Liška dává prémii 2500 Kč na online smlouvy

ČSOBS praktické rady spoření
16. 2. 2023 | Liška má novou nabídku určenou speciálně pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené online prostřednictvím internetu.
ČSOB Stavební spořitelna (ČSOBS, Liška) spustila v polovině února akční nabídku na podporu online prodeje smluv o stavebním spoření. Smlouvy uzavřené online jsou zvýhodněny jednorázovou prémií 2500 Kč. To je více než nabízí stávající marketingová akce, ale v případě online smlouvy nezískáme prémii za vysoké vklady.

Prémie 2500 Kč za online smlouvu

Nová nabídka je jednoduchá a přehledná. Nová smlouva o stavebním spoření musí být sjednaná online a je potřeba alespoň 6 let spořit. Smlouvu tedy není možné sjednat u finančních poradců.
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena online přes web nebo přes klientskou zónu ČSOB Stavební spořitelny.
 • Cílová částka nové smlouvy musí činit nejméně 500 000 Kč.
 • Na účet je třeba vložit nejméně 0,5 % cílové částky, a to nejpozději do konce 2. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Prémie bude připsána na účet stavebního spoření do konce 5. kalendářního měsíce po měsíci ve kterém byla smlouva uzavřena.
 • Nárok na prémii zaniká (prémie bude odúčtována), pokud klient změní tarifní variantu, nebo když smlouvu vypoví dříve než po 6 letech spoření.
 • Nárok na prémii zaniká také tehdy, když klient sníží cílovou částku na hodnotu nižší, než 500 000 Kč.
 • Prémii nelze kombinovat s jinými marketingovými akcemi.
RSTS spoření

S jakými novinkami přichází Raiffeisen stavební spořitelna?

V září přichází Raiffeisen stavební spořitelna se dvěma novinkami. Tou první je nový tarif se zajímavou možností ochrany klienta prosti snížení státní podpory. Druhou novinkou je nabídka vysokého, i když časově omezeného Akčního úroku.

Jednoduchá prémie kterou nelze kombinovat

Podmínky jsou tedy velmi jednoduché, což je dobře. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými. To se týká především jednorázové prémie 2000 Kč + navýšené o prémii za vysoké vklady.
2500 Kč za smlouvu online 2000 Kč + prémie
za vysoké vklady
Lze sjednat online ANO NE
Jednorázová počáteční prémie 2 500 Kč 2 000 Kč
Další prémie žádná Po dobu prvních čtyř let prémie ve výši 5  % z vkladů nad 20 000 Kč, nejvýše 1000 Kč ročně. Celkem až 4000 Kč.
Obě marketingové akce současně využít nelze, musíme si vybrat. Chceme-li spořit vyšší částky, vyplatí se nám Prémie za vysoké vklady i přesto, že jednorázová prémie je u této akce „jen“ 2000 Kč. Máme-li ale zájem o obvyklé spoření přibližně do částky 2000 Kč měsíčně, je lépe sjednat smlouvu online a inkasovat počáteční prémii 2500 Kč. Podrobnější srovnání můžeme získat ve srovnavači stavebního spoření.

Více o tarifu Trend

Smlouvy o stavebním spoření s Liškou jsou uzavírány v tarifu Trend Spořicí. Vklady jsou úročeny sazbou 1,5 % p. a., která se při dodržení předepsaných podmínek v prvních šesti letech spoření navyšuje o úrokový bonus 1,0 % p. a. Celková sazba je pak tedy 2,5 %. Podmínky pro získání úrokového bonusu nejsou nijak tvrdé, je třeba spořit alespoň 6 let a ukládat nejméně 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si částku spoření „předplatit“ mimořádným vklady.

Poplatek za uzavření smlouvy je nulový, poplatek za vedení účtu činí 360 Kč za každý (i načatý) kalendářní rok.

Co je dobré připomenout před uzavřením smlouvy?

Podmínky stavebních spořitelen se často mění, změny se však týkají pouze nových smluv. Po uzavření smlouvy může stavební spořitelna měnit pouze poplatek za vedení účtu, a i zde jsou zákonem stanovená určitá omezení. Vždy aktuální srovnání všech nabídek stavebního spoření najdete ve srovnavači stavebního spoření. Před uzavřením stavebního spoření je dobré si připomenout, že
 • Kromě úroků můžeme získat také státní podporu až 2000 Kč ročně.
 • Pro získání státní podpory je nutno spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr ze stavebního spoření.
 • Úroková sazba na účtu stavebního spoření je pevná po dobu nejméně šesti let.
 • Smlouva o stavebním spoření nám kromě zhodnocení vkladů zakládá také nárok na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
 • Vklady na účtu stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny do výše ekvivalentu 100 000 EUR (přibližně 2,5 mil. Kč).
 • Při srovnání stavebního spoření s jinými formami spoření (např. se spořicími účty) je dobré mít na zřeteli, že úrokovou sazbu na spořicím účtu může banka kdykoli změnit. U stavebního spoření je to možné nejdříve po šesti letech spoření. Může však dojít ke změně státní podpory, která je stanovena zákonem.
Vyberte si ten nejvhodnější tarif ve srovnávači stavebního spoření.

Ve srovnávači najdete všechny aktuální nabídky stavebních spořitelen, vypočtené jednotnou metodikou, se zahrnutím všech poplatků.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK