Máte staré stavebko a chcete hypotéku? Můžete hodně ušetřit!

praktické rady úvěr
8. 10. 2022 | Přehled úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření u smluv uzavřených v minulosti. Sazby u smluv sjednaných před rokem 2022 začínají na 2,99 % a končí (ano, končí!) na 4,50 %
Průměrné úrokové sazby úvěrů na bydlení jsou dnes někde mezi šesti a sedmi procenty. To ale neznamená, že nelze získat levnější nabídku. Dříve než se vydáme do banky, vyplatí se nahlédnout do šuplíku, kde může ležet smlouva o stavebním spoření. Smlouva o stavebním spoření nám totiž dává právo na úvěr s předem sjednanou úrokovou sazbou. Pokud jste smlouvu uzavřeli před rokem nebo ještě dříve, máte jistotu, že můžete získat úvěr na bydlení se sazbou nejvýše 4,5 %. Kdo najde takovou starou smlouvu o stavebním spoření, je to jako když najde poklad. Na každý milion korun cílové částky nám může ušetřit až 200 tisíc korun.

Na jaké sazby má nárok třetina českých domácností?

Úvěr ze stavebního spoření

Uzavřením smlouvy o stavebním spoření nám vzniká nárok na úvěr ze stavebního spoření. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je zákonem omezená a musí být sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření. Úvěr však můžeme získat až po určité době spoření. Pokud potřebuje peníze dříve, můžeme využít překlenovací úvěr.
V české republice je dnes okolo 3,3 milionu platných smluv o stavebním spoření. To je přibližně jedna třetina obyvatel. Většina z nás uzavřela smlouvu s cílem spořit a čerpat státní podporu. Ne každý ale ví, že smlouvou o stavebním spoření automaticky vzniká právo na úvěr. Když se podíváme do smlouvy o stavebním spoření, najdeme tam dokonce výši úrokové sazby tohoto úvěru. A čísla která tam najdeme nás možná příjemně překvapí.

Pro smlouvy uzavírané v období let 2015 – 2021 se úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření pohybovaly od 2,99 % do 4,50 %. Zvyšování úrokových sazeb v letošním roce se nevyhnulo ani úvěrům ze stavebního spoření. I tak jsou nabízeny se sazbami od 2,99 % do 6,00 %.

Úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření v letech 2015 – 2022
Období 2015 – 2021 2022
ČSOBS (dříve ČMSS, Liška) 2,95  % – 4,30  % 4,00  % – 4,50  %
Modrá pyramida 3,00  % – 5,00  % 3,49  %
MONETA (dříve Wüstenrot) 2,99  % – 4,49  % 4,49  % – 5,49  %
Raiffeisen 2,99  % – 4,50  % 2,99  % – 6,00  %
Buřinka 3,99  % – 4,50  % 4,50  %
V tabulce jsou uvedeny úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření pro smlouvy sjednané v letech 2015 – 2022. Uvedena je nejnižší a nejvyšší úroková sazba v daném období. Podrobnější přehled najdete na konci článku

V tabulce je uveden pouze stručný orientační přehled. Stavební spořitelny často nabízejí více tarifů s různými úrokovými sazbami a tyto nabídky se čas od času mění. Jakmile však podepíšeme smlouvu o stavebním spoření, máme úrokovou sazbu úvěru trvale zafixovanou. Na konci článku najdete podrobnější přehled úrokových sazeb podle období. Pokud si pamatujete datum uzavření smlouvy, najdete tam konkrétní hodnotu úrokové sazby, na kterou máte nárok.

Nejde od „sazby od“

Když srovnáme úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření s aktuální nabídkou jiných úvěrů na trhu, mohou se nám zdát až neuvěřitelně nízké. Ale není to žádný trik. Stavební spoření je skutečně produkt, který má klienty uchránit od kolísajících úrokových sazeb. Uvedené sazby jsou sazby konečné, nejde tedy o často používané „sazby od“, uvádějící nejnižší dosažitelnou sazbu. Úroková sazba uvedená ve smlouvě o stavebním spoření je sazba definitivní, stavební spořitelna ji nemůže navyšovat ani jiným způsobem požadovat její zvýšení.

Kdy je možno úvěr využít?

Nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká až po několika letech spoření. Takzvaná čekací doba na úvěr se u jednotlivých stavebních spořitelen liší. Ze zákona však nesmí být kratší než dva roky. Zde je potřeba prozkoumat všeobecné obchodní podmínky které jsou součástí vaší smlouvy. Zde je popsáno, kdy vzniká nárok na úvěr.

Zejména u starších smluv je docela dobře možné, že nárok na úvěr již vznikl. Stavební spořitelny zpravidla písemně informují své klienty o vzniku nároku na úvěr. Je docela dobře možné, že vám v minulosti takový dopis přišel, ale nevěnovali jste mu pozornost. Pokud si nevzpomenete, nezbude než obrátit se na vašeho finančního poradce nebo přímo na vaši stavební spořitelnu.

Jak vysoký úvěr je možno získat?

Výše úvěru ze stavebního spoření je omezena rozdílem mezi cílovou částkou a částkou naspořenou na účtu stavebního spoření. Při cílové částce 1 mil. Kč a naspořené částce 400 000 Kč to znamená, že můžete získat úvěr nejvýše 600 000 Kč.

Většina smluv o stavebním spoření má však bohužel cílovou částku podstatně nižší. Zcela obvyklé byly cílové částky 150 000 Kč až 300 000 Kč. To přirozeně silně omezuje výši možného úvěru. Ale ani pak není vše ztraceno. Je možné požádat stavební spořitelnu o zvýšení cílové částky.

Jaká je doba splatnosti? Nebo výše splátky?

V případě úvěru ze stavebního spoření se obvykle neuvádí maximální doba splatnosti, ale výše měsíční splátky. Měsíční splátka se zpravidla uvádí v procentech ze sjednané cílové částky, například 0,5 % cílové částky měsíčně.

Zákon bohužel nenařizuje, aby výše splátky byla uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o stavebním spoření. Některé stavební spořitelny je však uvádějí ve smlouvě o stavebním spoření případně v různých sděleních a sazebnících. Když tento údaj nemůžete najít, opět vám jej může sdělit váš finanční poradce nebo stavební spořitelna.

Musí být úvěr ze stavebního spoření zajištěn?

Způsob zajištění úvěru závisí na podmínkách konkrétní stavební spořitelny. Obvykle platí, že pro úvěry do výše cca 1 mil. Kč není žádné zajištění potřebné. Pro vyšší úvěry je pak potřeba zajištění zástavním právem k nemovitosti (hypotéka).

Zajímavá je skutečnost, že úroková sazba nezávisí na výši úvěru ani na způsobu jeho zajištění. Úvěry zajištěné nemovitostí mívají obvykle nižší úrokovou sazbu než úvěry nezajištěné. To však v případě úvěrů ze stavebního spoření neplatí. Zajištěné i nezajištěné úvěry mají sazbu stejnou.

Nechte nám vaše kontaktní údaje a specialista firmy Golem Finance se s vámi spojí. Vyznáme se jak v hypotékách, tak i ve stavebním spoření.
Chcete své úvahy o financování bydlení probrat s odborníkem? Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma.

Kozultace zdarma

Přehled úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření

Na závěr uvádím přehled úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření jednotlivých stavebních spořitelen. Úroková sazba závisí
  1. na okamžiku (datumu), kdy byla smlouva o stavebním spoření sjednána, a
  2. na tarifu konkrétní stavební spořitelny.
Proto je u každé stavební spořitelny uvedeno, jaké úrokové sazby byly nabízeny v daném období. Pokud bylo v určitém období nabízeno více tarifů s různými úrokovými sazbami, jsou uvedeny jednotlivé úrokové sazby oddělené lomítky. Například ČSOB Stavební spořitelna (tehdy ČMSS) nabízela od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2016 dva tarify stavebního spoření s úrokovými sazbami 2,95 % a 4,30 %.

Bohužel ne všechny historické údaje jsou dostupné. Uvedl jsem vše, co mám ve svém archivu.

ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška)

Pro smlouvy uzavřené ode dne Sjednávané úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření
01.06.2012 2,95  % / 4,30 %
01.07.2016 3,50  %
17.05.2019 3,60  %
28.01.2022 4,00  %
26.08.2022 4,50  %

Modrá pyramida

Pro smlouvy uzavřené ode dne Sjednávané úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření
01.10.2013 3  % / 4  % / 5  %
11.04.2014 3,89 %
20.11.2015 3,49 %

MONETA Stavební Spořitelna

Pro smlouvy uzavřené ode dne Sjednávané úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření
01.01.2011 3,70  % / 5,20  %
01.11.2011 3,70  % / 5,70  %
01.02.2012 2,20  %
01.09.2012 3,70  % / 4,70  %
01.08.2013 3,70  % / 4,90  %
01.07.2014 3,70  % / 4,20  %
13.10.2014 2,99  % / 3,99  %
02.01.2015 2,99  % / 3,49  % / 3,99  %
25.03.2017 2,99  % / 3,49  %
20.05.2018 2,99  % / 3,49  % / 4,19  %
21.03.2020 4,19  %
18.05.2020 3,99  %
26.11.2021 4,49  %
27.01.2022 4,69  %
23.04.2022 5,49  %

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS)

Pro smlouvy uzavřené ode dne Sjednávané úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření
01.01.2014 3,50  % / 4,90  %
01.05.2014 2,99  % / 3,90  % / 4,50  %
01.04.2015 2,99  % / 3,50  % / 4,00  %
01.04.2017 2,99  % / 3,10  % / 4,00  %
01.04.2018 2,99  % / 3,10  % / 4,00  % / 4,50  %
01.05.2019 2,99  % / 3,10  % / 4,20  % / 4,50  %
25.01.2020 2,99  % / 3,10  % / 4,20  % / 4,30  %
01.10.2020 2,99  % / 3,10  % / 3,99  %
15.11.2021 2,99  % / 3,10  % / 4,50  %
03.10.2022 2,99  % / 3,10  % / 6,00  %

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka)

Pro smlouvy uzavřené ode dne Sjednávané úrokové sazby úvěrů ze stavebního spoření
01.07.1994 6,00  %
01.07.2000 5,50  %
01.12.2002 4,75  %
01.11.2013 3,99  %
01.12.2021 4,50  %

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK