Raiffeisenka má nový tarif stavebního spoření, tentokrát univerzální

analýza praktické rady RSTS spoření úrok
1. 2. 2023 | Nový tarif stavebního spoření Raiffeisen stavební spořitelny můžeme použít jak ke zhodnocování vkladů tak i pro získání levného úvěru na bydlení.
Se začátkem února mění Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) svůj základní tarif stavebního spoření. Nese označení SPOŘENÍ S 231 a přináší hned několik změn. Mění se podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření a podstatných změn doznalo i nastavení úrokových sazeb. Nový tarif je zajímavý především jako univerzální tarif pro ty, kdo chtějí výhodně zhodnocovat své vklady, ale chtějí mít současně možnost využít levný úvěr.

Základní parametry nového tarifu SPOŘENÍ

Na první pohled zaujme především snížení základní úrokové sazby z vkladů ze 3 % na 0,5 %. K základní úrokové sazbě však můžeme získat úrokové zvýhodnění +2,2 %, nebo pro klienty Raiffeisenbank dokonce 2,7 %. Úrokové zvýhodnění má své podmínky a omezení a ještě se k němu vrátíme. Se snížením základní úrokové sazby z vkladů se však snižuje také úročení úvěru ze stavebního spoření na 3,5 %.

Zde je dobré zpozornět. Dřívější tarif SPOŘENÍ byl pro úvěrování velmi špatně použitelný, protože měl sice příznivé podmínky pro přidělení úvěru, ale samotná sazba úvěru ze stavebního spoření byla 6 %. Nový tarif nabízí úvěr se sazbou 3,5 %, což je mnohem zajímavější. Podmínky pro přidělení se zpřísnily, avšak nikoli nepřiměřeně. Pro získání úvěru je potřeba naspořit 40 % cílové částky, cílový ukazatel zhodnocení zůstává 64 a nemění se ani koeficient ukazatele zhodnocení (2,7).

Nový tarif SPOŘENÍ se tak stává univerzální nabídkou takříkajíc pro všechny. Ti, kdo chtějí zhodnocovat své vklady, mohou spořit po dobu šesti let a využít úrokové zvýhodnění. Ti, kdo chtějí úvěr se zajímavou úrokovou sazbou 3,5 %, musí se zříci úrokového zvýhodnění, ale na nízké úrokové sazbě ušetří mnohem více.

Tarif SPOŘENÍ S 231
Spoření
Úročení vkladů 0,5  % p. a.1)
Minimální měsíční vklad 0,3 % cílové částky
Poplatky
Poplatek za uzavření smlouvy zdarma
Poplatek za vedení účtu 88 Kč čtvrtletně
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma
poštou 22 Kč
Úvěr ze stavebního spoření
Úroková sazba úvěru 3,5  % p. a.
Minimální měsíční splátka úvěru 0,65 % cílové částky
Podmínky pro přidělení2)
Minimální doba spoření 21 měsíců
Minimální naspořená částka 40 % cílové částky
Koeficient ukazatele zhodnocení 2,7
Minimální ukazatel zhodnocení 64
Poplatky
Poplatek za poskytnutí úvěru zdarma
Poplatek za vedení účtu 93 Kč čtvrtletně
Poplatek za roční výpis z účtu elektronicky zdarma
poštou 22 Kč
1) Navíc můžeme získat úrokové zvýhodnění, podmínkou je však pravidelné spoření po dobu alespoň 6 let a nečerpání úvěru. Pokud máme zájem o úvěr ze stavebního spoření, nemáme na úrokový bonus nárok. Výše úrokového zvýhodnění je 2,2 %, při spoření z běžného účtu u mateřské Raiffeisenbank dokonce 2,7 %.
2) Podmínky pro přidělení musí být splněny v rozhodný den, tj. 3 měsíce před vlastním přidělením.

Úrokové zvýhodnění

Základní úroková sazba nového tarifu SPOŘENÍ je pouhých 0,5 %, ale není velkým problémem sáhnout si na úrokové zvýhodnění. To má hodnotu 2,2 %, pro klienty mateřské Raiffeisenbank dokonce 2,7 %. Celkové zhodnocení tedy může být až 2,7 % (pro klienty RB 3,2 %).

Podmínky pro získání úrokového zvýhodnění sice vypadají komplikovaně, ale jsou docela dobře splnitelné. V podstatě stačí pravidelně spořit alespoň 6 let v souladu se smlouvou. Úrokové zvýhodnění však má i svá omezení. Platí jen po dobu prvních šesti let spoření, po uplynutí této doby úrokové zvýhodnění končí a vklady jsou nadále úročeny opět jen základní sazbou 0,5 %. Druhým omezením je výše naspořené částky. Úrokové zvýhodnění se týká jen zůstatku do 1 mil. Kč. Vše co je nad touto hranicí je úročeno jen základní sazbou. Úrokové zvýhodnění také nedostaneme vyplaceno v případě, že využijeme úvěr ze stavebního spoření nebo když později změníme tarif či cílovou částku.

Úplný seznam podmínek vypadá pro úrokové zvýhodnění vypadá následovně:

  • Smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena od 1. února 2023 v tarifu SPOŘENÍ S 231.
  • Na smlouvu je třeba spořit nejméně 0,3 % cílové částky měsíčně po dobu 72 měsíců. Vklady je možno „předspořit“ vložením mimořádné úložky. Splnění podmínky pravidelného spoření se kontroluje na konci kalendářního roku a v 72. měsíci spoření.
  • Smlouva nesmí být ukončena před uplynutím 72 měsíců od uzavření.
  • U smlouvy nesmí být po celou dobu trvání změněna cílová částka, nesmí být převedena na jiný tarif ani k ni nesmí být sjednána úvěrová smlouva.
  • Po dobu trvání smlouvy nesmí být nakládáno s uspořenou částkou.
  • Úrokové zvýhodnění se vztahuje pouze na zůstatek do výše 1 mil. Kč. Zůstatek nad touto hranicí se úročí pouze základní úrokovou sazbou.
  • Zůstatek je úročen úrokovým zvýhodněním pouze po dobu prvních 72 měsíců.
  • Úrokové zvýhodnění není průběžně připisováno na účet, je klientovi vyplaceno až při ukončení smlouvy společně s uspořenou částkou.
Základní sazba úrokového zvýhodnění je 2,2 %, což společně se základní úrokovou sazbou 0,5 % dává celkových 2,7 %. Klienti, kteří budou na smlouvu o stavebním spoření posílat své vklady z účtu vedeného u Raiffesenbank, mají úrokové zvýhodnění dokonce 2,7 %, takže jejich vklady mohou být úročeny až 3,2 %.

Zhodnocení vkladů je zajímavé pro klienty Raiffeisenbank

Základní sazba s úrokovým zvýhodněním 2,2 % znamená úročení vkladů 2,7 %. To není mnoho, konkurence nabízí víc. Mnohem zajímavější je SPOŘENÍ pro ty, kdo mají běžný účet u Raiffeisenbank, protože jim úrokové zvýhodnění vzroste na 2,7 %, což společně se základní sazbou 0,5 % dá pěkných 3,2 %. Nejvíce však mohou vydělat ti, kdo si založí nový účet u Raiffeisenbank. Kromě lepšího úrokového zvýhodnění mohou dostat dvě další prémie – až 3000 Kč od Raiffeisenbank a od RSTS 1000 Kč, pokud si klient převede svůj platební styk na nový běžný účet u Raiffeisenbank.

Detailní přehled o zhodnocení vkladů v tarifu SPOŘENÍ získáte ve srovnávači stavebního spoření.

Úvěr ze stavebního spoření se sazbou 3,5 %

Nový tarif SPOŘENÍ se stává zajímavým univerzálním tarifem stavebního spoření se vším všudy. Tedy i s nabídkou úvěru ze stavebního spoření. Jeho úroková sazba je 3,5 % bez ohledu na způsob zajištění. U RSTS můžeme bez zajištění nemovitostí získat úvěr až do 1,5 mil. Kč, pro vyšší částky už bude požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. V obou případech však bude náš úvěr úročen jen 3,5 %.

Pro získání úvěru musíme naspořit 40 % cílové částky a dosáhnout předepsaného hodnotícího čísla (ukazatele zhodnocení). Podmínky jsou nastaveny velmi kultivovaně, takže když na počátku spoření vložíme jednorázově 40 % cílové částky (a dále již nespoříme), získáme přidělení úvěru za 2 roky a 3 měsíce, tedy nedlouho po uplynutí minimální zákonné lhůty Podle zákona o stavebním spoření nesmí být čekací doba na úvěr ze stavebního spoření kratší než 2 roky. .

Minimální měsíční splátka úvěru je 0,65 % cílové částky, což znamená dobu splatnosti nejvýše 13 let. Minimální hodnota SKLV dosažitelná v tomto tarifu je kolem 0,32. To je velmi dobrý kompromis mezi přívětivostí tarifu pro klienta jeho bezpečností pro stavební spořitelnu.

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí kromě tarifu SPOŘENÍ také tarify REPO a HYPO. Ty mají ještě nižší úrokové sazby, nicméně jsou zajímavé pouze pro klienty, kteří s vysokou pravděpodobností plánují využití úvěru. Zejména tarif HYPO je velmi zajímavý nízkou úrokovou sazbou úvěru (2,99 %!) i tím, že pro přidělení úvěru stačí naspořit jen 20 % cílové částky. Jeho úroková sazba vkladů je však 0,1 % bez jakéhokoli úrokového zvýhodnění. V případě že se nerozhodneme úvěr využít, ztratíme tak více na nízkých vkladových úrocích.

Pro výpočet čekací doby a splácení úvěru ze stavebního spoření je možno použít srovnávače úvěrů ze stavebního spoření.

analýza obchodní výsledky

Stavební spořitelny poskytly v říjnu o třetinu více úvěrů než před rokem

Z velkého počtu publikovaných obchodních výsledků stavebních spořitelen nápadně vyčnívá jeden. Objem nových úvěrů stavebních spořitelen za měsíc říjen.

Nové SPOŘENÍ jako zajímavý univerzální tarif

Nový tarif SPOŘENÍ je bezesporu zajímavý. Snížením úrokové sazby a komplikací s úrokovým zvýhodněním nepotěšil zájemce o zhodnocování vkladů. Vznikl však pěkný a udržitelný tarif pro skutečné stavební spoření. Tedy výhodné spoření se státní podporou, které můžeme v případě potřeby využít pro čerpání úvěru s nízkou a pevnou úrokovou sazbou (3,5 %). Čerpáním úvěru sice přijdeme o úrokové zvýhodnění, ale díky nízkému úročení úvěru ušetříme na splátkách mnohem více.

Smlouvu o stavebním spoření je možno sjednat online na webu RSTS, ale bohužel pouze s cílovou částkou 200 tis. Kč. Taková sílová částka je plně postačující, když chceme pouze spořit a nemáme zájem o úvěr. Chceme-li však mít smlouvu o stavebním spoření jako zálohu pro případ že budeme potřebovat úvěr, je dobré zvážit jakou cílovou částku si zvolíme. Cílovou částku sice můžeme později změnit, ale stavební spořitelna nemusí s takovou změnou souhlasit. Navíc změnou cílové částky přijdeme o úrokové zvýhodnění. Proto pokud uvažujeme o úvěru, je dobré předem vše velmi důkladně zvážit.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK