Nejvýhodnější stavební spoření dnes nabízí Raiffeisenka

praktické rady RSTS spoření
2. 9. 2019 | Stavební spořitelny zostřují konkurenční boj a klienti z toho mají prospěch. Raiffeisen stavební spořitelna nabízí čisté zhodnocení vkladů, které se blíží ke čtyřem procentům.
Akčních nabídek které lákají klienty do stavebních spořitelen přibývá. Dnes nejlépe zhodnotíte vklady u Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). To proto, že kromě nejlepších úrokových sazeb začala nabízet slevu na poplatku za uzavření smlouvy 2000 Kč. Slevu dostanou všichni, kteří v období od 2. září do 31. října 2019 uzavřou u RSTS smlouvu o stavebním spoření s cílovou částkou nejméně 200 000 Kč.

Aktualizace
Akce je prodloužena do 20. prosince.

Poplatek se slevou 2000 Kč

Sleva na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření je nejběžnější způsob, jakým jednotlivé stavební spořitelny vylepšují svou nabídku. Stejné je to i v tomto případě. Standardní poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření je jedno procento z cílové částky. Sleva 2000 Kč znamená, že smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč jsou uzavírány zdarma, u vyšších cílových částek se doplatí pouze rozdíl, tedy jedno procento z cílové částky snížené o 200 000 Kč.

To, co je na nabídce Raiffeisenky tak zajímavé je jednoduchost. Sleva platí pro každého, bez dalších omezujících podmínek. Jedinou podmínkou je, že smlouva musí znít na cílovou částku nejméně 200 000 Kč a po uzavření je možno cílovou částku snížit pouze v případě, kdy klient žádá o překlenovací úvěr. To však nelze dost dobře považovat za omezení, protože pro klienty kteří pouze spoří cílová částka nehraje velkou roli a pro zájemce o překlenovací úvěr je úprava možná. Velkorysost této akční nabídky je tedy příkladná a znamená velký vstřícný krok směrem ke klientovi. Připomínám, že dosavadní podobná akční nabídka RSTS vyžadovala navíc nejen uzavření další smlouvy v tarifu FELIX ale ještě vložení nejméně 10 000 Kč (lépe však 20 000 Kč) na účet během dvou či tří měsíců. To je dnes pryč a slevu dnes dostane skutečně každý.

Sleva se tedy týká jak spořicího tarifu SPOŘENÍ S 191, tak i spořicího tarifu pro mladé JUNIOR S 181, a to bez ohledu na to, zda bude smlouva uzavřena u finančního poradce nebo online.

Úročení 1,2 %, pro mladé 1,5 %

Pro mladé, kteří v den uzavření smlouvy dosáhli věku nejvýše 25 let (včetně), dává RSTS v tarifu JUNIOR S 181 úrokovou sazbu 1,5 % p. a., což je nejvyšší úroková sazba, kterou dnes mezi stavebními spořitelnami najdeme. Ostatní se musí spokojit s tarifem SPOŘENÍ S 191 a úrokovou sazbou 1,2 %. I tak ale stejnou sazbu nabízí pouze Wüstenrot a (s určitými podmínkami) ČMSS, vyšší úrok jiná stavební spořitelna nenabízí.

I v případě úročení platí, že jde o běžnou úrokovou sazbu „pro všechny“, bez dalších podmínek a omezení.

Poplatky za vedení účtu jsou obvyklé – 80 Kč čtvrtletně (tj ročně 320 Kč), přičemž po šesti letech se poplatek zvyšuje na 88 Kč čtvrtletně. Elektronický výpis z účtu je zdarma, klasický papírový stojí navíc 21 Kč (zasílá se jednou ročně).

Výsledek: nejvyšší výnos

Před dvěma týdny jsem chválil Lišku za vydařenou akční nabídku, která zajistila klientům výhodné zhodnocení vkladů a navíc byla jednoduchá. Akce ČMSS včera skončila a tato nabídka Raiffeisenky je jejím více než důstojným pokračovatelem. Nabízí ještě o něco lepší zhodnocení vkladů a má prosté až minimalistické podmínky. Pokud to má být začátek trendu, máme se v budoucnu na co těšit.

Tarify určené pro spoření
Stav k  2. 9. 2019
RSTS JUNIOR S 181 akce 3,972 %
RSTS JUNIOR S 181 online akce 3,972 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 online akce 3,709 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 akce 3,709 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
ČMSS AktivPlus online akce 3,586 %
ČMSS AktivPlus Spořicí akce 1500 Kč 3,586 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
SSČS Online Akce 3,522 %
SSČS Akce 2000 Kč 3,522 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
RSTS SPOŘENÍ S 191 3,315 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
ČMSS AktivPlus Spořicí 3,190 %
SSČS Standard 3,129 %
MPSS Moudré spoření 3,125 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád+ 3,077 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
Zhodnocení vkladů v tarifu JUNIOR S 181 včetně poplatků a daní se díky státní podpoře dostává těsně pod čtyři procenta, na 3,972 %. Pro srovnání – kdybychom chtěli stejného zhodnocení dosáhnout klasickým spořicím účtem, musel by být úročen 4,673 %.

U tarifu SPOŘENÍ S 191 je čisté zhodnocení díky nižší nominální sazbě menší – 3,709 %, což opět pro srovnání znamená 4,364 % před zdaněním. Těchto hodnot je možno dosáhnout při pravidelném spoření 1700 Kč což je částka, při které se nejlépe využije státní podpora.

Na žebříčku nejvýhodnějších nabídek tedy obsadila Raiffeisen stavební spořitelna první čtyři místa a věru zaslouženě. V žebříčku uvádím odděleně tarify uzavřené online od tarifů uzavíraných prostřednictvím obchodních zástupců, protože pro tuto akci provedla RSTS jednu technickou úpravu: online je možno uzavřít smlouvy pouze s cílovou částkou 200 000 Kč. To proto, aby někdo omylem nezvolil nižší cílovou částku a nepřipravil se tak o zvýhodnění. Výsledné zhodnocení je však stejné bez ohledu na způsob uzavření.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK