Liška mění úrokové sazby meziúvěrů

ČSOBS překlenovací úvěr
1. 2. 2018 | ČMSS od února zvyšuje úrokové sazby překlenovacích úvěrů o 0,1 procentního bodu. U nezajištěných překlenovacích úvěrů zlevňuje Kredit Start, ostatní úvěry typ Kredit naopak podraží.
S platností od 1. 2. 2018 přistupuje Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška) k rozsáhlé změně úrokových sazeb meziúvěrů, což je obchodní označení ČMSS pro překlenovací úvěry. Změny se dotknou prakticky všech standardních překlenovacích úvěrů. Překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí typu Topkredit, TophypoToprefin podraží o 0,1 procentního bodu. Složitější je to u úvěrů typu Kredit, které jsou poskytovány bez zajištění zástavním právem. Kredit Start zlevňuje o 0,3 procentního bodu na 5,5 %, ostatní překlenovací úvěry Kredit budou stát od února stejně – 4,9 %.

Aktuální přehled nabídek překlenovacích úvěrů

Nabídka překlenovacích úvěrů ČMSS je poměrně košatá, proto nezaškodí stručné shrnutí.

Zajištěné překlenovací úvěry

Překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti jsou alternativou ke konkurenčním hypotékám. ČMSS aktuálně nabízí dvě řady těchto překlenovacích úvěrů: TopkreditTophypo.
  • Topkredit mají úrokovou sazbu pevnou až do přidělení cílové částky,
  • Tophypo mají úrokovou sazbu pevnou po dobu tří nebo šesti let.
Výše úrokové sazby dále závisí na výši úvěru. Podle očekávání platí: čím vyšší úvěr, tím nižší úroková sazba.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Top
Objem úvěrového případu Topkredit Tophypo Fix 3 Tophypo Fix 6
do 900 000 Kč 2,90 % 2,80 % 2,90 %
900 000 Kč – 2 000 000 Kč 2,70 % 2,60 % 2,70 %
2 000 000 Kč a více 2,60 % 2,50 % 2,60 %

Výše vedené úrokové sazby mohou být dále sníženy až o 0,4 procentního bodu, pokud si klient současně sjedná některé vybrané pojistné produkty. Naopak dražší (o 0,5 procentního bodu) je úvěr, pokud je jeho výše mezi 80 a 90 procenty hodnoty zastavené nemovitosti (LTV 80 – 90 %). Úvěry s hodnotou LTV nad 90 % nejsou v souladu s doporučením ČNB poskytovány.

Nezajištěné překlenovací úvěry typu Kredit

Překlenovací úvěry typu Kredit jsou variantou ke spotřebitelským úvěrům na bydlení. Nejsou zajištěny zástavním právem, zato je u nich vyšší úroková sazba a omezená je i maximální výše úvěru. Obé (úroková sazba i maximální výše úvěru) závisí na spořicím výkonu klienta. I nadále platí klientsky vstřícné pravidlo, podle kterého se zohledňuje spořicí výkon nejen existujících, ale i již ukončených smluv o stavebním spoření.

Určitou výjimkou je Kredit Refin, u kterého je podmínkou pro získání úrokové sazby nikoli spořicí výkon, ale účel úvěru. Úvěr musí být použit buď na splacení jiného úvěru na bydlení u konkurence, nebo ke koupi či výstavbě nemovitosti.

Úrokové sazby překlenovacích úvěrů typu Kredit
Typ PÚ Úrok. sazba Spořicí výkon Výše úvěru
Kredit Max 4,90 % 150 000 a více do 900 tis. Kč
Kredit Plus 4,90 % 30 000 až 149 999 do 600 tis. Kč
Kredit Refin 4,90 % libovolný do 600 tis. Kč
Kredit Start 5,50 % do 29 999 do 300 tis. Kč

I u nezajištěných úvěrů typu Kredit je možná sleva z úrokové sazby (až 0,8 procentního bodu) při souběžném sjednání některých pojistných produktů.

Úrokové sazby „od“

Všechny výše uvedené úrokové sazby platí za předpokladu, že stavební spořitelna příznivě vyhodnotí schopnost klienta budoucí úvěr splácet. Pokud toto ohodnocení nevyjde příznivě, může dojít ke zvýšení úrokové sazby, v krajním případě pak k zamítnutí žádosti o úvěr.

Speciální nabídky

Kromě výše uvedené základní řady překlenovacích úvěrů nabízí ČMSS také speciální produkty se zvýhodněnými podmínkami.

Top Refin pro refinancování

Top Refin může získat klient, který splní dvě následující podmínky:
  • Úvěr bude použit pro refinancování jiného úvěru, přičemž tento refinancovaný úvěr musí být zajištěný nemovitostí a poskytnutý jinou, konkurenční bankou.
  • Výše úvěru je nejvýše 1 mil. Kč.
Na úvěru Top Refin je zajímavé to, že je poskytován bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, ale se stejnými úrokovými sazbami jako úvěry Topkredit nebo Tophypo. Tím klientovi odpadají problémy (a rizika) spojená se zástavním právem a výhodné úrokové sazby naopak zůstávají.

Meziúvěr za 1,9 %

Druhou zajímavou nabídkou je zvýhodněná úroková sazba 1,9 % pro dvě vybrané skupiny žadatelů. Podmínkou je splnění alespoň jedné ze dvou následujících podmínek:
  • Žadatel o úvěr je učitel nebo odborný pracovník ve zdravotnictví. Přitom učitelem se zde rozumí učitelé všech stupňů od mateřské školky až po vysokou školu. Pracovníky ve zdravotnictví jsou lékaři, sestry, sanitáři, veterináři, lékárníci, laboranti atd. Akceptována naopak nejsou povolání bezprostředně nesouvisející s oborovými segmenty, tzn. např. družinářky, školníci, asistentky apod.
  • Úvěr bude použit ke splacení jiného úvěru poskytnutého konkurenční bankou, který musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti.
Při splnění alespoň jedné z těchto podmínek je možno získat úvěr se sazbou 1,9 %, která může být sjednána jako pevná po dobu 6 let, nebo do přidělení cílové částky.

Aktuální přehled nabídek překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK