Liška zvyšuje úročení stavebního spoření na 1,5 procenta

ČSOBS praktické rady spoření
28. 1. 2022 | ČSOB Stavební spořitelna ode dneška končí s fixní prémií a namísto ní navyšuje úročení vkladů. Stejně jako dříve bude základní sazba navýšena o úrokový bonus.
ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) dneškem zavádí nové tarify stavebního spoření. Dosavadní tarif AktivPlus je nahrazen tarifem Standard. Hlavní změnou je posun úrokových sazeb směrem vzhůru. Vklady v tarifu Standard Spořicí budou úročeny základní sazbou 1,0 %, ke které je možno po dobu prvních šesti let získat úrokový bonus +0,5 %. Úvěry ze stavebního spoření budou úročeny sazbou 4,0 %. Kromě tarifu Standard Spořicí jsou nabízeny také tarifní varianty Standard 15, Standard 20, Standard 25 a Standard 30. Tyto tarifní varianty jsou však určeny pouze pro poskytování překlenovacích úvěrů a nemají úrokový bonus.

Parametry tarifu Standard Spořicí platné od 28. ledna 2022
Tarif Standard Spořicí
Úroková sazba z vkladů 1,00 %
Úrokový bonus 0,50 %
Poplatek za uzavření smlouvy / zvýšení cílové částky zdarma
Poplatek za výpis z účtu zdarma
Poplatek za vedení účtu 360 Kč ročně
Minimální měsíční vklad 0,5  % cílové částky
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření 4,00 %
Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření 2  % cílové částky
Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření
Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření musí být naspořeno 35  % cílové částky
Hodnotící číselný faktor 63
Hodnotící číslo 64

Úroky namísto prémie

Včera ohlásila MONETA zvýšení vkladových úroků na 1,7 %, takže dnešní krok Lišky může vypadat jako poněkud opožděný. Realita je však složitější. Na konci loňského roku nabízely všechny stavební spořitelny kromě ČSOBS úročení vkladů sazbou 1,5 %. Liška, která v té době úročila vklady sazbou 0,6 % s bonusem 0,4 % (celkem tedy 1,0 %) na to reagovala poměrně překvapivým tahem: ponechala úroky beze změny, ale k nim přidala fixní prémii 2000 Kč. Díky této prémii se zhodnocení vkladů u Lišky dostalo lehce nad úroveň konkurentů.

To je však již minulostí. Ode dneška má tarif Standard Spořicí základní úrokovou sazbu 1,0 % s úrokovým bonusem 0,5 %. Úrokový bonus platí po dobu prvních šesti let spoření, přičemž je nutné nejméně šest let spořit alespoň 0,5 % cílové částky měsíčně. Není nutné spořit pravidelně, vklady si můžeme „předplatit“. Například tak, že částku odpovídající ročním vkladům poukážeme na účet najednou již na začátku roku, nesmíme se však zpozdit. Nárok na bonus zaniká, když požádáme o úvěr, je tedy určen pouze pro spořící klienty.

Bonus má hodnotu 0,5 % a je počítán za prvních šest let spoření. Takže po šesti letech se spočítá celková suma dosažených (jednoprocentních) úroků a z ní se vezme jedna polovina. Tato částka však není připsána na účet okamžitě, ale až při ukončení smlouvy, těsně před výplatou naspořené částky.

Výsledek je o něco málo horší, než dosavadní AktivPlus Spořicí s dvoutisícovou prémií. Rozdíl to není dramatický, ale je znát a ve srovnání stavebního spoření posunuje Lišku na nižší příčku.

praktické rady státní podpora

Kdo bude danit státní podporu?

Když státní podpora na smlouvě o stavebním spoření převýší 50 000 Kč, bude se od příštího roku danit. Nebude to běžné, ale přihodit se to může.

Balíček s běžným účtem ČSOB

Postavení Lišky ve srovnání stavebního spoření trochu vylepšuje nabídka balíčku stavebního spoření a běžného účtu u mateřské ČSOB. Při sjednání obou produktů můžeme získat prémii 1000 Kč, ovšem při dodržení několika podmínek:
  • Nárok na prémii mají jen zletilé fyzické osoby, které si u ČSOB otevřou nový běžný účet ČSOB Plus Konto nebo ČSOB Premium konto (dále jen Nový účet).
  • Na prémii nemají nárok osoby, které již mají jakýkoli běžný účet u ČSOB, nebo jej měly v posledních 12 měsících.
  • Nový účet musí být založen prostřednictvím obchodního zástupce ČSOB Stavební spořitelny (nikoli ČSOB!), který má s ČSOBS uzavřenou smlouvu o spolupráci na IČO.
  • Do 6 měsíců od založení Nového účtu musí alespoň ve třech po sobě jdoucích měsících na tento Nový účet přijít částka minimálně 5000 Kč. Do příchozích plateb se nepočítají převody mezi účty klienta ani převody od ČSOB (např. úroky).
  • Prémie ve výši 1000 Kč bude připsána na Nový účet do 2 měsíců od splnění předchozí podmínky.
Balíček je tedy zajímavý pouze pro ty, kdo si v ČSOB chtějí zřídit nový běžný účet. Ostatní zájemce (včetně stávajících klientů ČSOB) podmínky vylučují. Není to však velká škoda, protože aktuální nabídka MONETY s úročením 1,7 % nabízí dokonce lepší zhodnocení, než Standard Spořicí od Lišky s úrokovým bonusem i prémií za balíček s běžným účtem od ČSOB.

Poplatky

Stejně jako ostatní stavební spořitelny je také u Lišky uzavření smlouvy zdarma. Od ostatních spořitelen se však ČSOBS liší tím, že je zatím Od 1. dubna bude mít uzavření smlouvy bez zdarma v sazebníku i Raiffeisen stavební spořitelna. jediná, která to má uvedeno v sazebníku poplatků. Ostatní jdou cestou různých akcí, slev, či výjimek.

Jediným poplatkem, který si Liška standardně účtuje, je tedy poplatek za vedení účtu ve výši 360 Kč ročně. Tento poplatek je účtován za každý, i načatý kalendářní rok, takže plnou výši platíme i za poslední rok spoření bez ohledu na to, zda spoření ukončíme v lednu nebo v prosinci. Pouze v prvním roce spoření si Liška účtuje poloviční poplatek (180 Kč) pokud je smlouva uzavřena ve druhém pololetí.

Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Další tarify

Kromě tarifu Standard Spořicí má Liška v nabídce ještě další tarifní varianty, které se liší čekací dobou na přidělení a výší splátky úvěru ze stavebního spoření. Nemají úrokový bonus a jsou určeny pouze pro zájemce o překlenovací úvěry. Tomu odpovídá i jejich označení. K názvu Standard je připojeno číslo, které odpovídá maximální době splatnosti překlenovacího úvěru v dané tarifní variantě.

Parametry jednotlivých tarifních variant jsou uvedeny v následující tabulce. Ve srovnání s dosavadním tarifem AktivPlus zde mnoho změn nenajdeme. Kromě úrokových sazeb byl u variant 15 a 20 mírně navýšen hodnotící číselný faktor, což lehce krátí čekací dobu na úvěr ze stavebního spoření.

Parametry tarifů ČSOB Stavební spořitelny
Tarifní varianta Úroková sazba vkladů / úvěru ze stavebního spoření Minimální procento naspoření pro přidělení Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření Hodnotící číselný faktor
Standard Spořicí 1,0  % *) / 4,0  % 35  % 2,00  % 63
Standard 15 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,93  % 47
Standard 20 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,72  % 35
Standard 25 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,60  % 26
Standard 30 1,0  % / 4,0  % 35  % 0,56  % 22
*) Po dobu prvních šesti let spoření je k základní sazbě možno získat úrokový bonus +0,5 %
Smlouvu o stavebním spoření s Liškou je možno sjednat také online, přes webové stránky. Smlouvu je možno uzavřít pouze v tarifu Standard Spořicí,

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK