %. Základní sazba Modré pyramidy je jen 0,5 %. MPSS má sice o něco vyšší bonus z počátečního vkladu a nižší poplatky, ale k dosažení výnosu Bonusového vkladu to nestačí.

Výpočet nominální úrokové sazby termínovaných vkladů, která by byla srovnatelná s výnosy Bonusového vkladu a tarifu EFEKT (PLUS). Výpočet je prováděn se započtením všech standardních poplatků a daní, podle podmínek jednotlivých stavebních spořitelen. Výpočet předpokládá začátek spoření v polovině roku, kdy je proveden jednorázový vklad a ukončení spoření po 6 letech. Měsíční vklady jsou nulové.

Protože v tomto článku porovnáváme stavební spoření s termínovanými vklady, nepracujeme zde s čistou úrokovou sazbou (která předpokládá měsíční úročení vkladů), ale výnos je přepočítán na nominální úrokovou sazbu termínovaného vkladu. Tedy s ročním připisováním vkladů (které je u termínovaných vkladů obvyklejší) a před zdaněním. Tyto sazby je tedy možno přímo porovnat s ceníkovými sazbami termínovaných vkladů.
Na první pohled může působit paradoxně, že při vkladu 300 000 Kč je výnos nižší než při vkladu 100 000 Kč a to i přesto, že EFEKT PLUS má zvýhodněné úročení +0,8 %, zatímco EFEKT (pro nižší vklad) pouze +0,5 %. Pokles zhodnocení je způsoben tím, že příliš vysoké vklady nevyužijí efektivně státní podporu. Ta má strop 2000 Kč ročně a pokud spoříme více než 20 000 Kč ročně, pak státní podpora již neroste. A to je právě případ vkladů v hodnotě 300 000 Kč.

Jaký je tedy závěr? Ve srovnání těchto dvou produktů vychází lépe Bonusový vklad od Lišky. Nabízí vyšší zhodnocení vkladů i vyšší flexibilitu. Po dvou letech je možno smlouvu ukončit s přijatelným výnosem.

Obě nabídky se neztratí ani ve srovnání s širší konkurencí. Asi nenajdeme mnoho nabídek termínovaných vkladů, které by nabízely vyšší zhodnocení než Bonusový vklad či EFEKT. A K tomu je nutno přidat již zmíněnou vyšší flexibilitu stavebního spoření – zejména Bonusového vkladu, který je možno ukončit dříve. Na oba účty je možno v průběhu spoření přidávat další peníze, ty však nejsou zhodnoceny jednorázovým bonusem jako vklady na začátku. Nevýhodou jsou poměrně komplikované podmínky, je zde řada bonusů, poplatků a zvýhodnění a je třeba opravdu pečlivě uvažovat jak vše nastavit, aby to fungovalo k naší spokojenosti. Pro ty, kteří hledají kam uložit své peníze na dobu šesti let jde však o možnost která rozhodně stojí za zvážení.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK