Rodiče budou moci ukončovat smlouvy o stavebním spoření svých nezletilých dětí

děti uzavření smlouvy zákon
16. 3. 2016 | Senát schválil dlouho očekávanou novelu zákona o stavebním spoření. Rodiče budou moci ukončovat smlouvy o stavebním spoření svých dětí i bez opatrovnického soudu.
Senát dnes schválil novelu Zákona o stavebním spoření, podle které budou rodiče moci ukončovat smlouvy o stavebním spoření svých nezletilých dětí. Novelu musí ještě podepsat prezident, účinná bude okamžikem, kdy vyjde ve Sbírce zákonů.

Změna zákona o stavebním spoření

Ukončování smluv nezletilých dětí usnadní doplnění § 5 Zákona o stavebním spoření o nový odstavec (13):
(13) Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při  správě jmění dítěte, dojde-li k němu po  uplynutí doby stanovené v  § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.
Pro ukončení smlouvy dítěte bez opatrovnického soudu tedy musí být splněny dvě podmínky.
  1. Především musí s ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče. To je důležité zejména tehdy, kdy jsou rodiče rozvedeni, nebo mají neshody.
  2. Druhou podmínkou je, že smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty. To zřejmě nebude pro většinu rodičů problém, protože dodržení této lhůty je podmínkou pro výplatu státní podpory.
Pokud se tedy rodiče na ukončení smlouvy dítěte nedohodnou, nebo pokud by chtěli smlouvu ukončit předčasně, bude muset rozhodovat opatrovnický soud, stejně jako je tomu dnes.

Kdy bude zákon účinný?

Zákon, který byl schválen oběma komorami Parlamentu bude nyní předán prezidentovi. Ten jej může podepsat, nebo do 15 dnů vrátit Poslanecké sněmovně. Vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů by pak mělo nastat do 30 dnů od doručení přijatého zákona Ministerstvu vnitra.

Co předcházelo?

Poprvé jsme o této novele psali přibližně před rokem. Skupina poslanců v čele s Petrem Fialou (ODS) přeložila v březnu 2015 návrh novely zákona o stavebním spoření.

Vláda tento návrh projednala v dubnu 2015 a nedoporučila jej ke schválení. Poslanecká sněmovna však návrh projednala a začátkem února 2016 jej schválila v upraveném znění. Dnes byl návrh schválen i Senátem.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK