Liška zvyšuje úrokové sazby zajištěných úvěrů o dvě desetiny procentního bodu

ČSOBS překlenovací úvěr
14. 7. 2018 | Překlenovací úvěry Českomoravské stavební spořitelny rostou o dvě desetiny procentního bodu. Akční nabídky však zůstávají a dokonce se mírně rozšiřují.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) zvyšuje od 14. července 2018 úrokové sazby překlenovacích úvěrů o 0,2 procentního bodu. Změna se týká překlenovacích úvěrů Topkredit, Tophypo a Top Refin.

Aktuální srovnání cen překlenovacích úvěrů

Nové úrokové sazby

Překlenovací úvěry typu „Top“ jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti a díky tomu mají výhodnější úrokové sazby než úvěry nezajištění. Jsou tak alternativou ke klasickým hypotéčním úvěrům. Úrokové sazby závisí na fixaci úrokové sazby, objemu úvěru a poměru výše úvěru k hodnotě nemovitosti, kterou je úvěr zajištěn (LTV). Překlenovací úvěry Topkredit mají úrokovou sazbu pevnou až do přidělení cílové částky, u překlenovacích úvěrů Tophypo je v nabídce fixace úrokové sazby na 3 nebo 6 let. V následující tabulce jsou nové základní úrokové sazby pro úvěry s hodnotou LTV do 80 %.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Top
Objem úvěrového případu Topkredit Tophypo Fix 3 Tophypo Fix 6
do 900 000 Kč 3,19 % 3,09 % 3,19 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,99 % 2,89 % 2,99 %
2 000 000 Kč a více 2,89 % 2,79 % 2,89 %

Slevy a přirážky k základní úrokové sazbě

  • Pro úvěry s hodnotou LTV nad 80 % se úroková sazba zvyšuje o jeden procentní bod, přičemž nejvyšší povolená hodnota LTV činí 90 %.
  • V případě, že klient současně s překlenovacím úvěrem uzavře smlouvu na některý z pojistných produktů (Rizikové životní pojištění, Investiční životní pojištění nebo Pojištění majetku a odpovědnosti), může být úroková sazba dále snížena, a to až o 0,4 procentního bodu.
  • Naopak úroková sazba může být zvýšena v případě, že při posuzování úvěruschopnosti žadatele ČMSS vyhodnotí riziko poskytnutí úvěru jako vysoké.

Speciální nabídky

Top Refin pro refinancování

Překlenovací úvěr Top Refin je speciální zvýhodněný úvěr, který je poskytován až do výše 1 mil. Kč bez zajištění. Podmínkou pro získání tohoto překlenovacího úvěru je, že bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, nebo ke koupi bytu od obce v rámci privatizace.

Klient si může zvolit úrokovou sazbu Top Refinu pevnou, nebo fixovanou na 3 nebo 6 let. Úrokové sazby jsou shodné jako u ostatních překlenovacích úvěrů typu Top s odpovídající fixací úrokové sazby:

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů Top Refin
Objem úvěrového případu Pevná sazba Fix 3 Fix 6
do 900 000 Kč 3,19 % 3,09 % 3,19 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,99 % 2,89 % 2,99 %
2 000 000 Kč a více 2,89 % 2,79 % 2,89 %

Speciální překlenovací úvěry za 1,99 %

I nadále platí akční nabídka zvýhodněné úrokové sazby 1,99 % pro klienty, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek:
  • úvěr bude použit ke splacení úvěru zajištěného nemovitostí poskytnutého jinou bankou, přičemž tento úvěr byl řádně splácen nejméně dva roky, nebo
  • dlužníkem je učitel / učitelka, nebo lékař / lékařka či zdravotník / zdravotnice (mezi učitele se počítají učitelé od mateřských škol až po vysoké školy, mezi zdravotníky pak sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, atd.)
Klient si může zvolit, zda chce mít tuto sazbu pevnou, nebo fixovanou na 3 nebo 6 let. Tříletá fixace je novinka, donedávna byla na výběr pouze pevná sazba nebo šestiletá fixace.

Aktuální srovnání cen překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK