Překlenovací úvěry ČMSS zajištěné nemovitostí budou dražší

ČSOBS překlenovací úvěr
5. 9. 2018 | Dneškem zvyšuje Českomoravská stavební spořitelna úrokové sazby překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí o 0,1 procentního bodu.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) splatností od 5. září 2018 zvyšuje úrokové sazby nových překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí o 0,1 procentního bodu. Mění se také parametry některých speciálních nabídek se zvýhodněnými sazbami.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Zajištěné meziúvěry zdražují o 0,1 procentního bodu

Hlavní změnou je plošné zvýšení úrokových sazeb zajištěných překlenovacích úvěrů. Ty nesou v případě ČMSS obchodní označení Topkredit (jejich úroková sazba je pevná až do přidělení cílové částky) nebo Tophypo (úroková sazba je fixovaná na 3 nebo 6 let, podobně jako u hypoték). Úrokové sazby závisí na fixaci úrokové sazby, objemu úvěru a poměru výše úvěru k hodnotě nemovitosti, kterou je úvěr zajištěn (LTV). V následující tabulce je přehled úrokových sazeb pro překlenovací úvěry s hodnotou LTV do 80 %.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Top
Objem úvěrového případu Topkredit Tophypo Fix 3 Tophypo Fix 6
do 900 000 Kč 3,29 % 3,19 % 3,29 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 3,09 % 2,99 % 3,09 %
2 000 000 Kč a více 2,99 % 2,89 % 2,99 %

Slevy a přirážky k základní úrokové sazbě

Výše uvedené sazby jsou sazby základní, konečná výše úrokové sazby může být ještě upravena oběma směry:
  • Pro úvěry s hodnotou LTV nad 80 % se úroková sazba zvyšuje o jeden procentní bod, přičemž nejvyšší povolená hodnota LTV činí 90 %.
  • V případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z pojistných produktů (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti), může být úroková sazba dále snížena, a to až o 0,4 procentního bodu.
  • Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké.

Zvýhodněný Top Refin pro refinancování

Pokud bude úvěr použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí a poskytnutého jinou bankou, nebo ke koupi bytu od obce v rámci privatizace, nabízí ČMSS zvýhodněný překlenovací úvěr Top Refin. Jde o překlenovací úvěr, který je poskytován bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, ovšem se sazbami, které odpovídají zajištěnému úvěru. Výše překlenovacího úvěru je omezena částkou 1 mil. Kč.

Překlenovací úvěr Top Refin je nově nabízen pouze v komibinaci s tarifními variantami Aktiv 15 a Aktiv 20 (donedávna bylo možné použít i tarifní varianty Aktiv 25 a Aktiv 30). Rovněž zde se zvyšují úrokové sazby o desetinu procentního bodu.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Top Refin
Objem úvěrového případu Sazba
do 900 000 Kč 3,29 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 3,09 %
2 000 000 Kč a více 2,99 %

Pro refinancování, učitele a lékaře

Změny doznala i speciální nabídka pro refinancování, učitele a lékaře. Základní podmínky zůstávají, nabídka je určena klientům, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  • úvěr bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, přičemž tento úvěr byl řádně splácen nejméně dva roky, nebo
  • dlužníkem je učitel / učitelka, nebo lékař / lékařka či zdravotník / zdravotnice (mezi učitele se počítají učitelé od mateřských škol až po vysoké školy, mezi zdravotníky pak sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, atd.)
Klient si může zvolit, zda chce mít tuto sazbu pevnou, nebo fixovanou na 3 nebo 6 let. Úroková sazba pro tříletou fixaci zůstává 1,99 %, pevná sazba a fixace na 6 let však bude dražší – 2,29 %

Shrnutí

Nabídka překlenovacích úvěrů Českomoravské stavební spořitelny je velmi košatá. Existuje celá řada kombinací a když se podíváme na žebříček překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostí, seřazený podle čisté úrokové sazby, najdeme nabídku ČMSS ve všech jeho částech, především však na horních příčkách.

Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí
Stav k  5. 9. 2018
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 30 2,498 %
ČMSS Tophypo+ Fix3 + Aktiv 25 2,589 %
RSTS HYPOsplátka 80 2,602 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 3 2,684 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 6 2,684 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 30 2,790 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv Spořicí 2,850 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 20 2,855 %
ČMSS Tophypo+ Fix6 + Aktiv 25 2,880 %
ČMSS Topkredit+ + Aktiv 15 2,882 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 80 Fix 10 3,189 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 3-5 3,316 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 30 3,483 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 3 3,492 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 6 3,492 %
ČMSS Tophypo 80 Fix3 + Aktiv 25 3,570 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 30 3,584 %
RSTS HYPOsplátka 90 3,632 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 20 3,634 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv 15 3,656 %
ČMSS Tophypo 80 Fix6 + Aktiv 25 3,669 %
ČMSS Topkredit 80 + Aktiv Spořicí 3,690 %
MPSS Hypoúvěr 80 Fix 8-10 3,721 %
SSČS Hypoúvěr od Buřinky 90 Fix 10 3,997 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 3-5 4,327 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 30 4,497 %
ČMSS Tophypo 90 Fix3 + Aktiv 25 4,576 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 30 4,600 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 20 4,627 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv 15 4,639 %
ČMSS Tophypo 90 Fix6 + Aktiv 25 4,678 %
MPSS Hypoúvěr 90 Fix 8-10 4,732 %
ČMSS Topkredit 90 + Aktiv Spořicí 4,747 %
WÜST ProBydlení H + PÚ-Tarif OF-P 4,773 %
WÜST ProBydlení – refinancování 4,773 %
WÜST ProBydlení Expres H + PÚ-Tarif OF-P 4,915 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProÚvěr OZ-U 5,940 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření OF-S 6,153 %
WÜST ProBydlení H + ProÚvěr OZ-U 6,171 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření OF-S 6,171 %
WÜST ProBydlení Expres H + ProSpoření eOF-S 6,211 %
WÜST ProBydlení H + ProSpoření eOF-S 6,251 %
V tabulce je čistá úroková sazba pro překlenovací úvěr ve výši 1 mil. Kč při optimálním způsobu splácení.
I přes zdražení se překlenovací úvěry Lišky drží stále na čelních pozicích, a to díky zvýhodněným sazbám pro refinancování, učitele a lékaře. Stále více se však na špičku žebříčku derou překlenovací úvěry Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky), které nejsou omezeny na vybraný okruh klientů, ale jde o standardní produkty.

Aktuální zdražení překlenovacích úvěrů Lišky je však jen dalším logickým krokem v současné ekonomické situaci. Růst úrokových sazeb zřejmě nelze zastavit a na postupné zdražování úvěrů si budeme muset zvyknout.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK