Překlenovací úvěry na začátku března

stavební spoření
4. 3. 2019 | Do března vstupují překlenovací úvěry stavebních spořitelen bez velkých změn.
Úrokové sazby nerozhodně přešlapují, některé hypotéční úvěry zlevňují, jak reagují stavební spořitelny? Nejzajímavějším počinem v průběhu února bylo razantní navýšení stropu, který má Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) pro nezajištěné úvěry. Jsou-li po úvěrovou smlouvou podepsání dva dlužníci, mohou na družstevní byt získat bez zajištění nemovitostí až 2,5 mil. korun. Jakkoli je tato změna zajímavá, na našem porovnání úrokových sazeb se neprojeví. Tam vidíme pouze navýšení čisté úrokové sazby u Modré pyramidy, která s prvním březnem ukončila akční nabídku slevy na poplatku za poskytnutí Hypoúvěru.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí

V grafu jsou zobrazeny čisté úrokové sazby nejlevnějšího a nejdražšího překlenovacího úvěru, který je v nabídce dané stavební spořitelny. Čistá úroková sazba byla vypočtena za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální). Šedé hodnoty ukazují stav před měsícem.

Další podrobnosti ke grafu jsou uvedeny v metodice

V oblasti překlenovacích úvěrů hypotéčního typu porovnáváme úvěry zajištěné nemovitostí o objemu 1 mil. Kč.

Jedinou změnu registrujeme u Modré pyramidy. Tam s koncem února skončila akční nabídka slevy za poskytnutí Hypoúvěru. To se projevilo zvýšením čisté úrokové sazby, nominální sazby zůstaly beze změny.

Na prvních dvou místech tedy zůstává Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) a její HYPOsplátka s tří- a pětiletou fixací (čistá úroková sazba od 2,744 %). Následuje Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) se speciální nabídkou pro refinancování, zdravotníky a učitele (čistá úroková sazba od 2,987 %). Po sedmi různých variantách ČMSS následuje Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka) a její Hypoúvěr od Buřinky.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější překlenovací úvěr zajištěný nemovitostí je dnes Hyposplátka Raiffeisen stavební spořitelny. Milionový úvěr je možno získat s čistou úrokovou sazbou od 2,744 %.

Překlenovací úvěry bez zajištění nemovitostí

Čisté úrokové sazby nezajištěných překlenovacích byly vypočteny za předpokladu, že klient čerpá překlenovací úvěr ve výši 100 tis. Kč a splácí jej pravidelně měsíčně tím nejvýhodnějším způsobem, který mu podmínky stavební spořitelny dovolují (tedy takovou měsíčné splátkou, při které je čistá úroková sazba minimální).
Ve srovnání překlenovacích úvěrů bez zajištění nemovitostí jsou porovnávány nejvýhodnější nabídky pro překlenovací úvěry v objemu 100 tis. Kč.

Zásadní změnou, která však nemá vliv na pořadí překlenovacích úvěrů podle úrokových sazeb je Úvěr od Buřinky pro družstevní bydlení. Ten je možno získat až do 2,5 mil. Kč bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, pokud jsou v závazku alespoň dva dlužníci. To je však jediná změna, která se na poli překlenovacích úvěrů během posledního měsíce odehrála.

Na první pozici tak zůstává Úvěr od Buřinky Stavební spořitelny České spořitelny určený pro refinancování, s čistou úrokovou sazbou 4,864 %. Na druhém místě je Půjčka ProBydlení od Wüstenrot stavební spořitelny, rovněž určená pro refinancování, s čistou úrokovou sazbou 4,981 %. Na třetí příčce je Rychloúvěr Modré pyramidy (5,157 %), což je zároveň nejlevnější nezajištěný překlenovací úvěr pro takříkajíc obecné použití. Na rozdíl od předchozích dvou, které jsou určeny jen pro refinancování, Rychloúvěr podobné omezení nemá.

Čisté úrokové sazby překlenovacích úvěrů bez zajištění zástavním právem k nemovitosti. Nejlevnější nabídku má Stavební spořitelna České spořitelny, její Úvěr od Buřinky určený pro refinancování má čistou úrokovou sazbu 4,864 %. Nejlevnější překlenovací úvěr bez omezení účelu je Rychloúvěr Modré pyramidy, s čistou úrokovou sazbou 5,157 %.

Uvedené hodnoty byly vypočteny jednotnou metodikou, takže představují objektivní pohled na aktuální nabídku překlenovacích úvěrů. Kritériem pro porovnání úvěrů je čistá úroková sazba, která na rozdíl od nominální úrokové sazby, zohledňuje kromě úroků také veškeré poplatky, daně a výnosy související s daným překlenovacím úvěrem. Pro zjednodušení nejsou jednotlivé nabídky členěny podle délky fixace úrokové sazby, hodnoty LTV a dalších parametrů, které jsou důležité pro klienty, kteří si vybírají konkrétní produkt. Pro účely takového výběru je nutno zohlednit podrobné podmínky, které jsou zveřejněny v porovnání překlenovacích úvěrů.

Přehled překlenovacích úvěrů k 1. 3. 2019

Zajištěné nemovitostí
Tarif ČUS
RSTS HYPOsplátka 80 Fix3 2,744 %
RSTS HYPOsplátka 80 Fix5 2,982 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 30 2,987 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 30 2,987 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 3,049 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 3,060 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 3,074 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 25 3,076 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 25 3,076 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 3,088 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,391 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,684 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix3-10 3,721 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,769 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix3 3,780 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,785 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 3,808 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,831 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,851 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 3,860 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,869 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,896 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,896 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,901 %
RSTS HYPOsplátka 90 Fix5 4,024 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix3-10 4,024 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 4,198 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 4,597 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 4,703 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 4,741 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,780 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,806 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 4,819 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,828 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,838 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,883 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,905 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,959 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 5,081 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 5,081 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 5,182 %
Bez zajištění nemovitostí
Tarif ČUS
SSČS Úvěr od Buřinky refin 4,864 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,981 %
MPSS Rychloúvěr 5,157 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 3 5,379 %
SSČS Úvěr od Buřinky – dužstevní bydlení 5,379 %
RSTS REKOpůjčka Fix3 5,615 %
SSČS Úvěr od Buřinky Fix 6 5,677 %
SSČS Trend Fix 3 5,720 %
WÜST ProBydlení Expres + PÚ-Tarif OF-P 5,791 %
RSTS REKOpůjčka Fix5 5,870 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv Spořicí 5,975 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 15 6,007 %
WÜST ProBydlení + PÚ-Tarif OF-P 6,066 %
ČMSS Kredit Max + Aktiv 20 6,125 %
SSČS Úvěr od Buřinky 3,05  % / 6,05  % 6,176 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 15 6,200 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv 20 6,211 %
ČMSS Kredit Plus + Aktiv Spořicí 6,252 %
ČMSS Kredit Refin + Aktiv Spořicí 6,252 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 15 6,807 %
SSČS Trend Fix 6 6,812 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv 20 6,826 %
ČMSS Kredit Start + Aktiv Spořicí 6,927 %
WÜST ProBydlení Expres + ProÚvěr OZ-U 7,082 %
SSČS Trend Fix 10 7,269 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření OF-S 7,275 %
WÜST ProBydlení Expres + ProSpoření eOF-S 7,338 %
WÜST ProBydlení + ProÚvěr OZ-U 7,747 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření OF-S 7,810 %
WÜST ProBydlení + ProSpoření eOF-S 7,884 %Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře